هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۱۸:۲۲ یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

اسلیترین، مرگخواران

لرد ولدمورت


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۴:۳۹ سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶
آخرین ورود:
امروز ۱:۱۴:۳۶
از ما گفتن...
گروه:
کاربران عضو
اسلیترین
ناظر انجمن
مرگخوار
ایفای نقش
پیام: 5876
آنلاین
نتیجه دوئل آریانا دامبلدور - تاتسویا موتایاما - رکسان خالی:


امتیازهای داور اول:
آریانا دامبلدور: صفر امتیاز - تاتسویا موتویاما : 26.5 امتیاز - رکسان خالی: 26 امتیاز

امتیازهای داور دوم:
آریانا دامبلدور: صفر امتیاز - تاتسویا موتویاما : 26.5 امتیاز - رکسان خالی: 26 امتیاز

امتیازهای داور سوم:
آریانا دامبلدور: صفر امتیاز - تاتسویا موتویاما : 26.5 امتیاز - رکسان خالی: 26 امتیاز


امتیازهای نهایی:
آریانا دامبلدور: صفر امتیاز - تاتسویا موتویاما : 26.5 امتیاز - رکسان خالی: 26 امتیاز


نفر اول: تاتسویا موتایاما
نفر دوم: رکسان خالی
نفر سوم: آریانا دامبلدور


...............................

-این چه وضعیه؟

صدای فریاد آریانا بود که از فاصله ای نه چندان دور به گوش تاتسویا می رسید.

-ساکت باش آریانا. وقت نداریم خب. باید به مسابقه برسیم یا نه؟ این اولین باره که به ساحره ها اجازه ورود می دن. نمی خوای از دستش بدی که؟

-کاتانا پامو سوراخ کرد!

این یکی، اعتراض رکسان بود که وسط دسته جارو نشسته بود. درست پشت سر تاتسویا و جلوی آریانایی که تقریبا جایی برای نشستنش باقی نمانده بود.

-کی تا حالا دیده سه نفر سوار یه جارو بشن؟

تاتسویا اهمیتی نداد و استارت زد! باید هر چه زودتر حرکت می کردند. بلیت مسابقه کوییدیچ را به سختی به دست آورده بود و حالا خیال نداشت از مسابقه باز بماند.
-کمربنداتونو ببندین که رفتیم!

با سرعت زیادی حرکت کرد.

چند دقیقه اول صدای جیغ و داد رکسان و آریانا را می شنید...ولی بعد از مدتی هر دو متوجه شدند که فریاد کشیدن بی فایده است و در سکوت منتظر به پایان رسیدن سفرشان شدند.

طولی نکشید که به استادیوم رسیدند.
تاتسویا جارویش را در محل مناسبی پارک کرد. عینک پروازش را از چشم برداشت و به پشت سرش نگاه کرد.
-پس...آریانا کو؟

رکسان هم به پشت سرش نگاه کرد.
-امممم...نمی دونم. همین دو دقیقه پیش اون پشت بودا.

-مگه کمربندتونو نبسته بودین؟

رکسان کمی شرمنده به نظر می رسید.
-اون تیکه چرم ترسناکو می گی؟ هنوز صدای "ما ما" ی گاوی که ازش درست شده بود رو می شندیم. ...من واقعا ازش وحشت کردم.نبستیمش...آریانا کمی غر زد. بعد، سر یکی از پیچای تند، غرغرش قطع شد. منم فکر کردم با وضعیتش کنار اومده...حالا نگران نباش. شایدجای نرمی فرود اومده باشه. مسابقه داره شروع می شه ها. بزن بریم.

تاتسویا کمی برای آریانا متاسف بود...ولی کمی کمتر هم برای رکسان متاسف بود.
-خب...نمی تونیم بزنیم بریم...در واقع، من می تونم... تو نمی تونی! چون بلیتت تو جیب آریانا بود.


و رکسان بهت زده را جلوی در تنها گذاشت.


