هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

Re: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۵:۲۶ جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸
#24

كينگزلی  شكلبوت


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۳۲ شنبه ۲۱ دی ۱۳۸۷
آخرین ورود:
۹:۳۱ پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
از ن، لايه ای كه زمين را فرا گرفته!
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 842
آفلاین
مردی بلند قامت در حالی كه كلاه سياه و براقش را با دقت خاصی روی سرش صاف می كرد وارد شد. دهانش را به اندازه نيم متر باز كرده بود تا دندانهای سيد و پر زرق و برقش نمايان شوند. گلگلومات با تعجب مرد را نگاه كرد و گفت:
-سلام!

مرد هيچ چيز نگفت و فضای اتاق را نگاه كرد. گويی آن فضا نظرش را جلب نكرده بود. هزار گاليون را از جيبش در آورد و پانصد گاليونش را در دهان گشاد شده ی منشی و بقيه اش را در دهان يك متر باز شده ی گلگلومات انداخت. بعد در جواب نگاه های مبهم گلگلومات و منشی گفت:
-احساس كردم خيلی گدايين...

نگاهش را روی فضای -از نظر خودش- دلگير اتاق متوقف كرد و ادامه داد:
-اميدوارم با اين پول هايی كه بهتون دادم بتونين آبرومندانه تر زندگی كنين. اصن برام افت داره اينجا، به شما كمك كنم!

بعد گلگو و منشی را تنها گذاشت و به حال خودشان رهايشان كرد. گلگو با عصبانيت پانصد گاليون را از دهان خودش در آورد و از پنجره بيرون انداخت. همان لحظه پانصد گاليون روی سر مرد گاليونر فرود آمد. مرد با عصبانيت مشتش را تكان داد اما تا صدای جيغ و داد گلگو آمد دو پا كه داشت دو پاي ديگر نيز قرض گرفت و فرار كرد. گلگو با عصبانيت نعره زد:
-ابله! فكر كرده كه كی هست، اگه نرفته بود الان لهش می كردم، بعدی بياد تو!

اما هيچكس وارد نشد. گلگو با عصبانيت به منشی كه مخفيانه پانصد گاليونش را در كيف پولش جاسازی می كرد گفت:
-برو ببين چرا كسی نمی ياد؟

منشی با ترس و لرز رفت در رو باز كرد. شخصی با ترس ولرز جلوی در می لرزيد. منشی با تعجب پرسيد:
-چرا داخل نمی آين؟

-آخه صدای جيغ خيلی بلند بود، همه با شنيدنش فرار كردن... گفتم شايد الان وقت مناسبی نباشه...

گلگو نعره زد:
-بيارش تو ديگه!

مرد با ترس و لرز به دنبال منشی وارد اتاق شد.Re: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۴:۱۱ پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۸
#23

دابیold7


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۰:۲۰ یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۸
آخرین ورود:
۷:۱۰ پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۸۸
از تو چه پنهون
گروه:
کاربران عضو
پیام: 59
آفلاین
بار دیگر در اتاق باز شد و این بار موجودی غول پیکر که فقط کمی از گلگومات کوچک تر بود وارد اتاق شد.
- تو که غول بود!
- خوب تو هم غول بود، این دلیل شد؟
- خوب تو اصلا دونست دندون چیه؟
گراوپ دهانش را باز کرد و چند مشت به دندان های سیاه و غول آسایش زد و گفت : فکر کنم این دندون بود، گراوپ درست گفت؟
- بیییرون.

- منشی، این طور نشد که! ما باید شونصد روز فقط گزینش کرد تا یک دنداندرمانگر پیدا کرد! چی کار کنیم؟
- الان درستش میکنم.

