هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۰:۳۸:۳۲ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

ریونکلاو، مرگخواران

لینی وارنر


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۱:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
امروز ۰:۲۷:۴۱
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
ریونکلاو
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 5312
آفلاین
امتیازات مرحله دوم اردوی ترم سبک 27 تابستانی هاگوارتزهافلپاف: 10+1 × 0.1 = 10.1

سدریک دیگوری: 10ریونکلاو: 9.5 + 3 × 0.1 = 9.8

لینی وارنر: 9.8
لادیسلاو زاموژسلی: 9.1
سو لی: 9.6گریفیندور: 9.6 + 1 × 0.1= 9.7

گودریک گریفیندور: 9.6اسلیترین: 7.8 + 2 × 0.1 = 8

دیانا کارتر: 7.3
دوریا بلک: 8.3


🙋‍♀️ فقط اربـاااااااب! 🙋‍♀️

ماموریت او به پایان رسیده بود.
خودش را رها کرد.


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۱:۲۸:۵۳ چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

ریونکلاو، مرگخواران

لینی وارنر


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۱:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
امروز ۰:۲۷:۴۱
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
ریونکلاو
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 5312
آفلاین
امتیازات جلسه اول کلاس معجون سازی

گریفندور 23
کوین کارتر 28

ریونکلاو 26.5
ایزابل مک دوگال 23
لینی وارنر 30

اسلایترین 26.3
بندن 26
آلبوس سوروس پاتر 26
دوریا بلک 27

هافلپاف 25
سدریک دیگوری 30


🙋‍♀️ فقط اربـاااااااب! 🙋‍♀️

ماموریت او به پایان رسیده بود.
خودش را رها کرد.


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۲:۴۳:۲۱ چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

گریفیندور، مرگخواران

گودریک گریفیندور


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۷:۵۲ چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
آخرین ورود:
۱۴:۰۷:۴۴ دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲
گروه:
کاربران عضو
ناظر انجمن
مرگخوار
ایفای نقش
گریفیندور
پیام: 45
آفلاین
امتیازات جلسه اول کلاس آموزش دفاع در برابر جادوی سیاه فوق پیشرفته


اسلیترین: 28.5 ≅ 29
بندن: 28
آلبوس سوروس پاتر: 28
دیانا کارتر: 28
دوریا بلک: 30

ریونکلاو: 29
لینی وارنر: 30
ایزابل مک‌دوگال: 28

گریفیندور: 30-5=25
کوین کارتر: 30

هافلپاف:


,I was tucked in snow
,And beaten by the rain
And covered in dew
I've been dead for so long


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۱:۲۵:۲۸ چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

اسلیترین، مرگخواران

ایوان روزیه


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۶:۰۱ یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۵
آخرین ورود:
دیروز ۱۵:۴۶:۰۹
از سر قبرم
گروه:
ایفای نقش
کاربران عضو
مرگخوار
اسلیترین
پیام: 1467
آفلاین
امتیازات جلسه اول کلاس اصول تغذیه و سلامت جادویی:


ریونکلا: ۲۹.۵
ایزابل مک‌دوگال: ۲۹
لینی وارنر: ۳۰

اسلیترین: ۲۹
دوریا بلک: ۳۰
بندن: ۲۹
آلبوس سوروس پاتر: ۲۸

هافلپاف: ۲۵
سدریک دیگوری: ۳۰

گریفیندور: ۲۴
کوین کارتر: ۲۹


تصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۳:۲۷:۰۰ سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

هافلپاف، مرگخواران

سدریک دیگوری


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۰:۳۳ دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۸:۱۶:۰۰ پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
از خواب بیدارم نکن!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 626
آفلاین
"امتیازات جلسه اول مراقبت از موجودات جادویی"گریفیندور= ۲۳
کوین کارتر: ۲۸

اسلیترین= ۲۹.۵
بندن: ۲۹
دوریا بلک: ۳۰

ریونکلاو= ۲۹.۵
لینی وارنر: ۳۰
تری بوت: ۲۹

هافلپاف= ۱۲
نیکلاس فلامل: ۱۷


فقط ارباب!
هستم...ولی خستم!

تصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۱:۲۹:۳۸ سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲

ریونکلاو، مرگخواران

لینی وارنر


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۱:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
امروز ۰:۲۷:۴۱
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
ریونکلاو
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 5312
آفلاین
امتیازات مرحله اول اردوی ترم سبک 27 تابستانی هاگوارتزریونکلاو: 8.5 + 5 × 0.1 = 9

ایزابل مک‌دوگال: 7.3
دیزی کران: 8.3
سوزانا هسلدن: 8.1
لینی وارنر: 9.5
آیلین پرینس: 9.2اسلیترین: 8 + 5 × 0.1 = 8.5

دوریا بلک: 8.6
بندن: 7
اسکندر: 8.2
آلبوس سوروس پاتر: 7.8
اسکورپیوس مالفوی: 8.3گریفیندور: 8 + 2 ×0.1 = 8.2

کوین کارتر: 8
گرینگوت: 8هافلپاف: 0
-


🙋‍♀️ فقط اربـاااااااب! 🙋‍♀️

ماموریت او به پایان رسیده بود.
خودش را رها کرد.


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۸:۴۲ جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱

ریونکلاو، وزارت سحر و جادو، مرگخواران

سو لى


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۰:۳۲ دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۰:۲۵:۱۸ چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
از این سو، به اون سو!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
ریونکلاو
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 540
آفلاین
امتیازات جادوآموزان در ترم 26 هاگوارتزکلاس های هاگوارتز:

نیکلاس فلامل: 351
کتی بل: 349
جیانا ماری: 265


دوریا بلک: 228
آلبوس دامبلدور: 178
اسکورپیوس مالفوی: 173
سدریک دیگوری: 150
آلنیس اورموند: 150
لینی وارنر: 120

آندرومدا بلک: 108
لادیسلاو زاموژسلی: 90
سو لی: 87

گابریل تیت: 87
آماندا ویلیامز: 86
گودریک گریفیندور: 60
آستریکس: 60

پلاکس بلک: 60
دیزی کران: 60
تری بوت: 59

لوسی ویزلی: 59
آملیا فیتلوورت: 59
پیکت: 59

جرمی استرتون: 58
برودریک بود: 58
اسکندر: 57

سوزان بونز: 55
دیانا کارتر: 54
لودو بگمن: 52
رکسان ویزلی: 30
ویکتوریا ویزلی: 30
اکوارت راکارو: 30
پیوز: 30

مادام هوچ: 30
هلن مونرو: 29

پتونیا دورسلی: 27
نارلک: 27

لیلی لونا پاتر: 25

بدین ترتیب جادوآموزان برتر، یعنی نیکلاس فلامل و کتی بل و جیانا ماری به ترتیب 30، 20 و 10 امتیاز برای گروه خود کسب کرده اند.


مشارکت کنندگان برتر در اردو ها:

لینی وارنر: 28.5
دوریا بلک: 24.75

بنابراین لینی وارنر و دوریا بلک به ترتیب 20 و 15 امتیاز به گروه خود اضافه کرده اند.امتیازات گروه ها در اردو:

ریونکلاو: 20
هافلپاف: 13
اسلیترین: 11
گریفیندور: 1


طبق امتیازات فوق، قهرمان اردوی هاگوارتز گروه ریونکلاو می‌باشد و 40 امتیاز به مجموع امتیازات این گروه اضافه می‌گردد.
گروه نائب قهرمان، یعنی هافلپاف نیز، 20 امتیاز دریافت می‌کند.
مجموع امتیازات گروه ها تا پایان فعالیت های هاگوارتز:

هافلپاف: 457
ریونکلاو: 422
گریفیندور: 401
اسلیترین: 305


ویرایش شده توسط سو لى در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ ۱۹:۵۲:۵۰

بلای جان ارباب!

بهش دست نزنید! مال منه.