I was ripped from my body, I was less than spirit, less than the meanest ghost... But still, I was alive.

قوانین دوئل - قوانین نقد انجمن خانه ریدل ها


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۰:۰۰ سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸

اسلیترین، مرگخواران

لرد ولدمورت


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۴:۳۹ سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶
آخرین ورود:
امروز ۱:۱۴:۳۶
از ما گفتن...
گروه:
کاربران عضو
اسلیترین
ناظر انجمن
مرگخوار
ایفای نقش
پیام: 5876
آنلاین
تاپیک دوئل به مدت نامعلومی تعطیله.

.........................

نتیجه دوئل سو لی و رودولف لسترنج:


امتیاز های داور اول:
رودولف لسترنج: 27 امتیاز – سو لی: 27.5 امتیاز

امتیاز های داور دوم:
رودولف لسترنج: 27 امتیاز – سو لی: 27.5 امتیاز

امتیاز های داور اول:
رودولف لسترنج: 27.5 امتیاز – سو لی: 27 امتیاز

امتیاز های نهایی:
رودولف لسترنج: 27 امتیاز – سو لی: 27.5 امتیاز


برنده دوئل: سو لی!

...........................


- من می تونم یه چیزی بگم؟ فقط یه جمله؟

هکتور سر سو را که از لای معجون داخل پاتیل بیرون زده بود، با ملاقه دوباره به داخل معجون فرو کرد.
- خیر. ارباب فرمودن مغزپخت بشین.

رودولف از سمت دیگر معجون خارج شد.
- می شه به ارباب یادآوری کنی که‌ من مغزی ندارم؟ شاید مشمول دو درجه تخفیف شدم و به جوشوندنم اکتفا فرمودن.

هکتور با ملاقه، دو مرگخوار معجون پز شده را هم زد.
- حرف نباشه. من دستورات رو تمام و کمال اجرا می کنم. آماده این؟ می‌خوام‌ پیاز رنده کنم‌ روتون.

سو اصلا آمادگی روانی لازم برای پیاز مالی شدن را نداشت. ولی هکتور اهمیتی نداد و پیازش را رنده کرد.

ده دقیقه بعد آتش زیر پاتیل را خاموش کرد.
- خب...آماده این. تا شما باشین دیگه خودتونو کپی نکنین...

سو و رودولف، داخل کاسه های عمیق کشیده و سر میز برده شدند.
هکتور با خوشحالی کاسه های تزئین شده با شوید و جعفری را جلوی سو و رودولفی که پشت میز نشسته بودند گذاشت.
- خب...نوش جان.

رودولف داخل کاسه شروع به پچ پچ کردن با رودولف پشت میز کرد. هکتور متوجه شد.
- حرف نباشه. فقط بخورین. حالا که نمی خوایین اعتراف کنین کدومتون واقعی هستین و کدومتون کپی شدین، باید مجازات بشین. رودولف...شروع کن.

رودولف قاشقش را داخل کاسه فرو کرد و مقداری معجون رودولفی برداشت.
- بوی مزخرفی می دم!

سو، نخورده دچار حالت تهوع شده بود. معجون بوی پیاز می داد.
- من اگه اینو بخورم می‌میرم. سوی توی کاسه هم می‌میره. چون خورده شده‌. در هر صورت بی سول می شین.

ولی هکتور رحم نداشت و ضربه آخر را هم زد.
-صبر کنین. چاشنی آخرش مونده.

اره برقی بسیار زشت و زنگ زده ای از زیر میز خارج کرد. جلوی چشم رودولف ها و سو ها خودش را از وسط به دو نیم کرد. هر یک از دو نیم روی لبه یکی از کاسه ها ایستاد.
-خب...نیمه هکولیا...با سه شماره شیرجه می زنیم. یک...دو...

هکولی سمت راست زودتر شیرجه اش را زد. هکتور حتی سر خودش هم کلاه می گذاشت.