منشی در را باز کرد و با صدایی بلند گفت: ساااااااااااکت. لطفا هر موجودی به غیر از انسان این جاست همین الان بره.
از میان متقاضیان دسته های جن، جن کوتوله، جن خانگی، گلّه ای سانتور، 4 غول غارنشین، چندین پری دریایی و 30 تا جن خاکی رفتند.
- خوب حالا نفر بعد بیاد تو.
- شلام
- شما چی گفت؟!
- شلام کردم دیگه بابا! اومدم اشتخدام شم اژین به بعد این ژا کار کنم.
- اسمتون چیه؟
- هرویین گانت ... ببخشید مورفین گانت. خوب اشتخدام شدم عژیژ؟
مورفین که داشت چرت میزد این را گفت و دوباره سرش پایین افتاد.
- میشه دندوناتونو ببینم آقای مورفین؟
- آره آبژی نگاه کن.
مورفین سیگاری روشن کرد و گوشه ی لبش گذاشت و سپس دندان هایش را نشان منشی داد.
مورفین کلا 10 دندان داشت که 8 تایش سیاه و دو تای دیگر خاکستری بود!
- بیییییییییییییییییییییرون .

پس از خروج مورفین گلگومات به طوری ناگهانی زد زیر گریه و مشت غول آسایش را به روی میز کوبید و باعث بالا و پایین پریدن میز میشد.
- گلگو یه معلم دندوندرمانگری خواست، نه یه معتاد و یه غول و یه جن خونگی! اونا گلگو رو علاف کرد. من معلّم خوااااااست
- گلگومات گریه نکن. من الان درستش میکنم.
- نه من خودم درستش کرد.

گلگومات در دنداندرمانگری را باز کرد و گفت: از الان هر کس که اومد تو، اگر درمانگر دندون نبود، توسط گلگو خورده خواهد شد.
- تو آدم خوری، من از طرف وزارت سحر و جادو دستگیرت میکنم.
گلگومات با عصبانیت به سمت او غرشی کرد و باعص فرار مرد و عده ی بیشمار دیگری شد.
پس از فریاد گلگومات 6 نفر جلوی در باقی ماندند.
- شما همه درمانگر بود؟
- بله.
- خوب حالا نوبتی اومد تو.


امضاء: دابی ، جن


Re: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۲:۰۱ پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۸
#22

اسلیترین، مرگخواران

لرد ولدمورت


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۴:۳۹ سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶
آخرین ورود:
امروز ۲۲:۱۵:۱۵
از ما گفتن...
گروه:
کاربران عضو
اسلیترین
ناظر انجمن
مرگخوار
ایفای نقش
پیام: 5863
آفلاین
در باز شد و موجود کوتوله ای وارد اتاق شد.گلگومات اخمی کرد.
-تو که جن بود؟؟!!

دابی لبخند معصومانه ای زد.
-یک جن آزاد قربان.همونطور که شما دونست جنها تواناییهای زیادی داشت.ضمنا دندانهای سالم و زیبایی داشت و دابی آماده بود که راز این زیبایی را با جامعه جادوگری در میان گذاشت.

منشی نگاهی به دندانهای دابی انداخت.
-خب،اینا کافی نیست.شمامدرکی چیزی دارین؟

دابی جوراب کثیفی از جیب شلوارش در آورد.
-بله.بله.این مدرک بود.مدرک آزادی دابی.

چهره منشی در هم رفت.
-خب.منظورم دقیقا این نبود.سابقه چی؟تا حالا جایی به عنوان درمانگر کار کردی؟

دابی کمی فکر کرد.
-بله.دابی در هاگوارتز یکبار به عیادت هری پاتر رفت.البته اینکه دست هری پاتر را دابی شکسته بود هیچ ارتباطی به گزینش ما نداشت.

گلگومات پرونده دابی را ورق زد.
-اینجا نوشت که شما بسیار فداکار،وفادار و به دنبال حقوق خود بود.شما اینجا قصد اغتشاش داشت؟اگه یک روز گلگو حقوق شما رو دیر داد چی شد؟

دابی اخمی کرد.
-دابی به مادیات علاقه ای نداشت.دابی حقوق کم خواست.ولی به موقع.اگه حقوق دابی رو نداد دابی اینجا رو روی سر گلگو خراب کرد.

