هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

[index]

Books

از جادوگران®، فرهنگ نامه هری پاتر.

index | تغییرات اخیر | ویرایش این صفحه | تاریخچهٔ صفحه | تعویض به حالت مدیا ویکی

نسخهٔ قابل چاپ | تکذیب‌نامه‌ها | سیاست حفظ اسرار
رده‌های صفحه: Wizard

کتابها با ترتیب موضوعی

لیست نویسندگان

ناشران دنیای جادوگری

فهرست مندرجات


کتاب ها (و یک نمایشنامه) به ترتیب عنوانA

موفقیت در وردهای جادویی (Achievements in Charming)
کتاب طلسم

لبه های تیزی دارد؛ همانطور که هری وقتی قبل از امتحان س.م.ج تئوری طلسم هایشان از هرمیون درس می پرسید، این را یاد گرفت. هرمیون مدام کتاب را قاپ می زد که ببیند «کاملا درست گفته است یا نه» (م.ق.31).

معجون سازی پیشرفته (Advanced Potion-Making)
نوشته شده توسط لیباتیوس بورژ
کتاب معجون | کتاب درسی

کتاب درسی معجون های سطوح عالی تر جادوگری در سال ششم هری (ش.د.9)، که قیمت کتاب کاملا نوی آن نه گالیون بود (ش.د.11). این کتاب در حوالی سال 1946 نوشته شده است [ -Y34 ] (ش.د.16). این کتاب دستورالعمل های تهیه شربت خواب مرگ را در آغاز صفحه 10 در بر دارد (ش.د.9).

ترجمه پیشرفته طلسم های رون باستانی (Advanced Rune Translation)
کتاب درسی

هرمیون نسخه ای از این کتاب را بعد از سفر به دیاگون، قبل از سال ششمش، می خواند. به احتمال زیاد این کتاب یکی از کتاب های درسی طلسم های باستانی در سطوح عالی جادوگری است، ولی این موضوع صریحا بیان نشده است (ش.د.7).

طلسم های باستانی به زبان ساده (Ancient Runes Made Easy)
کتاب درسی

هرمیون خواندن این کتاب را در سال دوم شروع کرد؛ اندکی پس از ثبت نام برای گرفتن درس رون باستانی برای سال بعد (ح.ا.14).

گلچین طلسم های قرن هجدهم (Anthology of Eighteenth Century Charms, An)
کتاب طلسم

یکی از کتاب هایی که هری، رون و هرمیون هنگام آمادگی برای مرحله دوم، آن را آزمودند (ج.آ.26).

ارزیابی آموزش جادوگری در اروپا (Appraisal of Magical Education in Europe, An )

از جمله موضوعاتی که این کتاب آنها را مطرح می کند، آکادمی جادوی بوباتون است (ج.آ.9، ج.آ.11).

آرماندو دیپت: مدیر یا ابله؟ (Armando Dippet: Master or Moron)
نوشته شده توسط ریتا اسکیتر
زندگی نامه

کتابی پرفروش در رابطه با مدیران هاگوارتز (ی.م.13).

پادزهرهای آسیایی (Asiatic Anti-Venoms)
کتاب معجون

هری وقتی چند تکلیف سال پنجمی معجون هایش را انجام می داد، از این کتاب کمک گرفت (م.ق.16).


B

طلسم های ساده برای شرایط دشوار (Basic Hexes for the Busy and Vexed)
کتاب طلسم

هری و هرمیون هنگامی که به دنبال طلسمی ساده برای مقابله با اژدها می گشتند، این کتاب را آزمودند (ج.آ.20).

انجیل مدافع (Beaters' Bible, The)
نوشته شده توسط بروتوس اسکریمجیور

ویسپ در کتاب کوییدیچ در گذر زمان، این کتاب را نام برد و اسکریمجیور در پاسخ، یادداشت مطلوبی برای کتاب ویسپ در پیش گفتار کوییدیچ در گذر زمان تهیه کرد. بر طبق حرف ویسپ، اولین قانون در کتاب اسکریمجیور این است: «جستجوگر را از میدان به در کن.» (ک.ز.6).

ضربه به بازدارنده ها--مطالعه تاکتیک های دفاعی کوییدیچ (Beating the Bludgers--A Study of Defensive Strategies in Quidditch)
نوشته شده توسط کنیل ورتی ویسپ

(ک.ز)

راهنمای مبتدی برای تغییر شکل (Beginner's Guide to Transfiguration, A)
نوشته شده توسط امریک سویچ
کتاب طلسم | کتاب درسی

کتاب درسی مورد نیاز دانش آموزان هاگوارتز برای تغییر شکل در سال اول و دوم (س.ج.5، ح.ا.4).