معجون، حالا تبدیل به یک مجازات واقعی شده بود.


I was ripped from my body, I was less than spirit, less than the meanest ghost... But still, I was alive.

قوانین دوئل - قوانین نقد انجمن خانه ریدل ها


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۲۳:۵۶ دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸

اسلیترین، ویزنگاموت، مرگخواران

هکتور دگورث گرنجر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۴۲ سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳
آخرین ورود:
۰:۴۵:۱۰ چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
از روی شونه های آریانا!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
اسلیترین
کاربران عضو
پیام: 775
آفلاین
در پاتیل دفتر دوئل همواره به روی معجون شوندگان دوئل کنندگان محترم بازه سو!

.......................

سوژه دوئل سو لی و رودولف لسترنج: خوددرگیری!

توضیح:

شما خواسته یا ناخواسته(در حال آزمایش یا هر چی) خودتونو کپی می کنین! یعنی یکی از خودتون ایجاد می کنین.

این کپیتون می تونه خوب باشه یا بد. اخلاقش می تونه مثل شما باشه یا متضادتون. می تونه در هر موردی کمکتون کنه، می تونه جاتونو بگیره...می تونه به حرفتون گوش کنه یا نکنه.
توضیح بدین که کجا می ره...چیکار می کنه...شما چیکار می کنین؟ سعی می کنین از شرش خلاص بشین یا نه.


برای ارسال پست در باشگاه دوئل، پنج روز( تا دوازده شب شنبه 13 مهر) فرصت دارید.


ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!
پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۱۶:۳۸ یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸

ریونکلاو، مرگخواران

سو لى


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۳۲ دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۱۴:۳۰:۲۷ سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹
از این سو، به اون سو!
گروه:
مرگخوار
ایفای نقش
ناظر انجمن
ریونکلاو
کاربران عضو
پیام: 402
آفلاین
امممم...
میشه یه دقیقه بیام تو؟ میخوام درخواست دوئل رو تحویل داورا بدم. نمیشه؟
همینجا میگم پس.
درخواست دوئل پنج روزه دارم با اون آقا که اون طرف حیاط توی اتاقک نگهبانیه. هماهنگ هم شده.


بلای جان ارباب!

بهش دست نزنید! مال منه.

"ONLY RAVEN"

ارباب... میشه بیام تو؟


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۲۳:۲۱ چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸

اسلیترین، مرگخواران

لرد ولدمورت


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۴:۳۹ سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶
آخرین ورود:
امروز ۱:۱۴:۳۶
از ما گفتن...
گروه:
کاربران عضو
اسلیترین
ناظر انجمن
مرگخوار
ایفای نقش
پیام: 5876
آنلاین
سوژه دوئل رکسان خالی، آریانای وقت نشناس، تاتسویای اوس ساما: بازرسی خصمانه!


توضیح: شما بازرس وزارتخونه شدین. برای بازرسی به جایی فرستاده می شین که مدیر/مسئول یا صاحبش کسیه که باهاش دشمنی دارین یا به هر دلیلی ازش خوشتون نمیاد.
الان وقت انتقامه و هی می خوایین از اون مکان ایراد الکی بگیرین و تعطیل یا جریمه اش کنین.
توضیح بدین اون مکان کجاست...کی اداره اش می کنه...کاراش درست و قانونی هستن یا نه و شما موفق می شین یا نه.

سوژه رو لازم نیست حتما در مورد شخصیت خودتون بنویسین.

برای ارسال پست در باشگاه دوئل، دو هفته ( تا دوازده شب پنجشنبه 18 مهر) فرصت دارید.


جان سالم به در ببرید!

.............................


