هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

مقاله‌ها :: اطلس هری پاتر

قاموس افسون‌ها – (B)


http://www.hp-lexicon.org/magic/spells/spells_b.html
نام: نفرین وراجی [Babbling Curse]
ورد: نامعلوم
کاربرد: اثر دقیق این نفرین ذکر نشده، اما میتوان گفت که منجر به وراجی و یاوه گویی قربانی میشود.
نمونه:
· لاکهارت این نفرین را بر سر یک روستایی ساده ترنسیلوانیایی آورد. (ت.ا.10)

***


نام: بدشانسی معکوس (بازگشت افسون به افسونگر) [Backfiring Jinx]
ورد: نامعلوم
کاربرد: از اثر دقیق آن چیزی ذکر نشده، اما میتواند خطرناک باشد.
نمونه:
· اداره کشف و ضبط وردهای دفاعی جعلی و اشیای محافظ از یکی از آنها در الفنت و کستل [Elephant and Castle] در جولای 1996 آگاه شد، اما قبل از اینکه آنها در صحنه حاضر شوند توسط جوخه مجازات جادویی ترتیب داده شد. (ش.ن.ا.5)

***


نام: افسون دورکن [Banishing Charm]
توضیح: برعکس افسون فراخوان (accio)
ورد: نامعلوم
کاربرد: شیء مورد نظر را از افسونگر دور میکند.
نمونه:
· هری و همکلاسیهایش این افسون را در چهارمین سال کلاس وردهای جادویی تمرین کردند. فلیت ویک خود را در حالی یافت که بعلت نشانه گیری بد نویل به کنار کلاس رانده شده بود. (ج.آ.26)

***


نام: طلسم بت-بوگی [Bat-Bogey Hex]
ورد: نامعلوم
کاربرد: آب بینی حریف را تبدیل به خفاش میکند تا به صورت او حمله کند.
نمونه ها:
· جینی ویزلی برای فرار از دفتر آمبریج بت-بوگی را روی دراکو مالفوی انجام داد که تحسین رون، فرد و فرج را برانگیخت. آن دو جینی را مصداق "قد و قواره نشان قدرت نیست" قرار دادند. (م.ق-6)
· در قطار سریع السیر هاگوارتز جینی این طلسم را بر سر زاخاریاس اسمیت آورد که باعث شد اسلاگهورن او را دعوت به عضویت در کلوپ اسلاگ کند. (ش.ن.ا-7)

***


نام: جادوی قفل کردن [binding/fastening magic]
ورد: گوناگون؛ مانند اینکارسیروس [Incarcerous]
کاربرد: با زنجیر کردن یا طناب پیچ کردن شخصی یا چیزی، آن را ثابت نگه میدارد.
نمونه ها:
· پرورش دهندگان اژدها از این جادو برای قفل کردن اژدها بر روی زمین استفاده کردند. (ج.آ-19)
· صندلی دادگاه مجازات جادویی متهم را با طناب به خود می بست. (ج.آ-30، م.ق-8)
· اسنیپ برای اسیر کردن ریموس لوپین در کلبه فریادکش "ریسمانهای نازک و مارشکلی" را بسمت او شلیک کرد. (ز.آ-19)
· پتی گرو هری را با چنین وردی به سنگ قبر تام ریدل بست. (ج.آ-32)

***


نام: نفرین انفجار [Blasting Curse]
ورد: نامعلوم
کاربرد: طلسمی کارآمد در دوئل ها.
نمونه:
· در مسابقه دوئل جادویی سراسری انگلستان در سال 1420، آلبرتا توت هیل، سامسون ویبلین را با نفرین انفجار شکست داد. (کارت جادویی-27)

***


نام: شعله های آبی [bluebell flames]
توضیح: گل "بلوبل" [bluebell] که شکوفه های آبی رنگ دارد.
ورد: نامعلوم
کاربرد: تعدادی شعله آبی رنگ میسازد که میتوانند به جهتی خاص هدایت شوند.
نمونه ها:
· هرماینی در اولین سال با یک شعله آبی توانست ردای اسنیپ را در اولین مسابقه کوئیدیچ به آتش بکشد. (س.ج-11)
· هرماینی هنگام عبور از موانع محافظت کننده سنگ کیمیا این طلسم را در برابر تله شیطان بکار برد. (س.ج-16)
· آتشهای قابل حمل و ضدآب تخصص هرماینی هستند. (ت.ا-11)

