هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
تسترال
111 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
زویو(Zouwu)
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
نیفلر کوچک
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/14
امتیاز رتبه : 3
نیوت و نیفلر
119 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/14
امتیاز رتبه : 3
لتا لسترنج و برادران اسکمندر
149 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/14
امتیاز رتبه : 3
نیفلر
75 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/12
امتیاز رتبه : 3
بچه نیفلر ها
43 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/12
امتیاز رتبه : 3
پوستر سوم گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر دوم گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر اول گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
امتیاز رتبه : 3
پوستری دیگر از جنایات گریندل والد در کامیک کان
20 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/21
امتیاز رتبه : 3
پوستر کامیک کان فیلم جنایات گریندل‌والد
40 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/21
امتیاز رتبه : 3
نیوت جوان در هاگوارتز و در کنار دامبلدور
63 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/19
امتیاز رتبه : 3
نیوت و چمدانش
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/19
امتیاز رتبه : 3
نیوت، جیکوب و یوسف کاما
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/19
امتیاز رتبه : 3
نیوت و تسیوس
33 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
نیوت و دامبلدور
40 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
گریندل والد
47 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
28 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
کریدنس در صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
20 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
پیکِت
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
سیرک جادویی در فیلم جنایات گریندل والد
16 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
15 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
سواری نیوت زیر آب
32 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
لتا لسترنج
184 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
28 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
مکانی جادویی در فرانسه
17 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
کریدنس در صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
13 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.