منشی پرونده را از گلگومات گرفت.
-خب.اینجا اشاره شده که شما عادت به خودزنی دارین.این بیماری شما در چه حدیه؟به سنت مانگو مراجعه کردین؟

دابی با شنیدن کلمه بیماری بغض کرد.اشک درچشمانش جمع شد و ناگهان شروع به کوبیدن سرش به دیوار کرد.
-این چه اشکالی داشت؟دابی فقط گاهی خود را مجازات کرد.یک جن خوب همیشه باید مجازات شد.

گلگو اشاره ای به منشی کرد.منشی دابی را به آرامی از اتاق خارج کرد.
-نفر بعدی!


I was ripped from my body, I was less than spirit, less than the meanest ghost... But still, I was alive.

قوانین دوئل - قوانین نقد انجمن خانه ریدل ها


Re: دنداندرمانگری دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۷:۴۱ سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۸۸
#21

دابیold7


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۰:۲۰ یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۸
آخرین ورود:
۷:۱۰ پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۸۸
از تو چه پنهون
گروه:
کاربران عضو
پیام: 59
آفلاین
با اجازه ی ناظرین محترم: سوژه ی جدید

گلگومات پس از چند ماه در مطب را باز کرد. باید کارش را دوباره شروع میکرد، امّا این بار قانونی.

قلمی از روی میز خاک گرفته برداشت و شروع به نوشتن نامه کرد.

نقل قول:
سلام منشی! گلگو آزاد شد. من خواست دوباره کار کرد. البته قانونی. تو تونست دوباره منشی من شد؟ اگر آره از فردا اومد سر کار! جواب نامه رو نوشت و برای من فرستاد.


نگاهی تحسین آمیز به خط درشت و خرچنگ غورباقه اش انداخت و سپس جغدی را از جیب کت غولی اش بیرون آورد و نامه را فرستاد.
مشغول مرتب کردن مطب خاک گرفته اش شد.
نیم ساعت بعد گلگو از مطب خارج شد و به سوی سنت مانگو حرکت کرد.
آزکابان تاثیر خوبی روی او نگذاشته بود و به همین دلیل اصلا نمیخواست با خوردن درخت یا آدم دوباره راهی آن جا شود.

یک ساعت بعد - سنت مانگو

گلگومات از جیبش بسته ای کاغز کوچک و یک جعبه میخ بیرون آورد و شروع کرد به میخ کردن کاغذ ها به دیوار.
درمانگری با عجله از اتاق بغل خارج شده بود تا ببیند چه چیزی باعث لرزیدن بیمارستان شده نگاهی به یکی از کاغذ ها انداخت. روی آن نوشته شده بود:

نقل قول:
اگر شما دنداندرمانگر (دندانپزشک) هستید و قصد پولدار شدن را دارید، میتوانید به ما مراجعه کنید.
برای پولدار شدن میتوانید یک ماه در مطب دکتر گلگومات دنداندرمانگری کنید و نکات لازم را به گلگومات یاد بدهید.
در این یک ماه هم قسمت بسیاری از حق ویزیت مریض به شما تعلّق میگیرد و هم در آخر صاحب 200 گالیون میشوید.
اگر نمیخواهید کسی دیگر استخدام شود، عجله کنید.

آدرس : هاگزمید - بزرگراه یادگار مرلین - خیابان شهید اسنیپ - بن بست چوبدستی 3 - مطب دکتر گلگومات.


درمانگر که متوجه شده بود قدم های گلگومات در حال لرزاندن مطب است با فریاد به او گفت: از کی اجازه گرفتی این ها رو این جا وصل کنی؟
- گلگومات بدون این که چیزی بگوید کاغذی از جیبش درآورد و جلوی درمانگر گرفت.
درمانگر: :proctor: کی به تو مجوز داده؟
- وزیر سحر و جادو، هوکی!

فردای آن روز

گلگومات در مطبش خوابیده بود.صدای خورپفش تا بن بست چوبدستی 200 میرسید!
ناگهان با صدای تق تق در از خواب پرید و به ساعتش نگاه کرد. وای نه! از روز اول دیر کرد داشت!
به سمت در دنداندرمانگری دوید و باعث لرزش شدیدی در دنداندرمانگری شد.