***


نام: نفرین قفل بدن [Body-Bind Curse]
ورد: پتریفیکوس توتالوس [Petrificus Totalus]
تلفظ ورد: pe-TRI-fi-cus to-TAH-lus
ریشه لغوی ورد: لاتین. "petrificare"=سنگ کردن + "totalis"=تمام، کل.
کاربرد: تمام بدن طلسم شونده را قفل میکند تا نتواند حرکتی بکند.
نمونه ها:
· هرماینی آن را با تأسف و عذرخواهی تمام روی نویل اجرا کرد. چون نویل مانع آنها شد تا بدنبال سنگ کیمیا بروند. هرماینی از آن طلسم بعنوان قفل بدن یاد کرد. (س.ج-16)
· هری از آن بعنوان نفرین قفل بدن یاد کرد. (س.ج-17)
· هری دالاهوف را در نبرد سازمان اسرار قفل کرد. (م.ق-35)
· دامبلدور با طلسم غیرکلامی هری را قفل کرد. (ش.ن.ا-27، ش.ن.ا-28)
· هری با آن یک مرگخوار وحشی چهره و فنریر گری بک را طلسم کرد. (ش.ن.ا-28)

***


نام: طلسم ضدبوگارت (لولو) [Boggart banishing spell]
ورد: ریدیکیولوس [Riddikulus]
تلفظ ورد: ri-di-KYOO-lus
ریشه لغوی ورد: لاتین. "ridiculum"=مضحک، از کلمه "ridere"=خندیدن
کاربرد: طلسمی ساده که نیازمند نیروی ذهن است. جادوگر هنگام فرستادن طلسم باید بدترین ترسش را در حالتی مضحک تصور کند. اگر طلسم درست اجرا شود، بوگارت مجبور میشود تا شکلی خنده دار بخود بگیرد که نوعی دفاع از طرف جادوگر در برابر شکل ترسناک بوگارت محسوب میشود.
نمونه ها:
· لوپین در سال سوم کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه این طلسم را به دانش آموزان یاد داد. (ز.آ-7)
· هری در هزارتوی مسابقه سه جادوگر از آن در برابر یک بوگارت استفاده کرد. (ج.آ-31)
· مالی ویزلی در خانه شماره 12 گریمالد این طلسم را به کار برد ولی موفق نشد. (م.ق-9)
· هری در آزمون سمج دفاع در برابر جادوی سیاه این افسون را به نحو احسن به کار برد. (م.ق-31)

***


نام: نفرین بوگی ها [Bogies, Curse of the]
ورد: نامعلوم
معنی: گابلین، جن؛ واژه عامیانه "booger" در انگلیسی بمعنای آب بینی. (مشخص نیست "بوگی" دقیقاً به کدام یک اشاره دارد)
کاربرد: نامعلوم
نمونه ها:
· رون هرماینی و نویل را تهدید کرد که اگر باعث گیر افتادن آنها هنگام پرسه زدن شبانه در راه دوئل با دراکو مالفوی شوند آن دو را طلسم خواهد کرد. (س.ج-9)
· طلسم بت-بوگی را ببینید.

***


نام: پیوند خونی [bond of blood]
ورد: نامعلوم
کاربرد: پیوند خونی یک جادوی فوق العاده قوی باستانی است. این پیوند وقتی صورت میگیرد که شخصی، خارج از عشق، خودش را برای عضوی از خانواده اش قربانی میکند. این فداکاری یک محافظت طولانی را در خون شخصی که نجات یافته است ایجاد میکند. هرچند تا هنگامی که طلسم گفته نشده باشد، این محافظت فعال نمیشود. محافظت تا وقتی که عضوی دیگر از خانواده فرد نجات یافته را نپذیرد به کار نمی افتد. مانند بیشتر جادوان باستانی، پیوند خونی جادویی مرموز و بسیار قدرتمند است و توسط بیشتر جادوگران قابل درک نیست.
نمونه ها:
· دامبلدور تصمیم گرفت تا از پیوند خونی برای محافظت هری در برابر ولدمورت استفاده کند. او طلسم را روی هری اعمال کرد، و پتونیا وقتی هری را در خانه اش پذیرفت آن را باجرا درآورد. در نتیجه، تا وقتی که هری خانه دورسلی ها را خانه خودش بداند، محافظت میشود.

