هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل
Re: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۵:۲۱ پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
#1
از مديريت پوزش مي طلبم فقط چون با سالازار دسترسي نداشتم مجبور شدم با گودريك امتيازا رو بدم .


امتيازات امتحان معجون سازي


راونكلاو : 20 امتياز

لونا لاوگود: 20 امتياز

الکساندر پردفوت : 20 امتياز


گريفيندور : 20 امتياز

رون ويزلي : 20 امتياز

دابي : 20 امتياز


هافلپاف : 10 امتياز

لورا مدلي : 20 امتياز


اسليترين : 0 امتياز


ویرایش شده توسط گودریک گریفيندور در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ ۱۵:۲۳:۵۲

[color=0000FF][b]" - خوش به حالش رفته تو آسمون پيش خدا !!!
دست كوچكش كه در دستانتم بود محكم فشردم و پرسيدم :« كي ؟!»
با انگشت


Re: جادوگر سال
پیام زده شده در: ۱۵:۳۷ شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
#2
لرد ولدرموت ....


[color=0000FF][b]" - خوش به حالش رفته تو آسمون پيش خدا !!!
دست كوچكش كه در دستانتم بود محكم فشردم و پرسيدم :« كي ؟!»
با انگشت


Re: كلاس مراقبت از موجودات جادويي
پیام زده شده در: ۱۷:۵۲ جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۸۸
#3
پاسخ نامه ي امتحان مراقبت از موجودات جادویی


1- کدام یک از گزینه ها در تشخیص یک سانتور از یک اسب به شما کمک نمی کند ؟ ( 2 نمره )

الف ) توانایی صحبت کردن سانتور .
ب ) مقایسه ی سم های سانتور با اسب .**
ج ) شکل ظاهری سانتور .
د ) همه موارد .

2- کدام گزینه جزو تفاوت های جانورنماها با موجودات جادویی به حساب می آید ؟ ( 2 نمره )

الف ) تاثیر پذیری .
ب ) تسکین پذیری .
ج ) تشکیل پذیری .
د ) تغییر پذیری . **

3- کدام گزینه تعریف مناسبی برای انسان نمایی است ؟ ( 4 نمره )

الف ) خصوصیات ظاهری انسان که پس از تغییر به حیوان در او باقی می ماند .**
ب ) خصوصیات ظاهری حیوان که پس از تغییر به انسان در او باقی می ماند .
ج ) توانایی تغییر شکل انسان به حیوان .
د ) توانایی تغییر شکل حیوان به انسان .

4- کدام یک از خصوصیات توپک نیست ؟ ( 2 نمره )

الف ) مکیدن آب دماغ جادوگران .
ب ) در آوردن وزوز خفیف به هنگام رضایت .
ج ) در آوردن وزوز خفیف به هنگام نفرت . **
د ) هیچکدام .

5- توپک چه غذایی می خورد ؟ ( 2 نمره )

الف ) گرد و خاک و آشغال .
ب ) پیتزا .
ج ) میگو .
د ) توپک همه چیز می خورد.**


6- اگر رنگ یک توپک قرمز شود ، نشانه ی چیست ؟ ( 2 نمره )

الف ) خجالت .
ب ) رضایت .
ج ) بیماری .**
د ) گرسنگی .

7 - کلمه ی " تاک " در درس مراقبت ازموجودات جادویی ، مخفف چه چیزی است ؟ ( 4 نمره )

الف ) تاثیر پذیری ، انسان نمایی ، کار پذیری .
ب ) تغییر پذیری ، انسان نمایی ، کنترل پذیری .**
ج ) تلقین پذیری ، افشا نمایی ، کار پذیری .
د ) تغییر پذیری ، افشا نمایی ، کنترل پذیری .

8 - کدام یک از موجودات سخن نمی گوید ؟ ( 2 نمره )

الف ) هیپوگریف .**
ب ) سانتور .
ج ) آکرومانتیولا .
د ) ابوالهول .


