هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۰:۱۴ پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷

هوريس اسلاگهورن


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۵:۲۳ جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۹:۵۸:۰۵ شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
از می عشق تو چنان مستم، که ندانم که نیست یا هستم
گروه:
کاربران عضو
پیام: 268
آفلاین
امتیازات کوییدیچ:

گروه ریونکلا 100 امتیاز بابت قهرمانی در لیگ کوییدیچ دریافت کرد.

گروه هافلپاف 50 امتیاز بابت نایب قهرمانی در لیگ کوییدیچ دریافت کرد.


ز خاک من اگر گندم برآید،
از آن گر نان پزی مستی فزاید! تصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۵:۱۱ یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

هوريس اسلاگهورن


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۵:۲۳ جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۹:۵۸:۰۵ شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
از می عشق تو چنان مستم، که ندانم که نیست یا هستم
گروه:
کاربران عضو
پیام: 268
آفلاین
امتیازات گروه‌ها در جلسه آخر کلاس‌ها:

گریفیندور: 161.75
هافلپاف: 87.7916~
ریونکلا: 56
اسلیترین: 29.5

شرح امتیازات کلاس‌های اختصاصی:

تغییر شکل:

گریفیندور: 55.5
هافلپاف: 11.16~
ریونکلا: 12.5
اسلیترین: 0


فلسفه و حکمت:

گریفیندور: 37.16~
هافلپاف: 19.16~
ریونکلا: 6.3~
اسلیترین: 6


دفاع در برابر جادوی سیاه:

هافلپاف: 12.6~
گریفیندور: 22
ریونکلا: 7.6~
اسلیترین: 4


جنگل‌شناسی مدرن و کاربرد آن در معجون سازی:

گریفیندور: 17.6~
هافلپاف: 16.83~
ریونکلا: 0
اسلیترین: 0


شرح امتیازات کلاس‌های عمومی:


مراقبت از موجودات جادویی:

گریفیندور: 9.416~
ریونکلا: 9.5
هافلپاف: 8.625
اسلیترین: 9.5


معجون سازی:

ریونکلا: 10
هافلپاف: 10
گریفیندور: 10
اسلیترین: 10


پیشگویی:

اسلیترین: 0
گریفیندور: 10
ریونکلا: 10
هافلپاف: 9.3~
ز خاک من اگر گندم برآید،
از آن گر نان پزی مستی فزاید! تصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۸:۴۸ چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

هوريس اسلاگهورن


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۵:۲۳ جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۹:۵۸:۰۵ شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
از می عشق تو چنان مستم، که ندانم که نیست یا هستم
گروه:
کاربران عضو
پیام: 268
آفلاین
امتیازات کسب شده توسط گروه‌ها در سومین دورهمی انجمن اسلاگ:

گریفیندور: 38

ریونکلا: 47

هافلپاف: 2

اسلیترین: -

امتیازات گروه‌ها در جلسه سوم کلاس‌ها:

گریفیندور: 82.27
هافلپاف: 73.93~
ریونکلا: 70.6~
اسلیترین: 36

تغییر شکل:

گریفیندور: 28.16~
هافلپاف: 13
ریونکلا: 11.5
اسلیترین: 0


فلسفه و حکمت:

گریفیندور: 6.6~
هافلپاف: 12.3~
ریونکلا: 12.3~
اسلیترین: 0


دفاع در برابر جادوی سیاه:

هافلپاف: 13.6~
گریفیندور: 13.6~
ریونکلا: 12
اسلیترین: 0


جنگل‌شناسی مدرن و کاربرد آن در معجون سازی:

گریفیندور: 5.6~
هافلپاف: 5.6~
ریونکلا: 5.3~
اسلیترین: 6


شرح امتیازات کلاس‌های عمومی:


مراقبت از موجودات جادویی:

گریفیندور: 9.16~
ریونکلا: 9.83~
هافلپاف: 9.83~
اسلیترین: 10


معجون سازی:

ریونکلا: 10
هافلپاف: 9.6
گریفیندور: 10
اسلیترین: 10


پیشگویی:

اسلیترین: 10
گریفیندور: 8.9375
ریونکلا: 9.6~
هافلپاف: 9.6~


× جریمه: به دلیل تاخیر در ثبت نمرات جلسه سوم کلاس معجون سازی و تدریس جلسه چهارم توسط پروفسور زلر، 15 امتیاز از هافلپاف کسر می‌گردد.


