هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : محبوبیت, تصاویر با کمترین محبوبیت
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
پوستر اول گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
13 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر دوم گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر سوم گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
امتیاز رتبه : 3
بچه نیفلر ها
17 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/12
امتیاز رتبه : 3
نیفلر
25 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/12
امتیاز رتبه : 3
لتا لسترنج و برادران اسکمندر
100 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/14
امتیاز رتبه : 3
نیوت و نیفلر
79 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/14
امتیاز رتبه : 3
نیفلر کوچک
22 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/14
امتیاز رتبه : 3
زویو(Zouwu)
20 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
متاگوت(Matagot)
9 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
آوگری(Augurey)
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
لوکورتا(Leucrotta)
27 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
پوستر جیکوب کوالسکی
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر  کوئینی گلداستین
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر تسیوس اسکمندر
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر آلبوس دامبلدور
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر گلرت گریندل‌والد
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر تینا گلدستین
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر نیوت اسکمندر
4 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
نجینی
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل والد در جوانی
49 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
کوئینی
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
دامبلدور
9 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
تینا گلدشتاین
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
کاپا
30 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل‌والد در بند
13 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
نجینی
16 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
عبور شخصی از دیوار
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است | ۱۳۹۸-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.