ممنون از تدريس خوبتون پرفسور ، اميدوارم باز هم شما را در اين كلاس ها ببينم و از درسهايتان لذت ببرم .
موفق باشيد


[color=0000FF][b]" - خوش به حالش رفته تو آسمون پيش خدا !!!
دست كوچكش كه در دستانتم بود محكم فشردم و پرسيدم :« كي ؟!»
با انگشت


Re: كلاس معجون سازي
پیام زده شده در: ۹:۴۶ جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۸۸
#4
سوالات امتحان معجون سازي


1- به طور تقريبي چند درصد هر معجوني رو گياهان تشكيل مي دهند؟ (3 امتياز)

1- 20 %
2- 40 %
3- 60 %
4- 0 %2- قلم پر گودريك گريفيندور چه رنگي مي باشد؟ (2امتياز)

1- قهوه اي
2- سفيد
3- سياه
4- هيچكدام3- براي ساخت پادزهر نات تو آي سازين به ترتيب بزاغ كدام حيوانات رو نيازمنديم ؟ ( 3 امتياز )

1- مار-كبوتر
2- بلدرچين- شيردال
3- ماهي قزل آلا - شترمرغ
4- كانگارو - ققنوس4- رنگ معجون نات تو آي سازين ؟! (2 امتياز )

1- زرد روشن
2- قرمز زرشكي
3- بنفش مايل به صورتي
4- سبز روشن5- مدل و رنگ موهاي گودريك گريفيندور در جلسه ي اول ؟! (2 امتياز)

1- بلند زنانه - قهوه اي
2- فشن - بور
3- كچل - بي رنگ
4- كوتاه آسلامي - مشكي


6- براي ساخت معجون سردرد از برگ كدام گياه استفاده مي كنند؟!(3 امتياز)

1-آلئو ورا
2- جعفري
3- اكاليپتوس
4- شاهي


7- در ساخت معجون نات تو آي سازين در خرد كردن برگهاي آلئو ورا بايد از كجاي چاقو استفاده كنيم ؟ (3 امتياز)

1- پشت چاقو
2- بغل چاقو
3- لبه ي تيز چاقو
4- كلا از چاقو استفاده نمي شود .


8- در جلسه ي اول پرفسور گودريك گريفيندور به زيبايي كف كدام معجون اشاره كرده بود؟ (2 امتياز)

1- معجون نات تو آي سازين
2- معجون سردرد
3-معجون عشق
4- معجون كومافيلك سزموفق باشيد


[color=0000FF][b]" - خوش به حالش رفته تو آسمون پيش خدا !!!
دست كوچكش كه در دستانتم بود محكم فشردم و پرسيدم :« كي ؟!»
با انگشت


Re: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۴:۵۳ پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
#5
امتيازات جلسه ي آخر معجون سازي

راونكلاو : 15 امتياز

لونا لاوگود :
30 امتياز


هافلپاف : 15 امتياز

لودو بگمن : 30 امتياز


گريفيندور : 30 امتياز

دابي :
30 امتياز

ريموس لوپين : 30 امتيازاسليترين : 0 امتياز


[color=0000FF][b]" - خوش به حالش رفته تو آسمون پيش خدا !!!
دست كوچكش كه در دستانتم بود محكم فشردم و پرسيدم :« كي ؟!»
با انگشت


Re: كلاس معجون سازي
پیام زده شده در: ۱۴:۵۰ پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
#6
امتيازات جلسه ي آخر معجون سازي

راونكلاو : 15 امتياز

لونا لاوگود :
30 امتياز


هافلپاف : 15 امتياز

لودو بگمن : 30 امتياز ( واسه توهيني كه كردي خواستم ازت امتياز كم كنم ولي حيف كه دلم سوخت ، يه بار ديگه تكرار بشه :Come:)


گريفيندور : 30 امتياز

دابي :
30 امتياز

ريموس لوپين : 30 امتيازاسليترين : 0 امتياز


[color=0000FF][b]" - خوش به حالش رفته تو آسمون پيش خدا !!!
دست كوچكش كه در دستانتم بود محكم فشردم و پرسيدم :« كي ؟!»
با انگشت


Re: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۳:۲۴ شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸
#7
امتيازات جلسه ي دوم معجون سازي

