تصویرهای اصلی
کداحساستصوير
:surprise:سورپرایز
:kheng:خنگ
:relax:متین
:hoom3:هوووم؟
:evil:خنده ی شیطانی
:evil3:شیطان
:victor:پیروزی
:hammer:چکش
:what:جان؟!
:faregh:فارغ التحصیل
:birthday:تولد
:oldc:کریچر پیر
:oh1:اوه
:sot3:سوت
:smile4:زبون درازی
:search:در جستجوی ...
:007:جنتلمن
:wink:چشمک
:smile:خنده
:lux:قر لاکچری
:baghal:آغوش
:love:عاشق
:china:چینی
:brokenheart:قلب شکسته
:prof:پرفسور
:come2:بیا ببینم
:smile3:خنده بازار
:laugh:قهقهه
:silent:سکوت
:laugh2:خنده غلطان
:oracle:دانشمند
:bye:خداحافظ
:happydrum:طبل زن خوشحال
:nagini: نجینی (نگینی!)
:token:اجازه
:ygrin:لبخند
:cry3:بغض
:bathtime:وان حمام
:aaa:دهن دره
:ghat:عصبانی
:oh:اوه
:clap:دست
:liar:پینوکیو
:wait:انتظار
:shag:شگی
:!!!:مسخره
:hanging:اعدام
:witch:آذرخش
:read:خواندن
:sleep:خواب
:cheshm:چشم بندی
:what2:باورم نمیشه
:crazy1:روانی
:sabzi:سبزی خوار
:drugy:معتاد
:boom:داغون
:sir1:sir
:ghoolghar:گراوپ
:eid:عید اومده
:ohom:اوهوم
:dont:نمیدونم
:down:برعکس
:bomb:نامه عربده کش
:snitch:گوی زرین
:bee:زنبور
:beetle:عنکبوت
:prayer:دعا
:pashmakf:پشمک فعال
:cool3:انبساط خاطر
:wanted:تحت تعقیب
:wizard:آلبوس دامبلدور
:kreacher:کریچر
:jadoogaran:جادوگران
:noach:نچ نچ
:dance:آها حالا بیا ... ایول
:baby:نی نی
:sulk:قهرم باهات
:flower:گل سرخ
فیلتر*از این شکلک استفاده نکن*
:hp:هری پاتر
:unseen:شنل نامرئی
همجنس باز*از این شکلک استفاده نکن*
همجنسباز*از این شکلک استفاده نکن*
:shame:خجالت کشیدم
:box:دعوا داری؟ بیا جلو
:trio:هری، رون و هرمیون
:shout:جیغ
:sad3:غمگین
:awful:چه ترسناک
:wolf:گرگینه
:war:حریف می طلبیم
:ooo:واو
:maaa:ماع
:off:تاپیک بسته
:vib:ویبره
:vay2:هی وای من
:cool1:دلنشین
:nadon:چند دفعه باید بگم آخه !
:ysick:حالم بهم خورد !
:-)تسلیم
:-(سوت زدن
:stop:بس کن دیگه
8-)کاراگاه
:lol:مسخره کردن
:-Pغش غش
:cry:غمگین
:roll:چرا اینجوری میشم!؟
:idea:یافتم
:yeah:موافقت میکنم
:clap:آهان دست دست
:drool:بده بده من
:elaugh:مُردم از خنده
:cry2:گریه
:eyebrow:ابرو بنداز بالا بالا!
:rotfl:خنده غلطان
:tongue:زبون درازی
:welcome:خوش اومدی
:whistle:سر گیجه
:mad:خیلی عصبانیم
:ysmil:لبخند
:ysad:غمگین
:yconfuse:سوال
:ylove:عشق
:yblush:خجالت
:ytongue:زبون درازی
:ysurp:سورپرایز
:ymad:خشمگین
:ycool:خفن
:ywhew:آخیش
:ydevil:شیطان
:yangel:فرشته مهربون
:ysleep:خوابم
:yroll:هوووم...ها؟؟!
