هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : نام, A به Z
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نیوت، جیکوب و یوسف کاما
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
چوبدستی دامبلدور و گریندل‌والد
46 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/25
امتیاز رتبه : 3
نجینی
16 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
نجینی
22 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
هاگوارتز در تریلر جنایات گریندل والد
18 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
مکانی جادویی در فرانسه
17 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
متاگوت(Matagot)
15 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
مجوز سفر نیوت اسکمندر
15 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/25
امتیاز رتبه : 3
آوگری (Augurey)
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
آوگری(Augurey)
13 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
آلبوس دامبلدور
44 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/29
امتیاز رتبه : 3
آلبوس دامبلدور
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/4
امتیاز رتبه : 3
آلبوس دامبلدور
3 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 2
ادی ردماین و جود لاو در پشت صحنه
18 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/25
امتیاز رتبه : 3
از جانوران جدید جنایات گریندل‌والد
28 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
بچه نیفلر ها
43 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/12
امتیاز رتبه : 3
بازگشت به هاگوارتز
12 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
بازیگران اصلی فیلم جنایات گریندل‌والد
42 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/25
امتیاز رتبه : 3
برادران اسکمندر
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/4
امتیاز رتبه : 3
برادران اسکمندر
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
تینا گلدستین
15 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا گلدشتاین
17 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
تینا و یوسف کاما
10 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا و نیوت
19 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا در پاریس
46 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
تینا، جیکوب و نیوت
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تجربه واقعیت مجازی
33 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/23
امتیاز رتبه : 3
تجربه واقعیت مجازی
27 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/23
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.