جییییییییرررریر( افکت باز شدن در روغن نخورده!)

گلگومات: مااااااااااااااااااع
- من اول اومدم، منو استخدام کن.
- نه خیر من.
- چی میگی بابا من اولین نفرم.
- خودم اولم.
- اصلا من درمانگر بهتریم.
- نه خیر من.
- چی میگی بابا من بهترین درمانگرم.
- خودم بهترینم.

شونصد درمانگر جلوی در مطب صف کشیده بودند و داد و فریاد میکردند.
ناگهان شخصی همه را کنار زد و وارد شد.
- منشی! تو چه قدر به موقع اومد. الان من به تو نیاز داشتم. من باید با اینا چی کار کرد؟ همه خواست استخدام شد!
- بهشون اعلامکنید باید گزینش بشن.
گلگومات با صدایی که بیش از حد بلند بود و همه را ساکت میکرد عربده زد: شما باید گزینش شد. نفر اول بیاد تو.


امضاء: دابی ، جن


Re: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۹:۱۶ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۸
#20

مونتگومریold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۴:۳۹ یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۷
آخرین ورود:
۰:۴۵ دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
گروه:
کاربران عضو
پیام: 588
آفلاین
هوکی وزیره...آخه مگه میشه زیر چشم هوکی بادمجون کاشت؟

________________________________________________

گلگومات کمی به جن نزدیک تر شدو زبان خود را باری دیگر دور دهان خود چرخاند.
- گلگو گوشت جن خیلی دوست داشت!

هوکی نگاهی به دور وبر خود انداخت و با تعجب رو به گلگومات گفت: با منی؟
-مگه جن دیگری هم در این اتاق هست؟

هوکی نگاه معنی داری به پرسی انداخت و جواب داد:نه خوب...ولی این که تو گوشت دوست داری به من چه؟

گلگومات پیشبندش را بست و به هوکی نزدیک تر شد.
- مهم نیست! تو فقط چشماتو ببند تا نبینی چه اتفاقی برات میفته.
گلگو این را گفت و بسوی هوکی پرید. ناگهان، صدای مهیبی شنیده شد و بعد،جسم سنگینی به گلگومات برخورد کرد و وی را بکنار انداخت. گلگومات دستی به سر خود کشید و با تعجب به اتاق خود نگاه کرد. سقف اتاق بطور خشنی شکسته و چندین نینجا از داخل سوراخ سقف به زمین آمدند. مردان همگی دور تا دور جن را احاطه کردند و به صورت آماده باش به گلگومات، که همچنان بر روی زمین افتاده بود نگاه میکردند. یکی از نینجاها با سرعت بالای صندلی گلگومات رفت و همان طور که کلاه عجیبی را در دست داشت گفت: این علامت مخصوص میتیکما...هوکی،وزیر سحر و جادو میباشد! احترام بگذارید.


چند ماه بعد، زندان آزکابان


درب آهنین زندان با صدای عجیبی باز شد. دو دیوانه ساز به آرامی بسیو گلگومات آمدند.گلگومات بدون تأمل از جای خود بلند شد و بدنبال دیوانه سازان از اتاقک تاریک خارج شد. بعد از چندماه زندان، وی بالاخره از زندان آزکابان آزاد شد.

پایان سوژه


ویرایش شده توسط مونتگومری در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱۷ ۱۹:۱۷:۰۶
ویرایش شده توسط مونتگومری در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱۷ ۱۹:۲۰:۱۳

تا زمانی که عشق دوستان هست، مونتی هرگز فراموش نخواهد شد!!