عده ای در شگفتند که چرا قربانی شدن جیمز بجای لیلی طلسم را ایجاد نکرد، و چرا پیوند خونی هروقت که کسی برای دیگری می میرد تأثیرگذار نیست. طبیعت پیوند خونی این است که طلسم آن نیازمند گفتن افسون بطور عمدی بر روی شخص نجات یابنده است. همچنین برای شکل گیری طلسم، اراده و تصمیم یک عضو خانواده لازم است. بدون این دو شرط، این جادو رخ نمیدهد. این دو شرط در م.ق-37 واضح اند:

نقل قول:
اما اینو هم میدونستم که نقطه ضعف ولدمورت کجاست. بنابراین تصمیم خودم رو گرفتم. تو توسط جادویی قدیمی که همیشه اون ازش روی گردون بود و اونو دست کم میگرفت محافظت میشدی. منظورم کشته شدن مادرت برای نجات توست. اون یه حفاظ ماندگار برات به جا گذاشت که ولدمورت انتظارش رو نداشت. محافظی که تا امروز توی رگهات جریان داره. بنابراین من به خود مادرت اعتماد کردم و تو رو پیش خواهرش که تنها خویشاوند باقی مونده اش بود بردم.

اون تو رو پذیرفت. ممکنه تو را با بی میلی، عصبانیت و تلخی خاطر قبول کرده باشه اما بهرحال پذیرفت و با این کار طلسمی رو که روی تو گذاشته بودم مستحکم تر کرد. خون ریخته شده مادرت برای نجات تو قوی ترین پناهگاهی بود که میتونستم به تو بدم.

از اونجا که تو هنوز میتونی جایی رو که خون مادرت ریخت خونه خودت بدونی ولدمورت نمیتونه توی اونجا بهت صدمه بزنه. اون خون مادرتو ریخت اما این خون هنوز توی رگ های تو و خواهرش جریان داره. و این خون محافظ دائمی تو خواهد بود. کافیه سالی یه بار به اونجا برگردی. تا وقتی اونجا هنوز خونه توست او نمیتونه صدمه ای بهت بزنه.ترجمه از اینجا:
http://www.jadoogaran.org/modules/wfd ... le.php?cid=74&lid=299


***


نام: افسون ترمز [Braking Charm]
ورد: نامعلوم
کاربرد: این طلسم بر روی دسته جارو اعمال میشود تا آن را بشکلی مؤثر متوقف کند.
نمونه:
· دسته جاروی آذرخش [Firebolt] دارای قابلیت ضدطلسم ترمز است. (ز.آ-4)
***
نام: جادوی دسته جارو [broomstick magic]
نمونه ها:
· افسون ترمز، افسون مُتکا*، افسون سقوط از جارو**.
· افسونهای کوئیدیچ.
· وقتی هری از نیمبوس 2000اش سقوط کرد، جارو به زمین نیفتاد بلکه با بید مجنون برخورد کرد. شاید جارو نوعی طلسم را بهمراه داشته که میتوانسته بدون سوار هم پرواز کند. (ز.آ-9)
· وقتی هری آذرخش خود را بدست میگرفت و رها میکرد، در همان ارتفاعی که برای سوار شدن لازم است در هوا شناور میماند. (ز.آ-11)
· جاروهای اولیه تنها افسونهای ساده ای را بر روی خود داشتند. یک مدل که در موزه کوئیدیچ به نمایش گذاشته شده بود تنها با سرعتی معین به جلو حرکت میکرد، بالا و پائین میرفت و می ایستاد. (کوئیدیچ در گذر زمان-1)