برادران خون:زندگی من در میان خون آشام ها(Blood Brothers: My Life Amongst the Vampires)
نوشته شده توسط الدرد ورپل

با توجه به حرف های ورپل به هری در مهمانی کریسمس اسلاگهورن در سال ششم هری، نوشتن این کتاب باعث مصاحبه هایی با یک خون آشام شده است (ش.د.15).

غلبه بر پیک مرگ (Break With a Banshee)
نوشته شده توسط گیلدروی لاکهارت

یکی از تعداد کتاب های درسی زیاد مورد نیاز برای دفاع در برابر جادوی سیاه در سال دوم هری (ح.ا.4). این طور به نظر می رسد که داستان لاکهارت از باندون پیک مرگ نیز در این کتاب است.

گوی های شکسته: وقتی بخت از کسی روی برمی گرداند (Broken Balls: When Fortune Turn Foul)

هری نسخه ای از این کتاب را هنگام خریدن کتاب درسی پیشگویی در فلوریش و بلاتز دید (ز.آ.4).


C

پنیر خود را طلسم کنید (Charm Your Own Cheese)
نوشته شده توسط گردا کچلاو (کارت های جادوگران مشهور)، همچنین شناخته شده با نام گردا کورد (JKR)
کتاب طلسم | کتاب آشپزی

ویزلی ها نسخه ای از این کتاب را نگه می دارند (ح.ا.3).

انواع بیماری های جادویی رایج (Common Magical Ailments and Afflictions)

(ج.آ.2)

چکیده نفرین های رایج و روش های مقابله با آنها (Compendium of Common Curses and Their Counter-Actions, A)
کتاب طلسم

هنگام اولین جلسه الف.دال در اتاق ضروریات، این اتاق نسخه ای از این کتاب را در خود داشت (م.ق.18).

مواجهه با ناشناس (Confronting the Faceless)

کتاب درسی سطوح عالی جادوگری برای دفاع در برابر جادوی سیاه در سال ششم هری (ش.د.9).

نفرین ها و ضد نفرین ها (با جدیدترین انواع انتقام دوستانتان را طلسم و دشمنانتان را گیج کنید: از بین بردن مو، پا-ژله ای، گره زدن زبان، و بسیار بسیار بیشتر) (Curses and Counter-curses (Bewitch Your Friends and Befuddle Your Enemies with the Latest Revenges: Hair Loss, Jelly-Legs, Tongue-Tying, and Much, Much More))
نوشته شده توسط پروفسور ویندیکتوس ویریدیان
کتاب طلسم

هاگرید باید هری را از این کتاب دور می کرد (هری در جستجوی راهی برای نفرین دادلی بود) (س.ج.5).


D

حقه های جادوی سیاه (Dark Arts Outsmarted, The )

هنگام اولین جلسه الف.دال در اتاق ضروریات، این اتاق نسخه ای از این کتاب را در خود داشت (م.ق.18).

جادوی سیاه: راهنمای دفاع شخصی (Dark Forces: A Guide to Self-Protection, The)
نوشته شده توسط کوئنتین تریمبل

کتاب درسی مورد نیاز برای دفاع در برابر جادوی سیاه در سال اول (س.ج.5) و سال چهارم هری (ج.آ.14).

نشانه های شوم مرگ: وقتی می دانیم بدترین ها را پیش رو داریم چه باید بکنیم؟ (Death Omens: What To Do When You Know The Worst Is Coming)

(ز.آ.4)

نظریه دفاعی جادو (Defensive Magical Theory)
نوشته شده توسط ویلبرت اسلینکرد

کتاب درسی مورد نیاز برای دفاع در برابر جادوی سیاه در سال پنجم هری (م.ق.9). چون آمبریج در آن سال در دفاع در برابر جادوی سیاه کم کاری کرد (به استثنای گماشتنشان به خواندن این کتاب)، ما حجم اطلاعات غیر معمولی از محتویات آن داریم.

هری آن را سخت خسته کننده یافته بود. فصل اول به عنوان «اصول مقدماتی برای مبتدی ها» نامیده شده است (م.ق.12). فصل دو با عنوان «نظریه های دفاعی رایج و اصول آنها» نام گذاری شده است (م.ق.15). فصل سه، که از صفحه 34 شروع می شود، «واکنش های غیر تدافعی به حملات جادویی» نام دارد (م.ق.17). در فصل 15، اسلینکرد بیان می کند که ضد طلسم های شوم به طور نامناسبی نام گذاری شده اند، زیرا او باور دارد که نامی که برای طلسم شوم گذاشته شده، آن را قابل قبول تر نشان می دهد (م.ق.15). فصل 34 «مذاکره و پرهیز از انتقام جویی» نام دارد (م.ق.29). کتاب یک فهرست دارد.

