هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پوسترهای فیلم های هری پاتر BreadCrumb فیلم محفل ققنوس
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
فیلم محفل ققنوس
مجله طفره زن
123 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/6
امتیاز رتبه : 3
جینی ویزلی
71 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/6
امتیاز رتبه : 3
ارتش دامبلدور
43 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/6
امتیاز رتبه : 3
مالی ویزلی
37 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/6
امتیاز رتبه : 3
اعضای محفل ققنوس
356 بار دیده شده
2 نظر
تاریخ: 2015/6/19
امتیاز رتبه : 3
هری، رون و هرماینی
357 بار دیده شده
2 نظر
تاریخ: 2015/6/19
امتیاز رتبه : 3
پوستر آمبریج و دامبلدور
239 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2015/6/19
امتیاز رتبه : 3
پوستر لونا لاوگود
250 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2015/6/19
امتیاز رتبه : 3
پوستر سیریوس و بلاتریکس
229 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2015/6/19
امتیاز رتبه : 3
پوستر رون و لوسیوس مالفوی
153 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2015/6/19
امتیاز رتبه : 3
پوستر هرماینی و آمبریج
150 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2015/6/19
امتیاز رتبه : 3
پوستر هری و ولدمورت
167 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2015/6/19
امتیاز رتبه : 3
پوستر لرد ولدمورت
204 بار دیده شده
2 نظر
تاریخ: 2015/6/19
امتیاز رتبه : 3
هری، رون، هرماینی، جینی، لونا و نویل
226 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2015/6/19
امتیاز رتبه : 4
هرماینی، نویل، لونا، هری، چو، جینی و رون
221 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2015/6/19
امتیاز رتبه : 3
هری، رون و هرماینی
125 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2015/6/19
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.