هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل
پاسخ به: شخصیت خودتون رو معرفی کنید
پیام زده شده در: ۱۳:۵۴ جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵
#1
- نام :آقای باود
2- سن: 33
3- تاریخ تولد: 1979/1/24
4- جنس: مرد
5- سال : قوق تخصص امنیت های سری
6- رنگ چشم: سیاه تیزبین
7- گروه : راونکلاو
8- مو : پرپشت ، کوتاه ، مرتب و شانه خورده
9- ظاهر کلی : درشت اندام و قد بلند
10- نام کامل: آقای باود
11- کویدیچ :-
12- چوب جادو : دارای پر ققنوس ، و موی تک شاخ و شستشو یافته با معجون حیات آب قابل انعطاف و با چوب گردو
13- دسته جارو : نیمبوس۲۰۲۴
14- علاقه ها: یک کارمند جدی فقط به شغلش علاقه دارد
15 - توانمندیها : بسیار قوی ، جادوگری ماهر و البته باهوشو سری ،نگو نپرس.
16_ عضویت : جادوگران و ...
17_ شغل : در وزارتخانه،او در سازمان اسرار كار ميكنم و مامور فوق سري هستم-نگو و نپرس
-----------------------------------------------------
سلام. یه مدت ماموریت بودم... آلبوس گفته بین خودمون باشه.
حالا برگشتم که بمونم.


تایید شد.


ویرایش شده توسط لینی وارنر در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۳ ۲۳:۴۷:۵۵

آقای باود؟
خیلی خسته ام!!!


پاسخ به: شخصیت خودتون رو معرفی کنید
پیام زده شده در: ۱۶:۴۸ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
#2
- نام :آقای باود
2- سن: 33
3- تاریخ تولد: 1979/1/24
4- جنس: مرد
5- سال : قوق تخصص امنیت های سری
6- رنگ چشم: سیاه تیزبین
7- گروه : راونکلاو
8- مو : پرپشت ، کوتاه ، مرتب و شانه خورده
9- ظاهر کلی : درشت اندام و قد بلند
10- نام کامل: آقای باود
11- کویدیچ :-
12- چوب جادو : دارای پر ققنوس ، و موی تک شاخ و شستشو یافته با معجون حیات آب قابل انعطاف و با چوب گردو
13- دسته جارو : نیمبوس۲۰۲۴
14- علاقه ها: یک کارمند جدی فقط به شغلش علاقه دارد
15 - توانمندیها : بسیار قوی ، جادوگری ماهر و البته باهوشو سری ،نگو نپرس.
16_ عضویت : جادوگران و ...
17_ شغل : در وزارتخانه،او در سازمان اسرار كار ميكنم و مامور فوق سري هستم-نگو و نپرس
-----------------------------------------------------

گویا یه مدت نبودم، بازنشسته ام کردین؟خوش برگشتی آقای باود!


ویرایش شده توسط کلاه گروهبندی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ ۱۸:۵۴:۴۶

آقای باود؟
خیلی خسته ام!!!


پاسخ به: یک سوال مطرح شده، متناسب با هر یک از گروههای هاگوارتز به آن جواب دهید
پیام زده شده در: ۱۵:۴۶ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
#3
سارا کلـ ـن: ریونـ ـکلا
شجاعتتون قابل تحسـ ـینه ولی از رگه ی هافلـ ـپاف اصلا چیزی دیده نمیشه.
یه نفر کلاه قاضـ ـی رو بازنشست کنه...


آقای باود؟
خیلی خسته ام!!!


پاسخ به: یک سوال مطرح شده، متناسب با هر یک از گروههای هاگوارتز به آن جواب دهید
پیام زده شده در: ۱۲:۳۸ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
#4
ایگنوتیـ ـوس پـ ـورال: اسـ ـلیترین
هـ ـوش شما بیشـ ـتر از شجاعـ ـته پس منطقـ ـی هسـ ـتید.


آقای باود؟
خیلی خسته ام!!!


پاسخ به: یک سوال مطرح شده، متناسب با هر یک از گروههای هاگوارتز به آن جواب دهید
پیام زده شده در: ۱۲:۳۲ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
#5
سوزان بـ ـونز: ریونکـ ـلا
انتخاب سخـ ـتی بود. رگه های گریفـ ـندور به شدت دیده میـ ـشه ولی از هافلـ ـپاف خبری نـ ـیست...


آقای باود؟
خیلی خسته ام!!!


پاسخ به: یک سوال مطرح شده، متناسب با هر یک از گروههای هاگوارتز به آن جواب دهید
پیام زده شده در: ۱۲:۲۵ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
#6
گيـ ـديون پريوت: گریفـ ـندور
حیلـ ـه و هوش به شجاعـ ـت کمک میکنه.


آقای باود؟
خیلی خسته ام!!!


پاسخ به: یک سوال مطرح شده، متناسب با هر یک از گروههای هاگوارتز به آن جواب دهید
پیام زده شده در: ۱۲:۲۰ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
#7
سفـ ـیرا: گریـ ـفندور
رگه های اسلیـ ـترین هم دیده میشه. دوتـ ـاش با هم میتونه از شـ ـما جادوگر خطرنـ ـاکی بسازه.


آقای باود؟
خیلی خسته ام!!!


پاسخ به: یک سوال مطرح شده، متناسب با هر یک از گروههای هاگوارتز به آن جواب دهید
پیام زده شده در: ۱۲:۱۴ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
#8
کینگزلی شکـ ـلبولت: گریفـ ـندور
احتمالا شغـ ـلتون بهت اثر کـ ـرده


آقای باود؟
خیلی خسته ام!!!


پاسخ به: یک سوال مطرح شده، متناسب با هر یک از گروههای هاگوارتز به آن جواب دهید
پیام زده شده در: ۱۲:۱۰ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
#9
ریونا بـ ـونز: ریـ ـونکلا
عجیبه. من به کلـ ـاه جادو اعتماد داشتـ ـم.


آقای باود؟
خیلی خسته ام!!!


پاسخ به: یک سوال مطرح شده، متناسب با هر یک از گروههای هاگوارتز به آن جواب دهید
پیام زده شده در: ۱۲:۰۵ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
#10
پروفسـ ـور فلیـ ـت ویک: ریونـ ـکلا
کمی شجاعـ ـت و زحمتکشی و حیله گـ ـری هم دارین. ترکیـ ـب جالبیه


آقای باود؟
خیلی خسته ام!!!


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.