[i][b][color=669933]"از این به بعد قبل از


Re: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۹:۰۴ شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
#19

كينگزلی  شكلبوت


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۳۲ شنبه ۲۱ دی ۱۳۸۷
آخرین ورود:
۹:۳۱ پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
از ن، لايه ای كه زمين را فرا گرفته!
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 842
آفلاین
هوكی دستش توی گوشش كرد و چندتا جرم كثيف درآورد. در را با صدای تقی باز كرد و وارد اتاق پزشك شد. پرسی در حالی كه با قلمش مدام بر روی كاغذهای كاهی چيزهايی را يادداشت می كرد عينكش را صاف كرد. گلگلومات به دو نفرشان نگاه كرد وزبانش را دور لبش چرخش مختصری داد. هوكی بدون آنكه چيزی بگويد نگاه تحقير آميزش را نثار گلگلومات كرد و روی تخت معاينه دراز كشيد. پرسی كه چهارچشمی حواسش به هوكی بود دوباره با قلم پرش چيزهايی نوشت. گلگلومات از هوكی پرسيد:
-مشكلت چيه جن؟

-می خوام دندونم بكشی.

هوكی به تك دندانش در رديف بالا اشاره كرد و منتظر عكس العمل گلگلومات ماند. گلگلومات مته اش را در آورد و برروی دهان بدبوی هوكی خم شد.

مدتی بعد:

گلگلومات با افتخار دندان هوكی را بالا گرفت و درحالی كه از كار خود راضی بود خنديد. گلگلومات گفت:
-جن ديگه دندون تو دهنت نداری، بذار دندون مصنوعی برات بذارم.

بدون آنكه هوكی حرفی بزند به سمت يك دندان مصنوعی مارك آلمانی اش رفت و با دقت خاصی آنرا بررسی كرد. در همين زمان پرسی روی كاغذهای كاهی اش خم شده بود و مشغول نوشتن بود. گلگلومات دندان مصنوعی را در دهان هوكی چپاند و رويش را به سمت هوكی كرد و گفت:
-آقا شما به من پول زور داد؟

-نه.

بعد از چند دقيقه پرسی و هوكی در حالی كه زير چشمشان به اندازه ی يك بادمجان باد كرده بودند دستشان را در جيبشان كردند و به گلگلومات پول دادند. هوكی در حالی كه يك چسب زخم را بر روی دماغش كه خونی شده بود می چسباند به سمت در رفت تا از مطب برود اما گلگلومات گفت:
-صبر كنين.

بعد قاشق چنگالش را در آورد و زبانش را دور لبش چرخاند.Re: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۸:۱۲ شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
#18

گابریل دلاکور


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۵:۰۰ سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۶
آخرین ورود:
۱۷:۳۳ دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
از يت نكن! شايدم، اذيت نكن!
گروه:
کاربران عضو
پیام: 710
آفلاین
پشت سر هوکی که با وقار کامل و با آرامی وارد مطب میشد، پرسی داخل شد. همان عینک قاب شاخی را به چشم داشت و مدام میگفت : مسخره است.. مسخره است! همین که چشم منشی به در افتاد داد کشید :

-هوی! اینجا جِن راه نمیدیم ، مگه نمیبینی؟ دکتر فقط آدم میخوره .. چیز، ویزیت میکنه!
- اهم!
- اِه داری برو دستشوی..

چشم منشی تنگ و تنگ تر شد و با زوم شدن روی هوکی وکلاه وزاتش از سر جایش بلند شد. سپس ، مثل فنر شروع به دلا راست شدن کرد و همچنان در میان تعظیم های مکرر فریاد میزد :

- سرورم من یه بوقی گفتم ، جوونی کردم! بفرمایید تو.. ایشالا دندون خرابتون بخوره تو سر پرسی.. بفرمایید ..

منشی با حول و ولا ، روی نامه نوشت : " بیمار بعدی رو نخوریا ! " و آنرا با جغد درون سوراخ پرتاب کرد..