ویرایش شده توسط هوريس اسلاگهورن در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۱ ۱۹:۲۲:۵۵

ز خاک من اگر گندم برآید،
از آن گر نان پزی مستی فزاید! تصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۹:۵۲ دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷

هوريس اسلاگهورن


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۵:۲۳ جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۹:۵۸:۰۵ شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
از می عشق تو چنان مستم، که ندانم که نیست یا هستم
گروه:
کاربران عضو
پیام: 268
آفلاین
امتیازات کسب شده توسط گروه‌ها در دومین دورهمی انجمن اسلاگ:

گریفیندور: 31

ریونکلا: 7

هافلپاف: 10

اسلیترین: -

امتیازات گروه‌ها در جلسه دوم کلاس‌ها:

گریفیندور: 90.9
هافلپاف: 93.225
ریونکلا: 57.78
اسلیترین: 29.125

شرح امتیازات کلاس‌های اختصاصی:


تغییر شکل:

گریفیندور: 13.6~
هافلپاف: 17.16~
ریونکلا: 0
اسلیترین: 0


فلسفه و حکمت:

گریفیندور: 18.5
هافلپاف: 17.3~
ریونکلا: 12
اسلیترین: 0


دفاع در برابر جادوی سیاه:

هافلپاف: 14.6~
گریفیندور: 18.6~
ریونکلا: 12.3~
اسلیترین: 0


جنگل‌شناسی مدرن و کاربرد آن در معجون سازی:

گریفیندور: 11.5
هافلپاف: 16.6~
ریونکلا: 6
اسلیترین: 0


شرح امتیازات کلاس‌های عمومی:


مراقبت از موجودات جادویی:

گریفیندور: 9
ریونکلا: 9.25
هافلپاف: 9.625
اسلیترین: 9.375


معجون سازی:

ریونکلا: 10
هافلپاف: 9.6
گریفیندور: 10
اسلیترین: 10


پیشگویی:

اسلیترین: 9.75
گریفیندور: 9.571428
ریونکلا: 8.2
هافلپاف: 8.5


× جریمه: به دلیل تاخیر در ثبت نمرات جلسه دوم کلاس پیشگویی توسط پروفسور تورپین، 5 امتیاز از ریونکلا کسر می‌گردد.

× جریمه: به دلیل استعفای استاد درس پیشگویی 5 امتیاز از ریونکلا کسر می‌گردد.

× جریمه: به دلیل تاخیر در ثبت نمرات جلسه دوم کلاس معجون سازی توسط پروفسور زلر، 5 امتیاز از هافلپاف کسر می‌گردد.


ز خاک من اگر گندم برآید،
از آن گر نان پزی مستی فزاید! تصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۵:۴۶ چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

هوريس اسلاگهورن


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۵:۲۳ جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۹:۵۸:۰۵ شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
از می عشق تو چنان مستم، که ندانم که نیست یا هستم
گروه:
کاربران عضو
پیام: 268
آفلاین
× جریمه: به دلیل تاخیر در ثبت نمرات جلسه اول کلاس پیشگویی توسط پروفسور تورپین، 5 امتیاز از ریونکلا کسر می‌گردد.


