هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb رز-ویزلی: آلبوم تصاویر ارسال شد
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
رز-ویزلی: آلبوم تصاویر ارسال شد
نیوت اسکمندر
29 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/3
 : 3
کردنس، نهانه ی قدرتمند فیلم اول
74 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/3
 : 3
نیوت اسکمندر
45 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/3
 : 3
اعضای محفل ققنوس در جنگ دوم با لرد سیاه به تفکیک اسم
62 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/17
 : 3
اعضای محفل ققنوس در جنگ اول با لرد سیاه به تفکیک اسم
88 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/17
 : 3
کشته شدن سیریوس بلک به دست بلاتریکس
84 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/17
 : 3
عکس گروهی از اعضای محفل ققنوس در جنگ دوم با لردسیاه
76 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/17
 : 3
عکس گروهی از اعضای محفل ققنوس در جنگ اول با لردسیاه
79 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/17
 : 3
مرغ طوفان (Thunderbird)
142 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/4
 : 3
پافسکین (puffskein)
47 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
 : 3
استریلر (Streeler)
57 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
 : 3
نیفلر (niffler)
144 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
 : 3
نیزل(kneazle)
174 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
 : 3
رانسپور (Runespoor)
91 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
 : 3
کراپ (Crup)
194 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
 : 3
داربد (Bowtruckle)
1127 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
 : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.