هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : نام, Z به A
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
13 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
27 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
13 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
25 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
عبور شخصی از دیوار
16 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
شبه دمنتورها
15 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/26
امتیاز رتبه : 3
سرسرای عمومی هاگوارتز
18 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 2
سرافینا پیکوئری و تسترال‌ها
3 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
سرافینا پیکوئری
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
سواری نیوت زیر آب
30 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
سیرک جادویی در فیلم جنایات گریندل والد
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
زویو(Zouwu)
30 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
دامبلدور در لندن
80 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
دامبلدور
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
خانه ی نیکلاس فلامل
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/24
امتیاز رتبه : 3
خانه ی نیکلاس فلامل
51 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/24
امتیاز رتبه : 3
حضور مقامات وزارتخانه در کلاس دامبلدور
12 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
جیکوب کوالسکلی
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
جیکوب کوالسکی و پورت‌کی
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 4
جیکوب کوالسکی
16 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
تصاویری از خانه ی نیکلاس فلامل
31 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/24
امتیاز رتبه : 3
تسترال
50 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
تسیوس در وزاتخانه همراه مقامات
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تسیوس اسکمندر
89 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تسیوس
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
تجربه واقعیت مجازی
32 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/23
امتیاز رتبه : 3
تجربه واقعیت مجازی
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/23
امتیاز رتبه : 3
تجربه واقعیت مجازی
30 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/23
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است | ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.