هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : بازدید, تصاویر با بیشترین بازدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
نیوت، جیکوب و یوسف کاما
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/19
امتیاز رتبه : 3
نیوت و چمدانش
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/19
امتیاز رتبه : 3
پوستر اول گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر دوم گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
امتیاز رتبه : 3
دامبلدور
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
پشت صحنه جنایات گریندل‌والد با نیوت و دامبلدور
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/4
امتیاز رتبه : 3
کریدنس و نجینی
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
حضور مقامات وزارتخانه در کلاس دامبلدور
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت، تینا، لتا و یوسف کاما
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
کریدنس در صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
13 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
آوگری(Augurey)
13 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
جیکوب کوالسکی و پورت‌کی
12 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 4
نیفلر کوچک
12 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت و جیکوب
12 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
بازگشت به هاگوارتز
12 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت و تینا
12 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
جیکوب کوالسکلی
12 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پوستر لتا لسترنج
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
کوئینی
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
پوستر لتا و تسیوس
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر و تینا گلدستین
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر
10 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
پوستر جیکوب کوالسکی
10 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر آلبوس دامبلدور
10 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر گریندل‌والد و کریدنس
10 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر و بانتی
10 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا و یوسف کاما
10 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.