اندرون سوراخ

جغد در میانه های راه بود که فکری کاملا" مشکوک به ذهنش رسید. چه میشد که او نیز در سر شماری ها شرکت داده میشد؟ باید شناسه ای مهم میداشت.. مثل.. شناسه ی همین وزیر، هوکی! سر شماری..
- کدوم سر شماری ؟
آنیتا : این سرشماری : 32801718748!#$^!^$%!&@

جغد : خب اگه این بوقی هوکی هم خورده بشه.. کار من راحت تر میشه! ایول..
نامه را باز کرد ، با مداد و پاک کن نامه را به این صورت تغییر داد : " بیماری بعدی را بخوریا ! "

مطب گلگومات

- جغد خوبم.. نامه داری؟ بده بخونم ببینم..
- گلگوی عزیزم..
- جغد!
- گلگو!
- جغد.. بروگم شو دیگه روت زیاد شده ها !

گلگومات کاغذ را از هم باز کرد و با دقت به خط خرچنگ قورباغه ی منشی خیره شد : بنخوریا ؟

بیرون از دفتر ، میز منشی

هوکی با وقار به منشی اشاره ای کرد که دست از تعظیم برداره :
- این دکتر قلابی چقدر طولش میده!
- دکتر قلابی ؟ فامیلیشونه ؟ نمیدونستم ..
- نه باب، منظورم الکی بود.
- اِ ؟ یعنی گلگو پلاستیکی بوده من نمیدونستم..؟

هوکی به پرسی چشم غره ای رفت و سپس ، پرسی به دفاع از هوکی ، با چوبدستی اش وردی گولاخ به منشی اشاره رفت که اورا نقش زمین ساخت.

سپس ، هوکی و پرسی به سوی در اتاق دکتر قلابی راه افتادند..


ویرایش شده توسط گابریل دلاکور در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۵ ۱۸:۳۳:۵۹

[b]دیگه ب


Re: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۶:۲۸ شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
#17

آبرفورث دامبلدورold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۰:۳۰ شنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۵
آخرین ورود:
۲۲:۱۰ دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
گروه:
کاربران عضو
پیام: 804
آفلاین
مرد به منشی مجال اینکه روی بیمار بعدی فکر کند را نداد و به سرعت در مطب را باز کرد و به داخل رفت.
هییییییییییییییییییی(افکت ترسیدن و اینا(


- گلگو خوشامد گفت بفرمایید.
مرد که به شدت در دلش احساس ترس میکرد به آرامی قدم برداشت و خود را به میز غذاخوری کوچک و کثیفی رساند که بیش تر آن مکان را به یک مرکز تزریقات شبیه کرده بود تا یک مرکز دندان پزشکی!
مرد : بـ...بخشید د...کتر گلگومات؟
- اوه بله.من دکتر گلگومات،متخصص گوش و حلق و دندان.
مرد که دیگر به خود مسلط شده بود گفت : لطف میکنین یه معاینه از دندونای من بکنید؟
گلگو : البته،گلگو در خدمت! بفرمایید دراز بکشید.

مرد با اکراه تمام ردایش را به چوب لباسی که پشت در اتاق بود آویزان کرد و روی تخت دراز کشید.

گلگو در حالی که سعی میکرد متانت و وسوسه خود را حفظ کند برگشت و شمشیر بزرگی را از روی میز کارش برداشت.
مرد : ببخشید این چیه؟
- این به جای مون چوب کوچولوهاست.تحقیق کردید دیدیم اینا خیلی بهداشتی تر هست.
مرد که بار دیگر غلیان ترس را درونش حس میکرد لاجرم تسلیم غول شد و دهانش را باز کرد.

گلگو با حالتی تهاجمی شمشیر را بالا آورد و مرد بلافاصله متوجه منظور تهاجمی او شد اما اندکی دیر...
شمشیر گلگومات با قدرت فراوان بر روی لبه سبیل مصنوعی مرد فرود آمد و باعث کنده شدن آن شد.
- تو به گلگو کلک زد.تو بازرس بود.
- نه من... من نه.... من مریضم

-گلگو تو خورد،تو آدم بوقی!
همین که مرد دهان باز کرد تا حرفی بزند گلگومات بار دیگر شمشیر را بالا آورد و به شوی او حمله ور شد.
مرد به سرعت جاخالی داد و باعث شد تا شمشیر گلگو با قفسه چوبی روی دیوار اصابت کرده و آنرا خورد کند.
مرد : آقای دکتر من مریضم بابا،مریض.
- گلگو دونست،همه مریضین همه بازرسا مریضن.
در این لحظه بود که اشک از گوشه چشمان گلگو جاری شد.
- گلگو بی گناه بود،گلگو مظلوم.گلگو فقط یه پول حلال خواست.
مرد که دلش به رحم آمده بود آمد و نوک انگشت شصت او را با انزجار تمام لمس کرد تا دلداریش دهد.