تربیت اژدها برای لذت و سود (Dragon Breeding for Pleasure and Profit)

هاگرید، هنگامی که تخم اژدهایی گرفت که در نهایت به نوربرت تبدیل شد، به نسخه کتابخانه هاگوارتز از این کتاب مراجعه کرده بود (س.ج.14). صفحات این کتاب شامل «وسایل ضروری»، «تشخیص تخم اژدها»، نقشه نشان دهنده «اژدهاهای دنیا» و «لیست الفبایی بیماری ها» است (JKR).

گونه های اژدها در بریتانیای کبیر و ایرلند (Dragon Species of Great Britain and Ireland)

هاگرید، هنگامی که تخم اژدهایی گرفت که در نهایت به نوربرت تبدیل شد، به نسخه کتابخانه هاگوارتز از این کتاب مراجعه کرده بود (س.ج.14).

ساکنان وحشتناک اعماق (Dreadful Denizens of the Deep)

یکی از کتابهایی که هری، رون و هرمیون هنگام آمادگی برای مرحله دوم، آن را آزمودند (ج.آ.26).

تعبیر خواب (Dream Oracle, The)
نوشته شده توسط اینیگو ایماگو

در سال پنجم هری، تریلانی با نسخه های جلد چرمی صدمه دیده ای از این کتاب در کلاس پیشگویی شروع به کار کرد؛ به نظر می رسد که کتاب تنها در کلاس استفاده می شده است (م.ق.12). همچنین این کتاب در (م.ق.15) و (م.ق.17) نیز نام برده شده است.


E

برخوردهای افسون شده (Enchanted Encounters)
نوشته شده توسط فیفی لافوله

(JKR)

افسون های آشپزی (Enchantment in Baking)

ویزلی ها نسخه ای از این کتاب را نگه داری می کنند (ح.ا.3).

فرهنگ نامه قارچ های سمی (Encyclopedia of Toadstools)

(ح.ا.4).


F

شعبده بازان نامدار (Famous Fire Eaters )

(س.ج/فیلم)
[این مرجع رسمی نیست چون تنها در فیلم وجود دارد؛ این کتاب یکی از کتابهایی است که هری، هنگامی که بخش ممنوعه را به دنبال کتابهایی در مورد نیکلاس فلامل جستجو می کرد، نام برد.]

جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها (Fantastic Beasts and Where to Find Them)
نوشته شده توسط نیوت اسکمندر

(س.ج.5، ج.ش، م.ق.27)

شیاطین قرن پانزدهم (Fifteenth Century Fiends)

(س.ج/فیلم)
[این مرجع رسمی نیست چون تنها در فیلم وجود دارد؛ این کتاب یکی از کتابهایی است که هری، هنگامی که بخش ممنوعه را به دنبال کتابهایی در مورد نیکلاس فلامل جستجو می کرد، نام برد.]

درختان گوشتخوار جهان (Flesh-Eating Trees of the World)

از جمله چیزهایی که در مورد آنها بحث می کند، راه درست آب گیری غلاف های اسنارگلاف است؛ در کلاس گیاه شناسی سال ششم، هرمیون نسخه خودش از این کتاب را به همراه داشت (ش.د.14).

پرواز با تیم کنونز (Flying With the Cannons)

کتابی درباره واقعیات جالب توجه درباره تیم چادلی کنونز که در سال دوم به عنوان هدیه کریسمس به هری و رون هدیه داده شده بود (ح.ا.12). مصور (ج.آ.2، ج.آ.22)

پرنده یا فاجعه، بررسی خشونت در هیپوگریف ها (Fowl or Foul? A Study of Hippogriff Brutality)

(ز.آ.15)

از تخم تا آتش، راهنمای اژدها نگهدار (From Egg to Inferno, A Dragon Keeper's Guide)

هاگرید، هنگامی که تخم اژدهایی گرفت که در نهایت به نوربرت تبدیل شد، به نسخه کتابخانه هاگوارتز از این کتاب مراجعه کرده بود (س.ج.14).


G

همسفر با غول های غارنشین (Gadding With Ghouls)
نوشته شده توسط گیلدروی لاکهارت

یکی از تعداد کتاب های درسی زیاد مورد نیاز برای دفاع در برابر جادوی سیاه در سال دوم هری (ح.ا.4)

راهنمای گیلدروی لاکهارت در مقابله با آفت های خانگی (Gilderoy Lockhart's Guide to Household Pests)
نوشته شده توسط گیلدروی لاکهارت

خانم ویزلی نسخه ای از این کتاب را نگه داری می کند. این کتاب در مورد جن های خاکی (ح.ا.3) و داکسی هاست (م.ق.6).

وقایع مهم جادوگری در قرن بیستم (Great Wizarding Events of the Twentieth Century)

هری در این کتاب نام برده شده است (س.ج.6).

جادوگران بزرگ قرن بیستم (Great Wizards of the Twentieth Century)

تعجب آور نیست که نیکلاس فلامل در این کتاب نام برده نشده است (س.ج.12).

