هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : بازدید, تصاویر با کمترین بازدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
سرسرای عمومی هاگوارتز
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 2
پوستر تینا و یوسف کاما
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
پوستر نیوت و دامبلدور
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
کوئینی در پاریس
25 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
گریندل والد در مقابل جمعیت
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
پوستر تینا گلدستین
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
خانه ی نیکلاس فلامل
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/24
امتیاز رتبه : 3
تجربه واقعیت مجازی
27 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/23
امتیاز رتبه : 3
تجربه واقعیت مجازی
27 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/23
امتیاز رتبه : 3
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
28 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
28 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
از جانوران جدید جنایات گریندل‌والد
28 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تجربه واقعیت مجازی
31 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/23
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر
32 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/25
امتیاز رتبه : 3
سواری نیوت زیر آب
32 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
تجربه واقعیت مجازی
33 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/23
امتیاز رتبه : 3
نیوت و تسیوس
33 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
نیفلر کوچک
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/14
امتیاز رتبه : 3
زویو(Zouwu)
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
تصاویری از خانه ی نیکلاس فلامل
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/24
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر و جیکوب کوالسکی
36 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/25
امتیاز رتبه : 3
پروفسور دامبلدور
40 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
نیوت و دامبلدور
40 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
پوستر کامیک کان فیلم جنایات گریندل‌والد
40 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/21
امتیاز رتبه : 3
بازیگران اصلی فیلم جنایات گریندل‌والد
42 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/25
امتیاز رتبه : 3
کلاس دفاع علیه جادوی سیاه در تریلر جنایات گریندل والد
42 بار دیده شده
2 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
بچه نیفلر ها
43 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/12
امتیاز رتبه : 3
لوکورتا(Leucrotta)
43 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.