هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : محبوبیت, تصاویر با کمترین محبوبیت
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
حضور مقامات وزارتخانه در کلاس دامبلدور
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا گلدستین
9 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا، جیکوب و نیوت
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
یوسف کاما
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت و تینا
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر و بانتی
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت و جیکوب
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت، جیکوب و یوسف کاما
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت، جیکوب و یوسف کاما
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا و یوسف کاما
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تسیوس در وزاتخانه همراه مقامات
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت، تینا، لتا و یوسف کاما
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
گلرت و ویندا روزیر
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
جیکوب کوالسکلی
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
ویندا روزیر
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
کوئینی گلدستین
30 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل‌والد
31 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تسیوس اسکمندر
78 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر
29 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پوستر IMAX جنایات گریندل‌والد
44 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پوستر جنایات گریندل‌والد
44 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تسترال
36 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 4
پوستر کریدنس بربون
58 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 4
پوستر نجینی
12 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 4
جیکوب کوالسکی و پورت‌کی
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 4
پشت صحنه جنایات گریندل‌والد با برادران اسکمندر
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/4
امتیاز رتبه : 4
برادران اسکمندر
3 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 4

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است | ۱۳۹۸-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.