هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پوسترهای فیلم های هری پاتر BreadCrumb فیلم شاهزاده دورگه
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
فیلم شاهزاده دورگه
دراکو مالفوی
159 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
لونا لاوگود
199 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
هرماینی گرنجر
169 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
رون و جینی
131 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
هری و دراکو
166 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
پروفسور اسنیپ
183 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
رون، لاوندر و هرماینی
209 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
پوستر دامبلدور
108 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
دامبلدور و اسنیپ
123 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
هرماینی و اسلاگهورن
112 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
هری و جینی
150 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
رون ویزلی
88 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
هرماینی گرنجر
136 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
هرماینی و اسلاگهورن
106 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
هری و دامبلدور
128 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3
پوستر هری
117 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2015/6/7
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.