راهنمای تغییر شکل پیشرفته (Guide to Advanced Transfiguration)
کتاب طلسم

سدریک دیگوری این کتاب را در سال ششمش در کیفش حمل می کرد (ج.آ.20). این مورد نشانگر آن است که اولا سدریک در سطوح عالی جادوگری برای تغییر شکل کار می کرد، و دوم اینکه این کتاب، کتاب درسی مورد نیاز دانش آموزان برای تغییر شکل سال ششم است.

راهنمای جادوگری قرون وسطی (Guide to Medieval Sorcery, A)
کتاب طلسم

یکی از کتاب هایی که هری، رون و هرمیون هنگام آمادگی برای مرحله دوم، آن را آزمودند (ج.آ.26).


H

پوزه پشمالو و قلب انسان (Hairy Snout, Human Heart)

گرگینه ای ناشناخته این کتاب را نوشته است؛ این کتاب توسط اسکمندر به شکل «مبارزه دلخراش یک جادوگر با عارضه گرگ-انسانی» توصیف شده است (ج.ش).

کتاب خودآموز مراقبت از جارو (Handbook of Do-It-Yourself Broom Care)

قسمتی از هدیه هرمیون در تولد سیزده سالگی هری (ز.آ.1). هری قسمت اعظمی از ملاقات عمه مارج را صرف آن کرد که خودش را وادار به تمرکز روی یادآوری محتویات کتاب کند، تا به وسیله آن بتواند کنترل خشمش را به دست بگیرد (ز.آ.2).

روانشناسی هیپوگریف ها (Handbook of Hippogriff Psychology)

رون این کتاب را مطالعه کرد تا با کمک آن، دادخواست باک بیک برای کمیته انهدام موجودات خطرناک را آماده کند (ز.آ.15).

کمک‌یار شفادهنده (Healer's Helpmate, The)

حاوی فصلی به نام «کبودی ها، بریدگی ها و ساییدگی ها» است. هنگامی که خانم ویزلی برای درمان چشم کبود هرمیون، که حاصل تلسکوپ مشت زن دوقلوها بود، تلاش می کرد، به این فصل مراجعه کرد (ش.د.5).

پرواز چون دیوانگان (He Flew Like a Madman)
نوشته شده توسط کنیل ورتی ویسپ

زندگی نامه ای از دای لیولین «خطرناک»، که در کتاب کوییدیچ در گذر زمان، در صفحه "درباره نویسنده"، از آن نام برده شده است (ک.ز).

افسوس، من پاهایم را تغییر شکل داده ام (Hélas, Je me suis Transfiguré mes Pieds (Alas, I have Transfigured my Feet))
نوشته شده توسط مالکریت

یک نمایشنامه (ک.ز.8).

تاریخچه جادو (History of Magic, A)
نوشته شده توسط باتیلدا بگشات

کتاب درسی مورد نیاز برای سال اولی ها (س.ج.5)، که به نظر می رسد برای سال دومی ها و سومی ها نیز در درس تاریخ جادو استفاده می شده است (ز.آ.1). این کتاب هیچ چیزی از سال های بعد از قرن نوزدهم را در بر نمی گیرد (ی.م.16).

تاریخچه هاگوارتز (Hogwarts: A History)

سقف افسون شده سرسرای بزرگ را توصیف می کند (س.ج.7). در سال دوم، هرمیون آن را با خودش به مدرسه نیاورده بود؛ زیرا با وجود کتابهای لاکهارت، موفق نشده بود آن را در چمدانش جا دهد (ح.ا.9). روشی که به وسیله آن هاگوارتز از دید ماگل ها مخفی شده است را شرح می دهد (ج.آ.11). افزون بر هزار صفحه دارد؛ ولی هرگز حرفی از جن های خانگی هاگوارتز نزده است (ج.آ.15). (م.ق.17) (م.ق.23)

تعطیلات با عجوزه ها (Holidays With Hags)
نوشته شده توسط گیلدروی لاکهارت

یکی از تعداد کتاب های درسی زیاد مورد نیاز برای دفاع در برابر جادوی سیاه در سال دوم هری (ح.ا.4).

زندگی روزمره و عادات اجتماعی ماگل های بریتانیا (Home Life and Social Habits of British Muggles)
نوشته شده توسط ویلهلم ویگ ورتی

کتاب درسی مورد نیاز برای ماگل شناسی سال سوم (ز.آ.13). همچنین از این کتاب در یک پاورقی از (ک.ز) نیز نام برده شده است؛ این پاورقی بیان می کند که کتاب ویگ ورتی توسط انتشارات لیتل رد در سال 1987 منتشر شده است و بیش از هر چیز، به مفهوم الکتریسیته می پردازد.


I

اکتشافات جادویی مهم و نوین (Important Modern Magical Discoveries)

تعجب آور نیست که نیکلاس فلامل در این کتاب نام برده نشده است (س.ج.12).

