هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

پاسخ به: لیست فن فیکشن های سایت
پیام زده شده در: ۲:۵۳ دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶
#2

آملیا فیتلوورت old


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۰:۴۵ پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
آخرین ورود:
۱۵:۳۰:۴۷ چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
از محفل ققنوس!
گروه:
کاربران عضو
پیام: 499
آفلاین
لیست فن فیکشن های هری پاتری در بخش «کارگاه فن فیکشن نویسی»

تقریبا هیچکدوم از فن فیکشنا کامل نشدن اما لینک اونایی که بیشتر از یه پارتشون قرار گذاشته شده رو گذاشتیم.

هری پاتر و سوگند روح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خیزش RESURRECTION جلد اول از دوگانه آخر الزمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روزهای مرگخوار بودن من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زندگی جادویی من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هری پاتر و آینده گنگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داستانی متفاوت از هری پاتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هویت گمشده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بازگشت به هاگوارتز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هرمیون گرنجر و سنگ جادو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردش سوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراکو مالفوی، پسر نادیده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوست یا دشمن؟ اسلیترین یا گریفیندور؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رازهـــــــــــای "پنـــــــــهان" من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هری پاتر و ارباب مرگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جیمز سیریوس پاتر و قدرت معجون سیاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هری پاتر و ارباب مرگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فن فیکشن پرنس گمنام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این لیست با افزایش فن فیکشن ها، دائماً به روز خواهد شد.


این تلسکوپه، نه میکروفون!


لیست فن فیکشن های سایت
پیام زده شده در: ۱۶:۱۷ جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۲
#1

دلوروس آمبریج


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۴۶ شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۱
آخرین ورود:
۱۷:۵۲ شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
از چاه
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 1592
آفلاین
لیست فن فیکشن های هری پاتری در بخش مقاله ها

تمامی این فن فیکشن ها فردی بوده و از سال 83 توسط اعضای سایت جادوگران به شکل تک قسمتی یا فصل به فصل به نگارش در آمده اند. فقط دو مورد از آنها ترجمه فن فیکشن های انگلیسی زبان می باشد. متاسفانه برخی از بهترین فن فیکشن های این مجموعه به خاطر مشکلات شخصی نویسندگان آنها، نیمه کاره رها شدند.
«کتاب هشتم: هری پاتر و سوزش زخم»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«تاوان»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«شاهزاده دورگه»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و معجون کشنده»
قسمت اول | قسمت دوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و لرد سیاه»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3 | فصل 4 | فصل 5 | فصل 6 | فصل 7 | فصل 8
فصل 9 | فصل 10 | فصل 11 | فصل 12 | فصل 13 | فصل 14 | فصل 15
فصل 16 | فصل 17
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و ترایپاد عشق»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3 | فصل 4 | فصل 5
فصل 6 | فصل 7 | فصل 8 | فصل 9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و بازگشت بزرگ»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«خائن وفادار»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«پیشگویی تریلانی»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«ر.ا.ب»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3 | فصل 4
فصل 5 | فصل 6 | فصل 7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و زندانیان تالار»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3 | فصل 4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«قدح اندیشه جیمز پاتر»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«سیاهی شب»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«دراکو مالفوی و راز نهفته»
فصل 1 | فصل 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«نور و سایه»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«نیروی اتحاد»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«مرگخوارها به بهشت می روند»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«دژ مرگ»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«پرنده امید»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«تالاب مرگ»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3 | فصل 4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«شیاطین شب»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3 | فصل 4
فصل 5 | فصل 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«عشق نافرجام»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3
فصل 4 | فصل 5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«کتاب هشت هری پاتر»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3 | فصل 4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«داستان های هری پاتری»
قسمت اول | قسمت دوم | قسمت سوم | قسمت چهارم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و هشدار آخرین بازمانده»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3 | فصل 4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«مدرسه جادویی»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و جدال مرگبار»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«خاطرات یک مرگخوار»
قسمت اول | قسمت دوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و دیدار نهایی»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و جدال مرگخواران»
فصل 1 | فصل 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«نامه های هری پاتری»
قسمت اول | قسمت دوم(بخش اول) | قسمت دوم(بخش دوم) |قسمت سوم(بخش اول) | قسمت سوم(بخش دوم)
آخرین قسمت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هاگوارتز خونه ی منه»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«آخرین روز»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و فرشینه خانوادگی»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«مادر خوانده»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3
فصل 4 | فصل 5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و پایان داستان»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و لرد والدمورت»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«جام جهانی جادوگران»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«امپراطوری مرگ»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«آخرین انتقام»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«امپراطوری تاریک»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«بازی روح»
فصل 1 (قسمت اول) | فصل 1 (قسمت دوم) | فصل 1 (قسمت سوم)
فصل 2 (قسمت اول)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«نزدیک نیمه شب» (ترجمه)
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و وارث ولدمورت»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3 | فصل 4 و 5
فصل 6 و 7 | فصل 8 | فصل 9 و 10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و سیفون جادویی»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«آیلین و توبیاس اسنیپ» (ترجمه)
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و اتاق گودریک»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و طلسم تقدیر»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«آخرین ژنرال»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«آخرین نبرد»
مشاهده فن فیکشن
مشاهده فن فیکشن دیگری با این نام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و دنیای جادویی من»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«بیرکا نامه»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3
فصل 4 | فصل 5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«جنگ خونین»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«جادوگر سیاه»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«قدر نهفته»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و خاطرات خاله پتونیا»
فصل 1 | فصل 2 | فصل 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و شاهزاده تاریکی»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«داستانی برای کتاب شش»
مشاهده فن فیکشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هری پاتر و شاهزاده دورگه»
مشاهده فن فیکشن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این لیست با افزایش فن فیکشن ها، دائماً به روز خواهد شد.


ویرایش شده توسط جاگسن در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۰ ۱۷:۲۱:۳۲
ویرایش شده توسط آملیا فیتلوورت در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۱۸:۳۱:۲۳
ویرایش شده توسط آملیا فیتلوورت در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۶ ۲:۵۴:۲۹

No Country for Old Men

شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.