گريفيندور : 30 امتياز

سیریوس بلک : 30 امتياز

دابي : 30 امتياز

رون ويزلي : 30 امتيازراونكلاو : 1 امتياز

لونا لاوگود : 2 امتياز


هافلپاف : 0 امتياز


اسليتيرين : 0 امتياز

موفق باشيد


[color=0000FF][b]" - خوش به حالش رفته تو آسمون پيش خدا !!!
دست كوچكش كه در دستانتم بود محكم فشردم و پرسيدم :« كي ؟!»
با انگشت


Re: كلاس معجون سازي
پیام زده شده در: ۱۳:۲۳ شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸
#8
امتيازات جلسه ي دوم معجون سازي

گريفيندور : 30 امتياز

سیریوس بلک : 30 امتياز

دابي : 30 امتياز

رون ويزلي : 30 امتيازراونكلاو : 1 امتياز

لونا لاوگود : 2 امتياز


هافلپاف : 0 امتياز


اسليتيرين : 0 امتياز

موفق باشيد


[color=0000FF][b]" - خوش به حالش رفته تو آسمون پيش خدا !!!
دست كوچكش كه در دستانتم بود محكم فشردم و پرسيدم :« كي ؟!»
با انگشت


Re: كلاس معجون سازي
پیام زده شده در: ۱۸:۴۲ جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸
#9
جلسه سوم معجون سازی هاگوارتز
معجون های موارد ضروری


گودريك گريفيندور با حالتی آشفته و بی حوصله وارد کلاس شد و بدون کوچکترین توجهی به سمت ِ میزش رفت و شروع به صحبت کردن با خودش زیر لب کرد : اه ! دوباره امروزم به هیچکاریم نرسیدم ! مثلا قرار بود یه قراره ملاقات با راونكلاو داشته باشم !

زندگیم همش شده تدریس ، الف دال ، تدريس ، گريفيندور ، تدريس ،كتابخانه ي اتاق ضروريات ،تدريس و الف دال و عهه كوفت تدريس و الف دال .

و باز هم بدون توجه به دانش آموزان از جاش بلند شد و به سمت ِ تخته رفت و با بی دقتی شروع به نوشتن و توضیح دادن شد :

- خیله خب ، درس امروز در مورده معجون های موارد ضروری هست ، یعنی معجون هایی که توی روزمره برای ما بیشتر از سایر معجون ها کاربرد دارن ! یعنی معجون تغییر شکل ممکن ِ خیلی به ندرت استفاده ازش مورد نیاز واقع بشه ، ولی مثلا معجون سر درد یا معجون کمر درد یا معجون ترمیم استخوان از جمله ی این معجون های مورد نیاز و ضروری هستن ! در واقع بیشتر این معجون ها جزوه دسته معجون های ساده و پر کاربردن !

روح دابي از انتهای کلاس پرسید : یعنی معجون ِ بــــــوق ( سانسور ) هم جزوه این دستس ؟!

گودريك بدون اینکه برگردد گفت : امم ، روح عزيز این شاید برای شما ضروری باشه ! برای بقیه که نیست ! لااقل برای خيليا نيست .

و ادامه داد :

-بله داشتم میگفتم فقط در این جلسه به این میپردازیم که چطوری این معجون ها رو دسته بندی کنیم ، وگرنه اغلب جزوه معجون های ساده هستند ! برای جلسه امروز طرز تهیه معجون سردرد رو شرح میدم . برای تهیه این معجون بایستی موادی از جمله ، مقداری آب ، برگ اوکالیپتوس ، شیره گیاه اوکچه و مقداری شیره شیرین کننده داشته باشیم ! خیلی ساده هم تهیه میشه ابتدا برگ ها رو با آب کاملا میجوشونیم تا رنگ آب سبز بشه !

بعد برگ ها رو از آب خارج میکنیم و شیره رو میریزیم توش ، و زیر پاتیل رو خاموش میکنیم ! توجه کنید باید بذارید تا یک ساعت معجون بمونه و خنک بشه و بعد شیره شیرین کننده رو اضافه کنید و این معجون آمادست ! فقط سعی کنید اون رو قبل از نوشیدن گرم کنید !