تغییر شکل بینابین (Intermediate Transfiguration)
کتاب طلسم

کتاب درسی مورد نیاز تغییر شکل برای دانش آموزان سال های سوم، چهارم و پنجم هاگوارتز (ز.آ.4). (می دانیم که هری در سال سوم باید نسخه ای از این کتاب را برای تغییر شکل می خرید، ولی در سال چهارم و پنجم نیازی به کتاب درسی تغییر شکل جدید نداشت. پس نتیجه می گیریم که همان کتاب درسی برای دانش آموزان سال های چهارم و پنجم نیز استفاده می شود.)

کتاب نامرییِ نامریی شدن (Invisible Book of Invisibility)

مدیریت فلوریش و بلاتز یک بار پول زیادی را به خاطر این کتاب از دست داد؛ زیرا هیچوقت نتوانستند نسخه های آن را پیدا کنند (ز.آ.4).


J

طلسم های شوم برای طلسم شدگان (Jinxes for the Jinxed)

هنگام اولین جلسه الف.دال در اتاق ضروریات، این اتاق نسخه ای از این کتاب را در خود داشت (م.ق.18).


K


L

زندگی و دروغ های آلبوس دامبلدور (Life and Lies of Albus Dumbledore, The)
نوشته شده توسط ریتا اسکیتر

این زندگی نامه نزدیک 900 صفحه است، و تنها چهار هفته پس از مرگ دامبلدور در ژوئن 1997 تکمیل شده است. فصل های 9-12 مادر و خواهر او را شرح می دهد. فصل 16 فوائد خون اژدها و مشاجره هایی در مورد اولویت کشف آن را شرح می دهد. فصل کاملی به رابطه وی با هری پاتر اختصاص داده شده است (ی.م.2). این کتاب فصلی به نام «نیکی اعظم» دارد که به طور کامل در ی.م.18 نقل قول شده است. این فصل به دوستی آلبوس دامبلدور و گلرت گریندل والد می پردازد.

مردم کوچک، نقشه های بزرگ (Little People, Big Plans)
نوشته شده توسط رگناک پنجه کبوتر

(DP)


M

جادوگری دیوانه وار برای جادوگران حواس پرت (Madcap Magic for Wacky Warlocks)
کتاب طلسم

یکی از کتاب هایی که هری، رون و هرمیون هنگام آمادگی برای مرحله دوم، آن را آزمودند (ج.آ.26).

مبانی سحرآمیز معجون ها (Magical Drafts and Potions)
نوشته شده توسط آرسنیوس جیگر

(س.ج.5)

خطوط رمزی و نماد نگاره های سحرآمیز (Magical Hieroglyphs and Logograms)

(م.ق.26)

من جادویی (Magical Me)
نوشته شده توسط گیلدروی لاکهارت

خود زندگی نامه لاکهارت که ظاهرا در تابستان 1992 تازه بیرون آمده بود [ Y12 ]؛ زیرا وی در آن هنگام مراسم های امضای کتاب انجام می داد (ح.ا.4).

نظریه جادو (Magical Theory)
نوشته شده توسط آدالبرت وافلینگ

کتاب درسی مورد نیاز برای سال اولی ها، احتمالا برای درس افسون ها (س.ج.5).

گیاهان جادویی مدیترانه ای و خواص آنها (Magical Water Plants of the Mediterranean)

مودی قلابی پس از اولین جلسه دفاع در برابر جادوی سیاه در سال چهارم، به نویل نسخه ای از این کتاب را داده بود. این کتاب درباره علف آبشش زا توضیح می دهد (ج.آ.14).

شیطانی ترین جادوها (Magick Most Evile)

در مقدمه خود به هورکراکس اشاره می کند، ولی تنها در حدی که آنها را «شریرترین اختراعات جادویی» می نامد و بیان می کند که کتاب دیگر درباره این موضوع حرفی نخواهد زد. این کتاب تنها کتابی بود که هرمیون موفق شد در کتابخانه هاگوارتز و بخش ممنوعه آن پیدا کند، که به هورکراکس اشاره کرده باشد. هنگامی که هرمیون با ناراحتی آن نسخه به خصوص از کتاب را به هم کوبید، کتاب ناله روح مانندی سر داد (ش.د.18).

شیفتگان اژدها (Men Who Love Dragons Too Much)

هری و هرمیون هنگامی که به دنبال طلسم ساده ای برای رویارویی با اژدها می گشتند، این کتاب را آزمودند (ج.آ.20).

تاریخچه نوین جادو (Modern Magical History)

هری در این کتاب نام برده شده است (س.ج.6).

کتاب غول آسای غول ها (Monster Book of Monsters, The)

کتاب درسی مورد نیاز برای مراقبت از موجودات جادویی در سال سوم هری (ز.آ.1، ز.آ.4).