نتیجه دوئل رودولف لسترنج و ابیگییییل نیکولا:


امتیازهای داور اول:
رودولف لسترنج: 27.5 امتیاز - ابیگییییل نیکولا: 26 امتیاز

امتیازهای داور دوم:
رودولف لسترنج: 27 امتیاز - ابیگییییل نیکولا: 25.5 امتیاز

امتیازهای داور سوم:
رودولف لسترنج: 27 امتیاز - ابیگییییل نیکولا:26 امتیاز

امتیازهای نهایی:
رودولف لسترنج: 27 امتیاز - ابیگییییل نیکولا: 26 امتیاز


برنده دوئل: رودولف لسترنج!

..................

-برای آخرین بار بهت می گم...میای سرجات یا روش برخوردمو عوض کنم؟
-روش برخوردتو عوض کن ببینم می خوای چیکار کنی!

بدن عصبانی شد...سر، تصمیم گرفت شانه هایش را بالا بیندازد؛ ولی شانه روی بدن بود.
با وجود این، سر سلاح قدرتمندی داشت.
-مغزت هنوز توی منه. دستور می دم شونه هاتو بالا بندازی.
-مغزم هر جا می خواد باشه...با هیچی به شونه هام وصل نیست. در نتیجه، دستورت دریافت نشد!
-تو اصلا با چی داری حرف می زنی؟ دهنم که روی منه...
بدن جواب نداد. پشتش را به سر کرد و سرگرم بریدن طناب ها شد.

-هی هی...مواظب باش...داری دستامو زخمی می کنی.
-دستای خودمن! اگه می تونی جلومو بگیر.

بدن رودولف، خیلی زود فهمید که سرش زیاد قابل مذاکره نیست. باید فکر دیگری می کرد. ولی سخت بود.
فکر کردن بدون مغز، کار سختی هست. برای همین فکر نکرد...عمل کرد!

چند دقیقه بعد، چند جادوگر سیاه و خشن دور میزی نشسته بودند. در صدر میز، بدن بدون سر رودولف نشسته بود که کت و شلواری شیک و تمیز به تن داشت و حتی کراوات هم زده بود که هر چه بیشتر، قانع کننده به نظر برسد. گرچه چون گردنی در کار نبود، مجبور شده بود کراوات را با سنجاق قفلی به یقه کتش وصل کند.
-خب آقایون...اینطور که فهمیدم کار شما فقط با مغزه...منم که کار زیادی با مغزم ندارم. الان می خوام باهاتون معامله کنم. بذارین من برم...منم لوتون نمی دم!

یکی از "آقایون" وانمود کرد که در حال فکر کردن است...
-خب...گفتی معامله...این وسط چی به ما می رسه؟ اگه دفنت کنیم هم نمی تونی لومون بدی.

بدن رودولف آرزو کرد که کاش سرش آنجا بود و به او کمک می کرد.
-مغز ندارم...ولی هیکل متناسب و عضلات جذابم در خدمت شماست! می تونم براتون سر ساحره بیارم. یعنی ساحره ها رو بیارم. سرشون مال شما...

آقایون چپ چپ به رودولف نگریستند!

-نمی بینم...ولی حس می کنم! در مورد من چه فکری کردین؟ بقیه شون هم مال شما. برای شروع هم نیکولا رو میارم. ابیگل نیکولا!


I was ripped from my body, I was less than spirit, less than the meanest ghost... But still, I was alive.

قوانین دوئل - قوانین نقد انجمن خانه ریدل ها


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۲۳:۰۴ سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸

هافلپاف، مرگخواران

رکسان ویزلی


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۳:۱۳ پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
آخرین ورود:
امروز ۱:۰۵:۳۱
گروه:
کاربران عضو
هافلپاف
ایفای نقش
مرگخوار
پیام: 191
آفلاین
سلااااام!
سلام لام لام...

آهان... اتاق باید اکو کنه نه من!

درخواست دوئل دو هفته ای داریم با تاتسویا موتویاما و آریانا دامبلدور. تیمی نیست دوئل.

هماهنگ شده.


ویرایش شده توسط رکسان ویزلی در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ ۲۳:۱۳:۳۴

رکسان خالی... خالی خالی! بدون ویزلی!