***


نام: حباب ها [bubbles]
ورد: نامعلوم
کاربرد: افسونی که حباب های طلایی غیرقابل ترکیدن را از چوبدستی بیرون می آورد.
نمونه ها:
· فیلت ویک از آن برای دکوراسیون یک درخت کریستمس در سرسرای اصلی استفاده کرد. (س.ج-12)
· چوبدستی شکسته رون حباب های ارغوانی بزرگی را بسمت یک نقطه خارج میکرد، اما واکنش هراس آمیز رون نشان داد که این بیشتر سوءعمل بوده تا یک طلسم صحیح. (ت.ا.-13)

***


نام: طلسم سرحبابی [Bubble-Head Charm]
ورد: نامعلوم
کاربرد: سر گوینده طلسم توسط حبابی از هوا احاطه میشود.
نمونه ها:
· سدریک از این طلسم برای شنا در زیر آب و نجات دادن چو در مرحله دوم استفاده کرد. (ج.آ-26)
· فلور از آن برای عبور از زیر آب استفاده کرد تا بتواند گابریل را در مرحله دوم نجات دهد. (ج.آ-26)
· استفاده از افسون سرحبابی در آخرین ماه سال پنجم رایج شد، زیرا بمب های تاپاله ای و گلوله های بوگندو مکرراً در راهروها پرتاب میشدند. (م.ق-30)


_________________________
* Cushioning Charm؛ بالشی نامرئی بر دسته جارو ایجاد میکند تا سواری بر روی آن راحت تر شود.

** Hurling Hex؛ طلسمی شوم که جارو را با آن جادو میکنند. جارو احتمالاً تلاش خواهد کرد تا سوار را پائین بیندازد.
قبلی « ترجمه نام شخصیت های هری پاتر(قسمت دوم) راهنمای مکانها در دنیای هری پاتر » بعدی
لینک های وابسته
API: RSS | RDF | ATOM
جادوگران®
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
فرستنده شاخه
ali_karimikia
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۵/۲۱ ۱۵:۰۲  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۵/۲۱ ۱۵:۰۲
عضویت از: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴
از:
پیام: 28
 Re: [fa]قاموس افسون‌ها – B [/fa][en]Encyclopedia of Spells (B)[/en]
مرسی از ارسالتون زحمت کشیدین
hamedbaratimehr@gmail.com
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۴/۱۶ ۱۷:۰۷  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۴/۱۶ ۱۷:۰۷
عضویت از: ۱۳۸۶/۴/۱۵
از: هر آنجا كه هنوز عشق معنا دارد .
پیام: 83
 Re: [fa]قاموس افسون‌ها – B [/fa][en]Encyclopedia of Spells (B)[/en]
آفرين زحمت كشيدي خيلي ممنون
Artabanus
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۴/۱۴ ۱۱:۰۹  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۴/۱۴ ۱۱:۰۹
عضویت از: ۱۳۸۴/۳/۲۴
از: جهنم
پیام: 329
 Re: [fa]قاموس افسون‌ها – B [/fa][en]Encyclopedia of Spells (B)[/en]
والا من بی تقصیرم! یا رولینگ مقصره که همه طلسم ها رو نام نبرده یا لکسیکن مقصره که ورد اختراع نکرده

هر عیب و نقصی از جانب من در مقاله هست به بزرگواری خودتون ببخشید یا نقد کنید و ببخشید ولی اگر از لکسیکن بود میتونید نبخشید ممنون از اینکه این مقاله رو میخونید و شاید نظر هم میدید!
khereft2007
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۴/۱۳ ۱۳:۴۰  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۴/۱۳ ۱۳:۴۰
عضویت از: ۱۳۸۵/۸/۱۷
از: تو دفتر ِ مدیر ِ مدرسه!!
پیام: 544
 Re: [fa]قاموس افسون‌ها – B [/fa][en]Encyclopedia of Spells (B)[/en]
هومممم.
اکثرشو خودم میدونستم . ولی خب جالب بود .
ولی بیشتر ورداشو نامعلوم نوشته بودی !!!!

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.