قوی ترین معجون ها (Moste Potente Potions)

مصور؛ از جمله محتویات آن طریقه ساخت معجون مرکب است. و در درس معجون های سال دوم بیان شده است (با وجود این که قصد استفاده از آن مطرح نبوده). برای دیدن یک نسخه از آن، رجوع کنید به بخش ممنوعه کتابخانه هاگوارتز (ح.ا.9).

ماگل هایی که مشاهده می کنند (Muggles Who Notice)
نوشته شده توسط بلنهایم استاک

نام برده شده در (ج.ش)


N

اصالت ذات: نسب شناسی جادوگری (Nature's Nobility: A Wizarding Genealogy)

خانواده سیریوس نسخه ای از این کتاب را نگه داری می کردند (م.ق.6). هرمیون آن را از کریچر امانت گرفت؛ این کتاب فهرستی از خانواده های خون خالص را در بر دارد که مرد هایشان منقرض شده اند (ی.م.22).

نظریه نوین کشف الاعداد (New Theory of Numerology)

هدیه کریسمس هری به هرمیون در سال پنجمشان (م.ق.23).

ورزش شکوهمند جادوگران (The Noble Sport of Warlocks)
نوشته شده توسط کوئینتیوس آمفراویل

نوشته شده در سال 1620؛ این کتاب از منابع ویسپ در «کوییدیچ در گذر زمان» است، حتی با وجود این که وی زیاد با کارهای زاخاریاس مامپز موافق نبود. کتاب آمفراویل شامل نموداری از زمین کوییدیچ در قرن هفدهم است که نشان می دهد که جایگاه دروازه بان در زمان نویسنده، مسئولیت های بیشتری را نسبت به حال دارا بوده است (ک.ز.6).

نام های جادویی برجسته در زمان ما (Notable Magical Names of Our Time)

تعجب آور نیست که نیکلاس فلامل در این کتاب نام برده نشده است (س.ج.12).

شناخت اعداد و دستور (Numerology and Gramatica)

هرمیون نسخه ای از این کتاب را دارد (ز.آ.16).


O

جادوها و افسونهای قدیمی و فراموش شده (Olde and Forgotten Bewitchments and Charmes)
کتاب طلسم

یکی از کتاب هایی که هری، رون و هرمیون هنگام آمادگی برای مرحله دوم، آن را آزمودند (ج.آ.26).

ضیافت یک دقیقه ای – این جادوست! (One Minute Feasts - It's Magic!)

ویزلی ها نسخه ای از این کتاب را نگه داری می کنند (ح.ا.3).

یک هزار قارچ و گیاه جادویی (One Thousand Magical Herbs and Fungi)
نوشته شده توسط فیلیدا اسپور

(س.ج.5، ج.آ.10، م.ق.17)


P

فلسفه یک واقعیت پیش پا افتاده: چرا ماگل ها ترجیح می دهند ندانند؟ (of the Mundane, The: Why Muggles Prefer Not to Know)
نوشته شده توسط پرفسور موردیکوس اِگ

(ج.ش)

نیروهای ناشناخته شما و اینکه با آن ها چه کار بکنید (Powers You Never Knew You Had and What To Do With Them Now You've Wised Up)
کتاب طلسم

یکی از کتاب هایی که هری، رون و هرمیون هنگام آمادگی برای مرحله دوم، آن را آزمودند (ج.آ.26).

جادوی دفاعی عملی و کاربرد آن علیه جادوی سیاه (Practical Defensive Magic and Its Use Against the Dark Arts)
کتاب طلسم

هدیه کریسمس هری از طرف سیریوس و لوپین در سال پنجمش (م.ق.23). حدس زده می شود که سیریوس هزینه ها را تامین کرده و لوپین بیرون رفته و کتاب را خریده است.

پیش بینی امور غیر قابل پیش بینی: خود را در برابر ضربه های روحی مقاوم کنید. (Predicting the Unpredictable: Insulate Yourself Against Shocks)

(ز.آ.4)

دانش آموزان ارشدی که به کسب قدرت نایل آمدند (Prefects Who Gained Power)

مطالعه دانش آموزان ارشد هاگوارتز و مشاغل آینده آنها (ح.ا.4).


Q

تیم های کوییدیچ بریتانیا و ایرلند (Quidditch Teams of Britain and Ireland)

هرمیون نسخه ای از این کتاب را به عنوان هدیه کریسمس در سال چهارم به هری داد (ج.آ.23)؛ هنگامی که هری پس از حمله دیوانه سازها قبل از سال پنجمش در خانه شماره چهار حبس شده بود، سعی داشت این کتاب را بخواند تا حواسش پرت شود (م.ق.3).

