هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : بازدید, تصاویر با بیشترین بازدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
متاگوت(Matagot)
9 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
دامبلدور
9 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
تینا گلدستین
9 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
پوستر جیکوب کوالسکی
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر آلبوس دامبلدور
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
تینا گلدشتاین
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
پوستر لتا و تسیوس
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
پوستر گریندل‌والد و کریدنس
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
سرافینا پیکوئری
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا و یوسف کاما
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت، تینا، لتا و یوسف کاما
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پوستر لتا لسترنج
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 2
پوستر گلرت گریندل‌والد
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر و تینا گلدستین
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
حضور مقامات وزارتخانه در کلاس دامبلدور
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت و تینا
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت و جیکوب
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پوستر سوم گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
امتیاز رتبه : 3
آوگری(Augurey)
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
پوستر تسیوس اسکمندر
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
کوئینی
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
برادران اسکمندر
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/4
امتیاز رتبه : 3
آلبوس دامبلدور
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/4
امتیاز رتبه : 3
آوگری (Augurey)
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیکلاس فلامل و جیکوب کوالسکی
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا و نیوت
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
بازگشت به هاگوارتز
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است | ۱۳۹۸-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.