هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۱:۴۸:۳۷ یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

هافلپاف

حسن مصطفی


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۵۳ یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۳:۲۲:۱۱
از قـضــــاااا
گروه:
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 141
آفلاین
امتیازات اردو (سفرهای علمی) - ترم 25

ریونکلاو: 40 امتیاز
گریفیندور: 20 امتیاز

* مشارکت کنندگان برتر
+ 20 امتیاز برای اسلیترین
+ 15 امتیاز برای ریونکلاو
+ 10 امتیاز برای هافلپاف
+ 5 امتیاز برای اسلیترین (بازی مجزا)
+ 5 امتیاز برای اسلیترین (مشارکت کننده جوان)

------------------------

مجموع امتیازات نهایی گروه ها - پایان ترم 25

ریونکلا: 391.66
اسلیترین: 274.3
گریفیندور: 262.55
هافلپاف: 217.6پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۰:۱۶:۲۱ شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

هافلپاف

حسن مصطفی


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۵۳ یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۳:۲۲:۱۱
از قـضــــاااا
گروه:
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 141
آفلاین
امتیازات جام آتش - ترم 25

هافلپاف : 30 امتیاز
ریونکلاو: 15 امتیاز
گریفیندور: 15 امتیاز


امتیازات جام کوییدیچ - ترم 25

ریونکلاو: 50 امتیاز
اسلیترین: 25 امتیاز

* بازیکنان برتر
+ 20 امتیاز برای ریونکلاو
+ 10 امتیاز برای ریونکلاو
+ 5 امتیاز برای ریونکلاو
+ 5 امتیاز برای اسلیترین (بازی مجزا)
+ 5 امتیاز برای ریونکلاو (بازیکن جوان)

------------------------

مجموع امتیازات گروه ها تا قبل از مرحله سوم اردو

ریونکلا: 336.66
اسلیترین: 244.3
گریفیندور: 242.55
هافلپاف: 207.6ویرایش شده توسط حسن مصطفی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ ۲۱:۰۵:۳۲


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱:۴۳:۲۱ دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

هافلپاف

حسن مصطفی


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۵۳ یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۳:۲۲:۱۱
از قـضــــاااا
گروه:
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 141
آفلاین
مجموع امتیازات گروه ها در پایان فعالیت های اصلی مدرسه

ریونکلا: 231.66
گریفیندور: 227.55
اسلیترین: 214.3
هافلپاف: 177.6* امتیازات گروهی و فردی مربوط به فعالیت های فوق برنامه و جانبی مدرسه (کوییدیچ، اردو و جام آتش) جداگانه در پایان ترم به مجموع امتیازات گروه ها اضافه خواهند شد.پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱:۳۵:۰۶ دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

هافلپاف

حسن مصطفی


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۵۳ یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۳:۲۲:۱۱
از قـضــــاااا
گروه:
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 141
آفلاین
دانش آموزان نمونه هاگوارتز - ترم 25


رتبه اول: دیزی کران: 187
+ 30 امتیاز برای ریونکلاو

رتبه دوم: آلبوس سوروس پاتر: 183.5
+ 25 امتیاز برای اسلیترین

رتبه سوم: کتی بل: 173
+ 20 امتیاز برای گریفیدور

-----
آلنیس اورموند: 147
+ 10 امتیاز برای ریونکلاو

جسیکا ترینگ: 146
+ 9 امتیاز برای هافلپاف

اما ونیتی: 119
+ 8 امتیاز برای گریفیندور

لوسی ویزلی: 115
+ 7 امتیاز برای گریفیندور

جیانا ماری: 96.5
+ 6 امتیاز برای گریفیندور

آلانیس شپلی: 96
+ 5 امتیاز برای ریونکلاو

اسکورپیوس مالفوی: 88
+ 4 امتیاز برای اسلیترین


* امتیازات گروهی و فردی مربوط به فعالیت های فوق برنامه و جانبی مدرسه (کوییدیچ، اردو و جام آتش) جداگانه در پایان ترم به مجموع امتیازات گروه ها اضافه خواهند شد و تاثیری بر امتیازات و رتبه بندی دانش آموزان در کلاس ها ندارند.پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱:۱۳:۲۹ دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

هافلپاف

حسن مصطفی


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۵۳ یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۳:۲۲:۱۱
از قـضــــاااا
گروه:
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 141
آفلاین
شرح ریز امتیازات گروه ها در امتحانات دروس اختصاصی


کلاس شفابخشی جادویی - امتحان نهایی

گریفیندور: 3 شرکت کننده
8 + 10 + 10 = 28 / 3 => 9.33

اسلیترین: 1 شرکت کننده
9 = 9 / 1 => 9

ریونکلا: 5 شرکت کننده
10 + 9 = 19 / 2 => 9.5

هافلپاف: 2 شرکت کننده
10 + 7 = 17 / 2 => 8.5

-----------------------------------------------------

کلاس پیشگویی - امتحان نهایی

گریفیندور: 2 شرکت کننده
9 + 10 = 19 / 2 => 9.5

اسلیترین: 2 شرکت کننده
9 + 10 = 19 / 2 => 9.5

ریونکلا: 3 شرکت کننده
10 + 10 + 9 = 29 / 3 => 9.66

هافلپاف: 2 شرکت کننده
9 + 7 = 16 / 2 => 8


-----------------------------------------------------پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۸:۱۷:۴۱ شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