2 ساعت بعد.
گلگ. : آره دیگه ازونجا ام من تصمیم گرفتم درسمو ادامه بدم تا آرزوی پدر و مادر مردمو برآورده کنم.
مرد با ناراحتی قطرات اشک روی صورتش را پاک کرد....


وزارت سحر و جادو
- قربان اون میتونه وارده نیازی نیست شما خودتونو به خطر بندازین
هوکی : حرف نباشه،ما میریم به دندون پزشکی ، جارو ها رو بیارید


مطب دکتر گلگومات
بیمار اول : خانم منشی دکتر نمیخوان مریضای دیگرو ببینن؟
بیمار دوم : خانوم منشی دو ساعته که ما اینجا وایسادیمفجا های قانونی خیلی زود تر کار آدمو راه می اندازن.
منشی با اعتماد بنفسی قئی گفت : اخه میدونید،دکتر طوری دندونای مریضارو درست میکنن که دیگه تا آخر عمر نیازی به اومدن پیش پزشک نباشه:devil:
بیماران که تا حدودی آرام شده بودند دوباره سکوت پیشه کردند

چند دقیقه بعد جن خانگی ریز نقشی با ردای زربفت و بلند وارد دندان پزشکی شد...


seems it never ends... the magic of the wizards :)


Re: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۲۰:۳۱ جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
#16

آلتیدا


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۸:۲۷ یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۸
آخرین ورود:
۱۱:۱۱ جمعه ۲۶ تیر ۱۳۸۸
از یه گوشه دنج
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 91
آفلاین
داخل دندانپزشکی

منشی پشت میز نشسته بود و به کمک جغد سریع السیر کوچکی برای خواهرش پیام کوتاه می فرستاد . چهار پنج بیمار با صورت های باد کرده روی صندلی ها نشسته بودند و زیر چشمی روزنامه های روی میز را دید می زدند . صدای داد و فریاد بیماری که به تازگی زیر دست گلگو رفته بود حس فضا را تکمیل می کرد.

ناگهان در مطب با صدای بلندی از جا کنده شد و به دیوار برخورد کرد . سر ها به سمت در برگشت و همه به مردی خیره شدند که در چار چوب در ایستاده بود و با صورتی سرخ و نفس زنان دستش را به دیوار تکیه داده بود . او زیر نگاه های دیگران به رنگ آلبالویی روشن درآورد و من من کنان گفت :

- ببخشید ! هر کاری کردم ....باز نشد !

منشی با ابرو های بالا رفته زنگ کنار در را نشان داد که دقیقا بیست سانتی متر با مرد فاصله داشت . او به زنگ نگاه کرد ، و تا جایی که می توانست سرخ تر شد . منشی کاغذ پوستی دیگری برداشت تا جواب پیام خواهرش را بفرستد . مامور وزارت تلو تلو خوران به سمت میز منشی رفت و در را با حرکت چوبدستی به حالت اولش برگرداند .

کمی آنطرف تر ، داخل مطب گلگومات

گلگومات بیماری که داشت روی صندلی جان می کند رها کرد و کاغذ پوستی ای برداشت و روی آن با خط خرچنگ قورباغه اش چیزی نوشت . سپس جغد کوچکی که روی میزش مشغول تمیز کردن پر و بالش بود محکم گرفت ، نامه را به پایش بست و آن را از سوراخ بین دو دیوار به بیرون فرستاد .

داخل دندانپزشکی

مامور به منشی نگاه کرد که مدام با خواهرش پیام رد و بدل می کرد و ظاهرا توجهی به او نداشت . با خودش گفت :

باید بیشتر مراقب باشم . ممکنه یه نامه به گلگومات بین همین نامه ها باشه .