ز خاک من اگر گندم برآید،
از آن گر نان پزی مستی فزاید! تصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۵:۱۰ چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

هوريس اسلاگهورن


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۵:۲۳ جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۹:۵۸:۰۵ شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
از می عشق تو چنان مستم، که ندانم که نیست یا هستم
گروه:
کاربران عضو
پیام: 268
آفلاین
امتیازات گروه‌ها در جلسه اول کلاس‌ها:

گریفیندور: 116.9736
هافلپاف: 69.05
ریونکلا: 63.1666
اسلیترین: 30

شرح امتیازات کلاس‌های اختصاصی:


تغییر شکل:

گریفیندور: 35.3~
هافلپاف: 11.3~
ریونکلا: 6
اسلیترین: 5.3~


فلسفه و حکمت:

گریفیندور: 24.3~
هافلپاف: 12
ریونکلا: 16
اسلیترین: 5.6~


دفاع در برابر جادوی سیاه:

هافلپاف: 11
گریفیندور: 6.6~
ریونکلا: 6.3~
اسلیترین: 0


جنگل‌شناسی مدرن و کاربرد آن در معجون سازی:

گریفیندور: 22.5
هافلپاف: 11.3~
ریونکلا: 6.3~
اسلیترین: 0


شرح امتیازات کلاس‌های عمومی:


مراقبت از موجودات جادویی:

گریفیندور: 9.5625
ریونکلا: 9.5
هافلپاف: 6.8
اسلیترین: 0


معجون سازی:

ریونکلا: 10
هافلپاف: 9.3~
گریفیندور: 9.16~
اسلیترین: 9


پیشگویی:

اسلیترین: 10
گریفیندور: 9.4~
ریونکلا: 9
هافلپاف: 7.25ز خاک من اگر گندم برآید،
از آن گر نان پزی مستی فزاید! تصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۰:۵۵ جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷

هوريس اسلاگهورن


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۵:۲۳ جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۹:۵۸:۰۵ شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
از می عشق تو چنان مستم، که ندانم که نیست یا هستم
گروه:
کاربران عضو
پیام: 268
آفلاین
امتیازات کسب شده توسط گروه‌ها در اولین دورهمی انجمن اسلاگ:

گریفیندور: 20

ریونکلا: 14

هافلپاف: 3

اسلیترین: -


ز خاک من اگر گندم برآید،
از آن گر نان پزی مستی فزاید! تصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۱:۳۰ چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

ریونکلاو، مرگخواران

لینی وارنر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
دیروز ۱۲:۵۷:۲۰
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
کاربران عضو
گردانندگان سایت
ریونکلاو
پیام: 4826
آفلاین
امتیازات جلسه‌ی آخر ترم 21 هاگوارتزدور آخر مسابقات کوییدیچ
گریفیندور: 30
هافلپاف: 27
ریونکلاو: 37
اسلیترین: 0


کلاس معجون‌سازی
گریفیندور: 31.5
هافلپاف: 32.6
ریونکلاو: 30
اسلیترین: 0


کلاس تاریخ جادوگری
گریفیندور: 43.2
هافلپاف: 34.6
ریونکلاو: 36.2
اسلیترین: 0


کلاس ماگل‌شناسی
گریفیندور:40.5
هافلپاف: 32.2
ریونکلاو: 35.3
اسلیترین: 0


کلاس مراقبت از موجودات جادویی
گریفیندور: 53.3
هافلپاف: 38.2
ریونکلاو: 34.3
اسلیترین: 29


کلاس طلسم‌ها و وردهای جادویی
گریفیندور: 37.4
هافلپاف: 41
ریونکلاو: 40.9
اسلیترین: 22


کسر امتیازات
گریفیندور: 0
هافلپاف: 0
ریونکلاو: 15 (تاخیر در ارسال نقد کلاس طلسم‌ها)
اسلیترین: 0

=========================

مجموع امتیازات جلسه‌ی آخر (بدون کوییدیچ)

گریفیندور: 205.9
هافلپاف: 178.6
ریونکلاو: 161.7
اسلیترین: 51

=========================

مجموع امتیازات تا پایان جلسه‌ی آخر

گریفیندور: 866
هافلپاف: 789
ریونکلاو: 778
اسلیترین: 500
پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۱:۵۲ جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶

ریونکلاو، مرگخواران

لینی وارنر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
دیروز ۱۲:۵۷:۲۰
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
کاربران عضو
گردانندگان سایت
ریونکلاو
پیام: 4826
آفلاین
جدول امتیازات دور آخر مسابقات کوییدیچ ترم 21