:yhiss:هیس
:ysilly:خنگ
:yparty:جشن
:ythink:فکر کنم
:ynail:ناخن جویدن
:rant:حرفمو گوش کن
:arrr:چرااا؟
:pray:پرستش
:pom:گوجه پرت کنید بهش
:fool:کیه داره در میزنه
:noch:نه نه نه
:haji:حاجی صلوات
:clap2:ایول
:fire:کارفرما
:lee:حرکات رزمی مشنگی!
:king:اسنیپ
:bless:به ريش مرلين سوگند!
:root:فاج
:grave:رفتم بمیرم
:khomar:خمار
:pump:هالووین
:vampire:خون آشام
:camera:کالین کریوی
:duh:سخنرانی
:eatscursor:گشنه در نت
:barare:برره ای
:old:پیرمرد
:wow:یوهو
b-(بگیر که اومد
:yriz:خنده ریز
:eyval:ایول
:shush:هیش! به کسی نگیا!
:none:امکان نداره
:win:پیروزی
:tree:درخت کریسمس
:harry:معجون سازی
:clean:تمیز کردن
:quidditch:کوییدیچ
:hedwig:هدویگ
:charm:طلسم شکنجه
:dark:کی اونجاست!؟
:cigar:سیگار کشیدن
:hair:مو قشنگ
:cowboy:گاو چرون
:-oسوپرایز
:ok:عالیه
:-xاه...
:birth:یوهو... تولدت مبارک
:sigh:شنا کردن
:ywink:چشمک
:biganeh:خوشگلم!؟
:yhug:بیا بغلم
:ykiss:بوس بوس
:ybrok:قلبم شکست
:ysmug:ذوق کردم
:yworry:نگران
:ycry:گریه
:ylaugh:قهقهه
:ystop:هیچی نگو
:yrotfl:خنده غلطان
:yeyebrow:مشکوک
:ynerd:بذا فکر کنم
:ybye:بای بای
:yloser:بازنده
:yntalk:واقعا که!
:yyawn:خوابم میاد
:ydrool:کو کو غذا!
:yoh:اوه
:yclap:آفرین
:yhyp:هیپنوتیزم
:yliar:دروغگو
:ywait:منتظرما!
:ysigh:آه
:yphbbt:زبون درازی
:ycow:اعدام
:zol:زل زدن
:soldier:سرباز! از جلو نظام
:chaplin:چارلی چاپلین
:come:کسی چیزی گفت!؟
:bigsmile:لبخند حجیم
:gol:گل
:bodo:بدو بدو بدو
:-Lفک میزنیم !
:eva:ئه وا !!!
:missblack:مادر سیریوس
:daskaj:دانگ!
:block:اردنگی
:nevil:گیج
:bnms:پشت پرده ...
:baldar:فضانوردی با گل خشخاش
:sosol:درگیری
:pzzz:حقته!
:kechi:گراوپ خسته!
:lanatia:بی اعصاب!
:allaf:تنهای بی سنگ صبور
:eye:کسی ندید که؟
:bored:حوصله م سر رفته
:lala:شب به خیر
:protest2:معترض خودزدن
:wizen:تالار نقد
:siahdel:عشق سیاهی
:lordhug:بغل خشن
:how:چطووور؟
:hammer-all:چکش دوبل 180 درجه
:hammer-circus:سیرک چکش
:hammer-direct:چکش مستقیم
:hammer-down:چکش رو به پایین
:hammer-dual:چکش دوقلو
:hammer-evil:چکش شیطانی
:hammer-nagini: چکش ناگینی(نجینی)-مرگخواری
:hammer-roll:چکش چرخشی
:hammer-si:چکش خودزنی
:hammer-turn:چکش دوقلوی نوبتی
:hammer-up:چکش رو به بالا
:toothless:بی دندون
:eating:نوش جان
:dark-mark:ظهور نشان لرد ولدمورت
:voldemort:لرد ولدمورت
:voldi-hp:ده بمیر لامصب...بمیر دیگه
:protest:معترض
:ha:ها؟
:lick:باروفیو و لرد
:yes:آرره!
:yup:بعله
:flat:له
:rodsleep:رودولف: برین بخوابین!
:haji-bless:حجکم مقبول
:mahv:مدهوش
:death:مرگ
:cry4:بغض له
روی يک تصویر کليک کنيد تا در متن‌نامه شما قرار گيرد