تصویر کوچک شده


ارباب میشه زنده بمونم؟


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۲۲:۰۸ یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

اسلیترین، مرگخواران

لرد ولدمورت


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۴:۳۹ سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶
آخرین ورود:
امروز ۱:۱۴:۳۶
از ما گفتن...
گروه:
کاربران عضو
اسلیترین
ناظر انجمن
مرگخوار
ایفای نقش
پیام: 5876
آنلاین
جادوگران، ساحره ها، جانوران و موجودات جادویی!


دفتر دوئل به مدت یک هفته تعطیل(قفل) می باشد.
اعلام نتایج دوئل هایی که توی این مدت زده می شن به بعد از این یک هفته موکول می شه.


صبور باشید!


I was ripped from my body, I was less than spirit, less than the meanest ghost... But still, I was alive.

قوانین دوئل - قوانین نقد انجمن خانه ریدل ها


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۲۲:۴۹ شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

اسلیترین، ویزنگاموت، مرگخواران

هکتور دگورث گرنجر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۴۲ سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳
آخرین ورود:
۰:۴۵:۱۰ چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
از روی شونه های آریانا!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
اسلیترین
کاربران عضو
پیام: 775
آفلاین
لطفا برای مهلت دوئل "روز" اعلام کنین، نه ساعت. همه دوئلا رو تا دوازده شب پایان مهلت در نظر می گیریم. روز اعلام سوژه رو هم حساب نمی کنیم. برای همین نمی شه ساعت دقیق تعیین کرد.

...................

سوژه دوئل رودولف لسترنج و ابیگل نیکولا: سرگردان!

توضیح:

یه باند قاچاق اعضای بدن، شما رو گرفته. وقتی تقاضای آزادی می کنین، سر شما رو به گروگان می گیرن و ازتون می خوان برین و یه نفر دیگه رو به جای خودتون به عنوان قربانی بیارین. توضیح بدین با این شرایط چطوری و کجا می رین. کیو میارین یا سعی می کنین بیارین...

سوژه رو لازم نیست حتما درباره شخصیت خودتون بنویسین.

برای ارسال پست در باشگاه دوئل، سه روز( تا 12 شب سه شنبه 26 شهریور فرصت دارید)............................

سوژه دوئل وین هاپکینز و استفن کورنفوت: وزیر گمشده!

توضیح:

وزیر سحر و جادو گم شده...و شما مسئول این اتفاق هستین(شما باعثش شدین). توضیح بدین که خواسته یا ناخواسته چه بلایی سر وزیر آوردین و الان کجاست.

سوژه رو فقط در مورد شخصیت خودتون بنویسین.

برای ارسال پست در باشگاه دوئل، یک هفته( تا 12 شب یکشنبه 31 شهریور) فرصت دارید.


ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!
پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۲۱:۵۳ جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

ریونکلاو

استفن کورنفوت


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۵:۳۹ پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
آخرین ورود:
۱:۲۱:۴۳ جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
از اون ور در رفت
گروه:
کاربران عضو
ریونکلاو
ایفای نقش
پیام: 59
آفلاین
درخواست برقراری یه دوئل دارم.
با وین هاپکینز به مدته یه هفته.
همچی از قبل هماهنگ شده اس.ویرایش شده توسط استفن کورنفوت در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۳ ۱۱:۳۷:۳۶


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۱۹:۲۵ جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

ابیگل نیکولا


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۰:۳۱ جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
آخرین ورود:
۱۴:۲۵:۳۵ جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
از همین طرفا!
گروه:
ایفای نقش
کاربران عضو
پیام: 40
آفلاین
این رودولفه منو دعوت کرده دوئل!
هماهنگ شده اس مدتشم 72 ساعت ناقابل بی زحمت!


BOOM!

No! I'll not smile, but I'll show you my teeth.

شناسه قبلی:اشلی ساندرزشما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.