ریونکلاو - گریفیندور
اسلیترین - هافلپافجدول گروه‌ها

مسابقه آخر
ریونکلاو: 28
گریفیندور: 23.5
هافلپاف: 24.4
اسلیترین: 0

امتیاز شرکت کل اعضای تیم
ریونکلاو: 6
گریفیندور: 6
هافلپاف: 0
اسلیترین: 0

امتیاز برد مسابقه
ریونکلاو: 3
گریفیندور: 0
هافلپاف: 3
اسلیترین: 0

کسر امتیازات
ریونکلاو: 0
گریفیندور: 0
هافلپاف: 0
اسلیترین: 5 (تعویض کاپیتان)

=========================

جدول امتیازات دور آخر مسابقات
ریونکلاو: 37
گریفیندور: 30
هافلپاف: 27
اسلیترین: -5

=========================

جدول امتیازات تا پایان دور آخر مسابقات

ریونکلاو: 110
هافلپاف: 84
گریفیندور: 82
اسلیترین: 50
جدول بازیکنان

لینی وارنر: 87 (3 بازی)
گرنت پیج: 84 (3 بازی)
رز زلر: 80 (3 بازی)
آنجلینا جانسون: 79 (3 بازی)
جیسون ساموئلز: 77 (3 بازی)
کتی بل: 77 (3 بازی)
آملیا فیتلوورت: 76 (3 بازی)
تام ریدل: 71 (3 بازی)
ریتا اسکیتر: 59 (2 بازی)
هکتور دگورث گرنجر: 56 (2 بازی)
آستوریا گرینگرس: 54 (2 بازی)
جسیکا ترینگ: 51 (2 بازی)
جودی جک‌نایف: 48 (2 بازی)
دورا ویلیامز: 46 (2 بازی)
مون: 46 (2 بازی)
دوریا بلک: 45 (2 بازی)
الستور مودی: 27 (1 بازی)
لیسا تورپین: 27 (1 بازی)


ویرایش شده توسط لینی وارنر در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ ۱۴:۳۳:۴۷پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۱:۱۸ سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶

ریونکلاو، مرگخواران

لینی وارنر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
دیروز ۱۲:۵۷:۲۰
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
کاربران عضو
گردانندگان سایت
ریونکلاو
پیام: 4826
آفلاین
امتیازات جلسه‌ی سوم ترم 21 هاگوارتزدور دوم مسابقات کوییدیچ
هافلپاف: 26
گریفیندور: 27
اسلیترین: 36
ریونکلاو: 37


کلاس معجون‌سازی
هافلپاف: 36.8
گریفیندور: 38
اسلیترین: 32.6
ریونکلاو: 36


کلاس تاریخ جادوگری
هافلپاف: 35.8
گریفیندور: 36.6
اسلیترین: 33
ریونکلاو: 34.3


کلاس ماگل‌شناسی
هافلپاف: 35.8
گریفیندور: 36.4
اسلیترین: 32.8
ریونکلاو: 36


کلاس مراقبت از موجودات جادویی
هافلپاف: 36.2
گریفیندور: 35.5
اسلیترین: 27
ریونکلاو: 0


کلاس طلسم‌ها و وردهای جادویی
هافلپاف: 36.6
گریفیندور: 33.8
اسلیترین: 0
ریونکلاو: 31


کسر امتیازات
هافلپاف: 0
گریفیندور: 20 (تعویض داور در وقت غیر قانونی + تاخیر در ارسال نتایج داوری)
اسلیترین: 0
ریونکلاو: 0

=========================

مجموع امتیازات جلسه‌ی سوم (بدون کوییدیچ)

هافلپاف: 181.2
گریفیندور: 160.3
اسلیترین: 125.4
ریونکلاو: 137.3

=========================

مجموع امتیازات تا پایان جلسه‌ی سوم

گریفیندور: 630
هافلپاف: 583
ریونکلاو: 579
اسلیترین: 454


ویرایش شده توسط لینی وارنر در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ ۱۳:۲۷:۱۵
ویرایش شده توسط لینی وارنر در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ ۱۴:۲۸:۵۰
شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.