کوییدیچ در گذر زمان (Quidditch Through The Ages)
نوشته شده توسط کنیل ورتی ویسپ

یک کار کلی درباره کوییدیچ؛ اولین بار هرمیون در طول سال اولشان آن را به هری قرض داد (س.ج.11) که او قبل از اولین جلسه کلاس پرواز گریفیندور، آن را خواند (س.ج.9).

عنصر وجود: یک جستجو (Quintessence: A Quest)
کتاب طلسم

کتاب درسی مورد نیاز در درس افسون های سال ششم. اما این تنها کتاب درسی این کلاس نبود؛ زیرا دانش آموزان باید تا قبل از کریسمس آن را می خواندند (ش.د.15).


R

ظهور و سقوط جادوی سیاه (Rise and Fall of the Dark Arts, The)

هری در این کتاب نام برده شده است؛ هرمیون آن را قبل از دیدن هری برای اولین بار در قطار هاگوارتز خوانده بود (س.ج.6). همچنین این کتاب نشان سیاه را نیز شرح می دهد (ج.آ.9).

فرهنگ واژگان رونی (Rune Dictionary)

(ج.آ.20)


S

حقه های بامزه برای لحظات حقه بازی (Saucy Tricks for Tricky Sorts)
کتاب طلسم

یکی از کتاب هایی که هری، رون و هرمیون هنگام آمادگی برای مرحله دوم، آن را آزمودند (ج.آ.26).

تمرینات سحر آمیز برای دفاع از خود (Self-Defensive Spellwork)
کتاب طلسم

هنگام اولین جلسه الف.دال در اتاق ضروریات، این اتاق نسخه ای از این کتاب را در خود داشت (م.ق.18).

مکان های تاریخی جادویی (Sites of Historical Sorcery)

(ز.آ.5)

غزل های یک جادوگر (Sonnets of a Sorcerer)

هر کسی که این کتاب نفرین شده را خوانده، تا آخر عمر در قالب اشعار پنج بندی سخن می گفته است (ح.ا.13).

هجابندی اسپلمن (Spellman's Syllabary)

یکی از تعداد کتابهای زیادی که هرمیون، هنگام انجام تکالیف طلسم های رون باستانیش در سالن عمومی، به آن مراجعه کرد (م.ق.26).

هجابندی، مجموعه ای از نشانه هایی است که هرکدام نمایانگر هجاهای خاصی هستند. عنوان کتاب، بیانگر آن است که کلماتی که برای طلسم کردن به کار برده می شوند، گاهی اوقات به جای الفبای معمول ما، با مجموعه ای از نشانه ها نشان داده می شوند. در هر حال، چون انگلیسی و لاتین به هیچ وجه برای هجابندی مناسب نیستند، احتمالا این کتاب برای استفاده زبان دیگری نوشته شده است؛ و یا برای استفاده زبان بخصوصی برای طلسم ها، که از صداهایی ساخته شده اند که معنای به خصوصی دارند. – SVA

کتاب استاندارد طلسم ها (Standard Book of Spells, The)
نوشته شده توسط میراندا گوشاک

طبق گفته های اسنیپ، یادآوری های هرمیون درباره طلسم های غیر زبانی در اولین جلسه دفاع در برابر جادوی سیاه در سال ششم وی، کلمه به کلمه از این کتاب کپی شده بود (ش.د.9).

مطالعه پیشرفت های اخیر جادوگری (Study of Recent Developments in Wizardry, A)

تعجب آور نیست که نیکلاس فلامل در این کتاب نام برده نشده است (س.ج.12).


T

قصه های بیدل نقال (Tales of Beedle the Bard, The )

آلبوس دامبلدور آن را برای هرمیون گذاشت، با این مضمون که: «امیدوارم که او آن را آموزنده و سرگرم کننده بیابد.» این کتاب، کتابی است کوچک با ظاهری قدیمی که جلد آن در چند جا لک شده یا کنده شده است. عنوان کتاب به زبان رونی است. طبق گفته های رون، «همه قصه های قدیمی بچه ها احتمالا مال بیدل باشن، نه؟ چشمه خوشبختی...جادوگر و جام جهنده...خرگوش مموش و قاه قاه پایش...» (ی.م.7).

نظریه های تغییر شکل استحاله ای (Theories of Transubstantial Transfiguration)

(ک.ز)

قصه های قارچ سمی (Toadstool Tales)
نوشته شده توسط بئاتریکس بلوکسام

سری قصه های کودکان که حالا در دنیای جادوگری ممنوع شده است؛ زیرا باعث حالت تهوع و در گاهی اوقات منجر به استفراغ می شده اند (کارت های جادوگران مشهور).

ممکن است این کتاب اشاره ای به بئاتریکس پاتر باشد، که مشهورترین اثرش «قصه پیتر خرگوش» است.

گشت و گذار با غول ها (Travels With Trolls)
نوشته شده توسط گیلدروی لاکهارت

یکی از تعداد کتاب های درسی زیاد مورد نیاز برای دفاع در برابر جادوی سیاه در سال دوم هری (ح.ا.4).