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۷:۱۵ جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱

ریونکلاو، وزارت سحر و جادو، مرگخواران

سو لى


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۰:۳۲ دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۰:۲۵:۱۸ چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
از این سو، به اون سو!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
ریونکلاو
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 540
آفلاین
امتیازات مرحله سوم اردوی ترم 26 سالانه هاگوارتز (تابستان)
هافلپاف: 1

سدریک دیگوری: 9
جیمز: 8


ریونکلاو: 5

لینی وارنر: 10
جرمی استرتون: 9
تری بوت: 7


گریفیندور: 0

کتی بل: 8


اسلیترین: 0

دوریا بلک: 9.75برنده‌ی مرحله‌ی سوم اردو: ریونکلاو* امتیاز نهایی کسب شده توسط هر گروه در هر مرحله از اردو، مستقیما به مجموع امتیازات آن گروه اضافه می‌شود.

* در هر مرحله، گروهی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد برنده اعلام شده و 5 امتیاز بابت پیروزی در مرحله دریافت خواهد کرد.=========================

مجموع امتیازات تا پایان اردوی سوم

هافلپاف: 407
گریفیندور: 371
ریونکلاو: 362
اسلیترین: 290


بلای جان ارباب!

بهش دست نزنید! مال منه.


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۲:۵۱ سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

ریونکلاو، وزارت سحر و جادو، مرگخواران

سو لى


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۰:۳۲ دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۰:۲۵:۱۸ چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
از این سو، به اون سو!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
ریونکلاو
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 540
آفلاین
امتیازات جلسه سوم ترم 26 سالانه هاگوارتز (تابستان)کلاس مراقبت از موجودات جادویی
ریونکلاو: 20
گریفیندور: 15
هافلپاف: 0
اسلیترین: 0


کلاس آموزش دوئل
ریونکلاو: 20
گریفیندور: 22
هافلپاف: 19
اسلیترین: 0


کلاس پیشگویی
ریونکلاو: 20
گریفیندور: 27
هافلپاف: 30
اسلیترین: 0


کلاس تاریخ جادوگری
ریونکلاو: 20
گریفیندور: 15
هافلپاف: 0
اسلیترین: 0


کلاس طلسم‌ها و وردهای جادویی
ریونکلاو: 0
گریفیندور: 0
هافلپاف: 0
اسلیترین: 0


کلاس فلسفه و حکمت
هافلپاف: 0
گریفیندور: 0
اسلیترین: 0
ریونکلاو: 0


کسر امتیازات
ریونکلاو: 0
گریفیندور: 0
هافلپاف: 0
اسلیترین: 0

=========================

مجموع امتیازات جلسه‌ی سوم

ریونکلاو: 80
گریفیندور: 79
هافلپاف: 49
اسلیترین: 0

=========================

مجموع امتیازات تا پایان جلسه‌ی سوم

هافلپاف: 406
گریفیندور: 371
ریونکلاو: 352
اسلیترین: 290


ویرایش شده توسط سو لى در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ ۲۳:۰۲:۲۸

بلای جان ارباب!

بهش دست نزنید! مال منه.


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۶:۱۵ دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱

ریونکلاو، وزارت سحر و جادو، مرگخواران

سو لى


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۰:۳۲ دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۰:۲۵:۱۸ چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
از این سو، به اون سو!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
ریونکلاو
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 540
آفلاین
امتیازات مرحله دوم اردوی ترم 26 سالانه هاگوارتز (تابستان)
هافلپاف: 4

آملیا فیتلوورت: 7
مادام هوچ: 6.5


ریونکلاو: 6

سو لی: 8
لینی وارنر: 9
جرمی استرتون: 7
آلنیس اورموند: 7


گریفیندور: 0

لیلی لونا پاتر: 6.5
کتی بل: 7.5


اسلیترین: 3

برودریک بود: 9
دوریا بلک: 7برنده‌ی مرحله‌ی دوم اردو: ریونکلاو* امتیاز نهایی کسب شده توسط هر گروه در هر مرحله از اردو، مستقیما به مجموع امتیازات آن گروه اضافه می‌شود.

* در هر مرحله، گروهی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد برنده اعلام شده و 5 امتیاز بابت پیروزی در مرحله دریافت خواهد کرد.=========================

مجموع امتیازات تا پایان اردوی دوم

هافلپاف: 357
گریفیندور: 292
اسلیترین: 290
ریونکلاو: 272


ویرایش شده توسط سو لى در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۷ ۱۶:۳۲:۳۰

بلای جان ارباب!

بهش دست نزنید! مال منه.شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.