هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb لایتینا.فاست: آلبوم تصاویر ارسال شد
نمایش بر اساس : نام, Z به A
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
لایتینا.فاست: آلبوم تصاویر ارسال شد
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
30 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
17 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
37 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
سواری نیوت زیر آب
36 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
سیرک جادویی در فیلم جنایات گریندل والد
18 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
درمانگاه هاگوارتز
149 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/2/2
 : 3
دامبلدور در لندن
171 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
خانه ریدل‌ها
136 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/2/2
 : 3
جلد جدید کتاب هری پاتر و شاهزاده دورگه
49 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
 : 3
جلد جدید کتاب هری پاتر و سنگ جادو
58 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/11
 : 3
جلد جدید کتاب هری پاتر و زندانی آزکابان
50 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/11
 : 3
جلد جدید کتاب هری پاتر و جام آتش
42 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/11
 : 3
جلد جدید کتاب هری پاتر و تالار اسرار
45 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/11
 : 3
جلد جدید کتاب هری پاتر و محفل ققنوس
36 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
 : 3
جلد جدید کتاب هری پاتر و یادگاران مرگ
44 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
 : 3
جیکوب کوالسکی
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
تصویری از خوابگاه ریونکلاو در نسخه مخصوص چهارگروه تالار اسرار
153 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/6/30
 : 3
تصویری از خوابگاه اسلیترین در نسخه مخصوص چهارگروه تالار اسرار
163 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/6/30
 : 3
تصویری از خوابگاه هافلپاف در نسخه مخصوص چهارگروه تالار اسرار
134 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/6/30
 : 3
تصویری از خوابگاه گریفیندور در نسخه مخصوص چهارگروه تالار اسرار
169 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/6/30
 : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
53 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
 : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
43 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
 : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
47 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
 : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
47 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
 : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
65 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
 : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
51 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
 : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
67 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
 : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.