هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پوسترهای فیلم های هری پاتر BreadCrumb فیلم یادگاران مرگ (بخش دوم)
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
فیلم یادگاران مرگ (بخش دوم)
پوستر رون ویزلی
221 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر نویل و شمشیر گریفیندور
293 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر پروفسور اسنیپ
315 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر دراکو مالفوی
353 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر پروفسور مک گونگال
204 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر هری و ولدمورت
202 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر بلاتریکس لسترنج
174 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر ولدمورت و مرگخواران
184 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر بلاتریکس لسترنج
177 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر هاگوارتز در آتش
205 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر هرماینی گرنجر
177 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر فرد و جورج ویزلی
158 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر دوئل هری و ولدمورت
230 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر لرد ولدمورت در دوئل
211 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر هری، رون و هرماینی
192 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر هری پاتر در دوئل
158 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر لرد ولدمورت
130 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر گریفوک
104 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر نویل لانگباتم
125 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر دراکو مالفوی
146 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر رون ویزلی
150 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر هرماینی گرنجر
201 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر هری پاتر
182 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2015/3/18
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.