و بدون اینکه به سوالات بیشمار دانش آموزان جواب بدهد ، از کلاس خارج شد و دانش آموزان موندند و تکالیف ِ خسته کننده !

تکالیف

1- معجون های ضروری در چه مواقع و حالتی استفاده میشن ؟! ( حداقل 5 حالت ) با ذکر توضیح - 15 امتیاز

2- تاریخچه ساخت اولین معجون ضروری چطور بود ؟! - 15 امتیاز


امتیازات فردا داده میشن !


ویرایش شده توسط گودریک گریفيندور در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱ ۱۲:۵۸:۰۴

[color=0000FF][b]" - خوش به حالش رفته تو آسمون پيش خدا !!!
دست كوچكش كه در دستانتم بود محكم فشردم و پرسيدم :« كي ؟!»
با انگشت


Re: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۹:۱۷ دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۸
#10
نمي دانستم بايد چكار كنم . نگاهي به اطراف كردم و متوجه شدم كه در دهان هر مريضي يك شلنگ است .
نگاهي به اطرافم كردم و شلنگ مربوطه را پيدا كردم آمدم شلنگ را بردارم كه ناگهان دستم به سيني وسايل پزشكي خورد و اين كار باعث شد كه سيني برگردد . شيئي كه نفهميدم چيست يكراست به سرم بخورد .

ديگر چيزي نفهميدم ، فقط متوجه شدم كه بعد از برخورد پنج دقيقه استندباي مونده بودم .
دكتر را ديدم كه رو به من گفت :

- حالت خوبه پسر؟

- بله، بله ، گلگو خوب است .

- خوبه ، ميتوني به كارت ادامه بدي ؟!

- بله، بله ، گلگو كار كرد .

- اوكي ، پس كارت رو بكن .

دوباره نگاهي به اطرافم كردم و متوجه شدم كه بيماري را كه قرار بود من معالجه كنم دندانش عفونت كرده ؛ اصلا نفهميدم چجوري ولي پس از سي دقيقه كار به راحتي توانستم دندانش را عمل كنم و او را صحيح و سالم به خانه بفرستم و البته پول خوبي هم گرفتم .

پس از معالجه ي مريض دكتر به سمت من آمد و با خوشحالي گفت :

- ، آفرين پسر كارت خيلي خوب بود؛ گفتي اسمت چي بود ؟

- اسم من گلگومات بود ، شما توانست مرا گلگو صدا زد .

- اوكي گلگو ، تو از امروز استخدامي ، به خانم پرستار ميگم كه خودش كارهاي لازممربوط به استخدام و خوشه بندي ات رو بكنه تا از فردا بيمه ات هم درست شه .

- بيمه چي هس ؟

- بيمه چيز خوبي هس ، يه خورده تلويزيون ببين مي فهمي .

- ولي گلگو هر وقت تلويزيون ديد فقط تبليغ بانك ديد .

خششش...خششش

- ببخشيد اونجا قسمت پاسخ دندانپزشكي گلگومات در سايت جادوگرانه .
- بله ، بفرماييد .
- شما به عنوان نويسنده در مورد تلويزيون نوشتيد؟
- بله ، ولي ببخشيد شما ؟
- ما از صدا و سيما تماس مي گيريم ، شما به دليل توهين به سياست هاي صدا و سيما به مدت يكسال زنداني شده و پس از آزاد شدن در آزكابان سايت خودتون زنداني خواهيد شد .
-


خشش...خششش

- گلگو حالا فهميد بيمه چي هس .

- بيكار بودي پس پسر ، زودتر مي فهميدي ، حالا اون نويسنده ي بدبخت رو الكي فرستادي زندان ، ولي خب ايراد نداره . حالا ميگم خانم منشي مريض بعدي رو بفرسته .


ویرایش شده توسط گودریک گریفيندور در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۶ ۱۹:۲۶:۴۳

[color=0000FF][b]" - خوش به حالش رفته تو آسمون پيش خدا !!!
دست كوچكش كه در دستانتم بود محكم فشردم و پرسيدم :« كي ؟!»
با انگشت


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.