هافلپاف

حسن مصطفی


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۵۳ یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۳:۲۲:۱۱
از قـضــــاااا
گروه:
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 141
آفلاین
مجموع امتیازات گروه ها در کلاس های عمومی و اختصاصی تا پایان جلسه سوم

گریفیندور: 167.72
ریونکلا: 167.50
اسلیترین: 166.80
هافلپاف: 152.10
ویرایش شده توسط حسن مصطفی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ ۲۱:۴۳:۰۲


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۸:۰۵:۱۷ شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

هافلپاف

حسن مصطفی


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۵۳ یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۳:۲۲:۱۱
از قـضــــاااا
گروه:
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 141
آفلاین
شرح ریز امتیازات گروه ها (جلسه سوم کلاس ها)


-----------------------------------------------------

کلاس شفابخشی جادویی – جلسه سوم

گریفیندور: 5 شرکت کننده
20 + 18 + 21 + 20 + 18 = 97 / 5 => 19.4

اسلیترین: 3 شرکت کننده
19 + 16 + 19 = 54 / 3 => 18

ریونکلا: 5 شرکت کننده
20 + 18 + 18 + 20 + 20 = 96 / 5 => 19.2

هافلپاف: 3 شرکت کننده
18 + 15 + 20 = 53 / 3 => 17.66

-----------------------------------------------------

کلاس پیشگویی – جلسه سوم

گریفیندور: 4 شرکت کننده
19 + 17 + 20 + 20 = 76 / 4 => 19

اسلیترین: 2 شرکت کننده
20 + 19 = 39 / 2 => 19.5

ریونکلا: 5 شرکت کننده
20 + 20 + 19 + 19 + 19 = 97 / 5 => 19.4

هافلپاف: 2 شرکت کننده
19 + 18 = 37 / 2 => 18.5

-----------------------------------------------------

کلاس ماگل شناسی – جلسه سوم

گریفیندور: 6 شرکت کننده
7 + 7 + 7 + 10 + 10 + 10 = 51 / 6 => 8.5

اسلیترین: 3 شرکت کننده
7 + 10 + 10 = 27 / 3 => 9

ریونکلا: 4 شرکت کننده
9 + 7 + 10 + 10 = 36 / 4 => 9

هافلپاف: 5 شرکت کننده
7 + 10 + 10 + 7 + 9 = 43 / 5 => 8.6

-----------------------------------------------------

کلاس جادوی سیاه فوق پیشرفته – جلسه سوم

گریفیندور: 4 شرکت کننده
8.5 + 9 + 10 + 9 = 36.5 / 4 => 9.12

اسلیترین: 3 شرکت کننده
9 + 8 + 10 = 27 / 3 => 9

ریونکلا: 2 شرکت کننده
8.5 + 10 = 18.5 / 2 => 9.25

هافلپاف: 6 شرکت کننده
7.5 + 8 + 10 + 7 + 7.5 + 7.5 = 40 / 6 => 7.91

-----------------------------------------------------

امتیازات فردی برترین دانش آموزان تا پایان جلسه سوم:

دیزی کران: 167
آلبوس سوروس پاتر: 164.5
کتی بل: 164
جسیکا ترینگ: 132
آلنیس اورموند: 128
اما ونیتی: 109
آلانیس شپلی: 96
لوسی ویزلی: 95
جیانا ماری: 88.5
اسکورپیوس مالفوی: 88


ویرایش شده توسط حسن مصطفی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ ۲۱:۴۱:۵۱
ویرایش شده توسط حسن مصطفی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ ۱:۰۶:۳۲


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲:۳۷:۰۵ دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰

هافلپاف

حسن مصطفی


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۵۳ یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۳:۲۲:۱۱
از قـضــــاااا
گروه:
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 141
آفلاین
شرح ریز امتیازات گروه ها (جلسات اول و دوم کلاس ها)