دوازده روش خطاناپذیر برای جلب ساحره ها (Twelve Fail-Safe Ways to Charm Witches)

«هر چی رو که لازمه در مورد دخترا بدونی توضیح داده.» دوقلوها نسخه ای از این کتاب را به رون دادند، و رون نسخه ای از آن را برای تولد هفده سالگی هری به او داد. وی گفت که این کتاب طلای خالص است (ی.م.7).


U

روشن بینی آینده (Unfogging the Future)
نوشته شده توسط کاساندرا وابلاتسکی

کتاب درسی مورد نیاز برای درس پیشگویی در سال سوم هری (ز.آ.4). رون و هری هنگامی که روی مقاله های پیشگویی سال بعد کار می کردند، همچنان از آن به عنوان یک کتاب منبع استفاده می نمودند؛ حتی با وجودی که کاملا طبق تصورات معلمشات نبود (ج.آ.14).


V

سفر دریایی با خون آشام ها (Voyages With Vampires)
نوشته شده توسط گیلدروی لاکهارت

یکی از تعداد کتاب های درسی زیاد مورد نیاز برای دفاع در برابر جادوی سیاه در سال دوم هری (ح.ا.4).


W

پرسه زدن با گرگینه ها (Wanderings With Werewolves)
نوشته شده توسط گیلدروی لاکهارت

یکی از تعداد کتاب های درسی زیاد مورد نیاز برای دفاع در برابر جادوی سیاه در سال دوم هری (ح.ا.4). این طور به نظر می رسد که داستان لاکهارت از رویارویی با واگا واگای گرگینه نیز در این کتاب است.

مسائل خارق العاده جادویی و راه حل آنها (Weird Wizarding Dilemmas and Their Solutions)
کتاب طلسم

یکی از کتاب هایی که هری، رون و هرمیون هنگام آمادگی برای مرحله دوم، آن را آزمودند. کتاب، طلسمی را برای رشد دادن موهای بینی به شکل حلقه مو، بیان می کند. اگرچه، گفته نشده است که آیا این موضوع مسئله ای جادویی و یا یک راه حل بوده است یا نه. این کتاب آخرین کتابی بود که هرمیون به آن رجوع کرد؛ قبل از آنکه دوقلوهای ویزلی برای همراهی او و رون برای دیدن مک گونگال، قبل از مرحله دوم، سر برسند (ج.آ.26).

هر جا که چوب جادو هست، راهی هست (Where There's a Wand, There's a Way)
کتاب طلسم

یکی از کتاب هایی که هری هنگام آمادگی برای مرحله دوم، آن را آزمود. وی شب قبل از مرحله دوم، در کتابخانه روی نسخه ای از این کتاب خوابش برد. (ج.آ.26)

من کیستم؟ (Who Am I?)
نوشته شده توسط گیلدروی لاکهارت

(ح.ا/فیلم)
[این منبع رسمی نیست زیرا تنها در فیلم وجود دارد؛ این کتاب آخرین کتاب لاکهارت است.]

چرا پس از شنیدن آواز نشانک نمردم؟ (Why I Didn't Die When the Augurey Cried)
نوشته شده توسط گالیور پوکبای

منتشر شده در 1824 توسط انتشارات لیتل رد. این کتاب نتایج تحقیقی است که معلوم می کند آواز نشانک نه تنها نشانه مرگ نیست، بلکه نشانگر نزدیک شدن باران است (ج.ش).

اعجاب آواره های ویگتاون (Wonder of the Wigtown Wanderers)
نوشته شده توسط کنیل ورتی ویسپ

طبق اطلاعاتی از زندگی نویسنده در کوییدیچ در گذر زمان، وی از طرفداران آواره های ویگتاون است (ک.ز).


X


Y

یک سال با یتی (Year With The Yeti)
نوشته شده توسط گیلدروی لاکهارت

یکی از تعداد زیاد کتاب های درسی مورد نیاز برای دفاع در برابر جادوی سیاه در سال دوم هری (ح.ا.4). با توجه به عنوان کتاب، اگر لاکهارت یک سال را در کنار قوای عملیات بین المللی مسئول رسیدگی به یتی ها گذرانده باشد، بعید نیست که وقتی آنها را ترک کرد،به سلامتی این رویداد نوشیدنی خورده و جشن مفصلی یه راه انداخته باشند...


Zمنبع: books (and One Play) By Title

برگرفته از «http://www.jadoogaran.org/modules/mediawiki/index.php/Books»

این صفحه ۱۵٬۱۵۳ بار دیده شده است. این صفحه آخرین بار در ۱۲:۲۱, ۹ فوریه ۲۰۰۸ تغییر کرده است. محتویات تحت اجازه‌نامهٔ جادوگران® در دسترس است.


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.