هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : بازدید, تصاویر با کمترین بازدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
کوئینی گلدستین
2 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
آلبوس دامبلدور
2 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 2
گلرت گریندل‌والد
2 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
لتا لسترنج
3 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 2
برادران اسکمندر
3 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
سرافینا پیکوئری و تسترال‌ها
3 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پوستر نیوت اسکمندر
4 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر آلبوس دامبلدور
4 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/21
امتیاز رتبه : 2
پوستر نیوت اسکمندر
4 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/21
امتیاز رتبه : 2
نیوت و جیکوب
4 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پوستر  کوئینی گلداستین
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پشت صحنه جنایات گریندل‌والد با برادران اسکمندر
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/4
امتیاز رتبه : 4
پوستر جنایات گریندل‌والد
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
پوستر گلرت گریندل‌والد
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/21
امتیاز رتبه : 3
پیکت
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیفلر کوچک
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
یوسف کاما
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت، جیکوب و یوسف کاما
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پوستر سوم گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر تسیوس اسکمندر
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
تسیوس
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
برادران اسکمندر
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/4
امتیاز رتبه : 3
آوگری (Augurey)
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا، جیکوب و نیوت
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر و بانتی
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت، جیکوب و یوسف کاما
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تسیوس در وزاتخانه همراه مقامات
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پوستر لتا لسترنج
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 2

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است | ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.