هوریس و هکتور
هورکراکسی از جنس روح هکتور!
شاخه : شهر لندن
| تام جاگسن
همانطور که همه می‌دانید، لرد ولدمورت دارای هفت هورکراکس یا همان جان پیچ است که با کمک هوریس اسلاگهورن آن ها را ساخته است.

حالا مرگخواران هم تصمیم گرفته اند تا برای خودشان هورکراکس درست کنند و به همین دلیل سراغ هوریس اسلاگهورن رفتند تا از او مشاوره بگیرند.
هوریس نیز به آنها گفت ابتدا باید روح یک نفر را از بدنش خارج کنند و مرگخواران هم پس از بحت های فراوان، هکتور دگورث گرنجر، مرگخوارِ معجون ساز را برای این کار انتخاب کردند.

در پی تلاش برای جدا کردن روح هکتور، مرگخواران به درون یک گوشیِ موبایل ماگلی رفتند تا از آنجا شیوه ی احضار روح را یاد بگیرند؛ اما آن هم ثمری نداشت.

حالا مرگخواران تصمیم گرفتند سر هکتور را بشکافند تا روح او را پیدا کنند...

چه خواهد شد؟
آیا مرگخواران روح هکتور را پیدا می‌کنند؟
آیا لرد ولدمورت از کار آنها باخبر خواهد شد؟
جواب سوالات شما و سوالات بیشتر در "باشگاه اسلاگهورن"