-----------------------------------------------------

کلاس شفابخشی جادویی – جلسه اول

گریفیندور: 4 شرکت کننده
14 + 20 + 20 + 20 = 74 / 4 => 18.5

اسلیترین: 1 شرکت کننده
19 = 19 / 1 => 19

ریونکلا: 5 شرکت کننده
20 + 15 + 20 + 19 + 19 = 93 / 5 => 18.6

هافلپاف: 1 شرکت کننده
10 = 10 / 1 => 10

-----------------------------------------------------

کلاس شفابخشی جادویی – جلسه دوم

گریفیندور: 4 شرکت کننده
20 + 20 + 20 + 20 = 80 / 4 => 20

اسلیترین: 3 شرکت کننده
15 + 16 + 20 = 51 / 3 => 17

ریونکلا: 4 شرکت کننده
19 + 20 + 20 + 20 = 79 / 4 => 19.75

هافلپاف: 3 شرکت کننده
15 + 20 + 20 = 55 / 3 => 18.33

-----------------------------------------------------

کلاس پیشگویی – جلسه اول

گریفیندور: 5 شرکت کننده
20 + 20 + 19 + 20 + 19 = 98 / 5 => 19.6

اسلیترین: 2 شرکت کننده
20 + 19 = 39 / 2 => 19.5

ریونکلا: 6 شرکت کننده
20 + 18 + 16 + 20 + 18 + 20 = 112 / 6 => 18.66

هافلپاف: 1 شرکت کننده
19 = 19 / 1 => 19

-----------------------------------------------------

کلاس پیشگویی – جلسه دوم

گریفیندور: 4 شرکت کننده
18 + 20 + 19 + 19 = 76 / 4 => 19

اسلیترین: 3 شرکت کننده
20 + 17 + 20 = 57 / 3 => 19

ریونکلا: 3 شرکت کننده
22 + 19 + 20 = 61 / 3 => 20.33

هافلپاف: 3 شرکت کننده
17 + 17 + 20 = 54 / 3 => 18

-----------------------------------------------------

کلاس ماگل شناسی – جلسه اول

گریفیندور: 6 شرکت کننده
5 + 8 + 8 + 8 + 10 + 7 = 46 / 6 => 7.66

اسلیترین: 4 شرکت کننده
9 + 10 + 10 + 9 = 38 / 4 => 9.5

ریونکلا: 5 شرکت کننده
8 + 5 + 8 + 7 + 8 = 36 / 5 => 7.2

هافلپاف: 3 شرکت کننده
8 + 9 + 10 = 27 / 3 => 9

-----------------------------------------------------

کلاس ماگل شناسی – جلسه دوم

گریفیندور: 3 شرکت کننده
10 + 10 + 8 = 28 / 3 => 9.33

اسلیترین: 4 شرکت کننده
10 + 10 + 10 + 10 = 40 / 4 => 10

ریونکلا: 5 شرکت کننده
10 + 8 + 8 + 8 + 10 = 44 / 5 => 8.8

هافلپاف: 1 شرکت کننده
10 = 10 / 1 => 10

-----------------------------------------------------

کلاس جادوی سیاه فوق پیشرفته – جلسه اول

گریفیندور: 9 شرکت کننده
8 + 10 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 7 + 8 = 78 / 9 => 8.66

اسلیترین: 6 شرکت کننده
7 + 6 + 10 + 8 + 10 + 8 = 49 / 6 => 8.16

ریونکلا: 7 شرکت کننده
9 + 7 + 9 + 7 + 8 + 8 + 8 = 56 / 7 => 8

هافلپاف: 2 شرکت کننده
7 + 8 = 15 / 2 => 7.5

-----------------------------------------------------

کلاس جادوی سیاه فوق پیشرفته – جلسه دوم

گریفیندور: 5 شرکت کننده
8.5 + 9.5 + 10 + 10 + 9 = 47 / 5 => 9.4

اسلیترین: 4 شرکت کننده
8.5 + 10 + 10 + 9 = 37.5 / 4 => 9.37

ریونکلا: 4 شرکت کننده
10 + 8 + 9 + 8.5 = 35.5 / 4 => 8.87

هافلپاف: 4 شرکت کننده
7.5 + 5.5 + 9.5 + 10 = 32.5 / 4 => 8.12


-----------------------------------------------------
امتیازات فردی برترین دانش آموزان تا پایان جلسه دوم:

دیزی کران: 118
کتی بل: 110
آلبوس سوروس پاتر: 109.5
جسیکا ترینگ: 88.5
آمانو یوتاکا: 80
آلنیس اورموند: 78
اما ونیتی: 70
لاوندر براون: 64.5
اسکورپیوس مالفوی: 59
آلانیس شپلی: 59پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۱:۵۱:۴۷ یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

هافلپاف

حسن مصطفی


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۵۳ یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۳:۲۲:۱۱
از قـضــــاااا
گروه:
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 141
آفلاین
مجموع امتیازات گروه ها در کلاس های عمومی و اختصاصی تا پایان جلسه دوم

گریفیندور: 112
اسلیترین: 111
ریونکلا: 110
هافلپاف: 99

پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۴:۱۹:۲۴ یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

هافلپاف

حسن مصطفی


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۵۳ یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۳:۲۲:۱۱
از قـضــــاااا
گروه:
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 141
آفلاین
امتیازات گروه ها در کلاس های عمومی و اختصاصی تا پایان جلسه اول

اسلیترین: 56
گریفیندور: 54
ریونکلا: 53
هافلپاف: 45
شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.