صدایش را صاف کرد و با صدای بلند گفت :

-ببخشید خانم ، میشه یه وقت معاینه برای من بنویسید؟

منشی بی آنکه سرش را بلند کند گفت :

- اول سبیلتون رو سر جاش بچبونید آقا . یه لحظه صبر کنید تا من جواب دکتر رو بدم .

او جغد تازه وارد را گرفت و نیم نگاهی به کاغذ پوستی متصل به پایش انداخت :

نقل قول:
خانم منشی

بیمار بعدی رو فرستاد لطفا.

این صدای چی بود ؟ منشی مواظب همه بیماران بود ؟


نمی گویم فراموشم نکن هرگز
ولی


Re: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۸:۲۴ جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
#15

مونتگومریold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۴:۳۹ یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۷
آخرین ورود:
۰:۴۵ دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
گروه:
کاربران عضو
پیام: 588
آفلاین
خلاصه:
گلگومات، دیو قوی و یک دنده در خانه شخصی خود مطب غیرقانونی زده و با گرفتن پول زور و خوردن بیماراش روزی خودش رو درمیاره.یکی از ماموران وزارت که به وی مشکوک شده سعی داشت با تغییر قیافه وارد مطب بشه و دست وی رو رو کنه که بدست گلگو بلعیده شد.بعد از خوردن مامور وزارت،مرلین در اتاق گلگو ظاهر میشه و به وی میگه که اگر یک بار دیگه آدم بخوره، مجازات میشه.گلگومات برای مدتی گیاهخوار شد تا وقتی که مرلین گیاخواری رو هم برای او ممنوع کرد. گلگومات تصمیم گرفت که دیگه به حرفهای مرلین گوش نکنه و برای همین مرلین رو خورد.
_______________________________________________

گلگومات جامه سفید رنگ مرلین را از دندانهایش جدا کرد و به گوشه ای انداخت.


دندان پزشکی

در دندانپزشکی با صدای بلندی باز شد و هیکل بزگ گلگومات از چهاچوب در داخل شد. گلگومات به بیماران که با عصبانیت به وی خیره شده بودند نگاهی انداخت و سپس بسوی منشی خود رفت. منشی لبخند ساختگی به وی زد و گفت:
دوباره برامون از وزارت خونه نامه اومده.بهمون مشکوک شدن که دندونپزشکی باز کردیم در خونه مسکونیمون. اگر بگیرنمون بیچاره میشیم!
گلگومات دستی به چانه خود کشید و گفت:شاید مامور مخفی بفرستن تا خونه گلگو رو بازرسی بکنه.گلگونخواست بیچاره شد. منشی باید مواظب همه بیماران باشه.اگر کسی مشکوک بود منشی باید به گلگو خبر بده.

وزارت سحر و جادو

مرد به قیافه خود در آسنه خیره شد و سپس سبیل مصنوعی خود را صاف کرد. مرد کلاه خود را از روی میز برداشت و به سوی خانه گلگومات راهی شد.

چندی بعد

مرد به طرف خانه سنگی بزرگی که در انتهای کوچه قرار داشت رهسپار شد. در جلوئی خانه چهارگوش بزرگی بود که چوب سیاه رنگی ساخته شده بود. باغچه خانه، محوطه چمن بزرگی بود که با بوتهای گل پوشیده شده بود. مامور به آرامی وارد خانه شد.نباید مشکوک بنظر میرسید!

__________________________________________________
لطفا از زدن پستهایی که ربطی به سوژه اصلی تاپیک،که دندانپزشکی غیرقانونی گلگومات هست ، نداره جلوگیری کنید.(مرلین،گیاهخواری و....)


ویرایش شده توسط مونتگومری در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۴ ۲۱:۵۸:۴۶

تا زمانی که عشق دوستان هست، مونتی هرگز فراموش نخواهد شد!!


[i][b][color=669933]"از این به بعد قبل ازشما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.