هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

Re: اتوبوس شووالیه
پیام زده شده در: ۱۷:۴۲ پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۴
#6

مریدانوس


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۱:۱۲ سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۸۳
آخرین ورود:
۲۳:۳۱ چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲
از قعر فراموشی دوستان قدیمی
گروه:
کاربران عضو
پیام: 191
آفلاین
ادی داد زد : کس دیگه نمونده ؟! همه سوار شــــــــــــدن ؟!
در همین موقع فردی شنل پوش که کلاه شنلش صورت او را پوشانده بود ، از بیرون اتوبوس فریاد زد : نه نه من موندم ...
و تیز سوار اتوبوس شد و در حالی که لبخند ملیحی می زد گفت :
_ خب حالا بریم !!!
شخص تازه وارد روی صندلی نزدیک راننده نشست و کلاه شنلش رو کنار زد ؛ ادی با دیدن قیافه مریدانوس ، کمی در جای خود جا به جا شد ؛
مریدانوس در حالی که لیوانش را از نوشیدنی کره ای پر می کرد گفت :
_ چه روز سختی بود ، اوضاع چه طوره ادی ؟!
_ بد نیست ...
که یکدفعه صدای جیغ خوشحالی هلگا و رز از طبقه بالا آمد و ادی که هول شده بود ، محکم ترمز کرد ، اتوبوس ناگهان ایستاد ، پارچ آبی که روی میز کنار دست ادی بود ، افتاد و شکست و تکه ای از آن به پای ادی فرو رفت ...
چند لحظه بعد
ادی از درد زخم عمیق پایش آه و ناله می کرد ، مریدانوس تکه ای از آستین ردای ادی را پاره کرد تا جای زخمش را ببندد که ناگهان چشمش به علامتی روی بازوی ادی افتاد ...
_ خدای من علامت شوم ...Re: اتوبوس شووالیه
پیام زده شده در: ۱۷:۰۹ پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۴
#5

هلگا هافلپافold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۲:۴۳ یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۱۳:۵۲ یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲
از كجا باشم خوبه؟!؟!
گروه:
کاربران عضو
پیام: 706
آفلاین
هلگا دهنش رو باز كرده بود تا جواب پيزن رو بده كه صداي ادي مياد!
هلگا به جاي اينكه حرفي بزنه نفسش رو بلند ميده بيرون و بعدش داد ميزنه:
هلگا:رز؟...چيكار كردي؟هان؟...
صداي رز مياد كه گفت:
رز:هيچي داشتم راه ميرفتم پام گير كرد به مبل افتادم روي ادي!...
هلگا كه حسابي خندش گرفته بود زد زير خنده و صداي ادي اومد كه با غر و لند داد زد:
ادي:آره چشماي اين دوست شما هم مثل خودتون چپ و چوله...مبل به اين بزرگي رو چه جوري نديدي آخه؟...
رز:واي خداي من...ببخشيد...از خواب بيدارت كردم؟...
ادي:نه الان دارم هفت تا پادشاه رو خواب ميبينم!
هلگا از طبقه پايين كه نميتونست جلوي خندش رو بگيره داد زد:ادوارد بلاخره الان ساعت دو و نيمه تو بايد نيم ساعت ديگه بيدار ميشدي كه من كوييديچ ببينم!زياد فرقي نكرد...از بين دو تا ماشين ماگلي با سرعت ويراژ داد و ادامه داد:حالا هم ميتوني نيم ساعت ديگه بخوابي!...
صداي ادوارد از اون بالا اومد كه با غر و لند گفت:مرسي...پيشنهادت مفيد واقع شد!
هلگا برگشت دنده رو عوض كنه كه ديد پيرزن هنوز همونجوري اونجا واستاده و زل زده به هلگا!...هلگا خنده نخوديي كرد و گفت:ببخشيد خانم شما كاري دارين اينجا؟
پيرز زن چند لحظه با دهن باز به هلگا خيره شد و پرسيد:ببخشيد شما چيزي گفتي دخترم؟...
اين دفعه هلگا با دهن باز به پيرزن خيره شد و از بين دو تا خونه ماگلي كه از سر راه اتوبوس كنار ميرفتن رد شد و دوباره گفت:پرسيدم شما با من كاري دارين خانم؟...
پيرزن كه تازه متوجه شده بود گفت:آهان..آره دخرتم...گفتم اگه اين كار برات سنگينه بيا خونه ما ظرفها رو بشور!
هلگا براي چند لحظه با تعجب به پيرزن نگاه كرد و پيرزن در جواب نگاه هلگا فقط تونست لبخند كوچكي بزنه و منتظر جواب بمونه!هلگا نتونست جلوي خودش رو بگيره و زد زير خنده!پيرزن مات و مبهوت به هلگا نگاه ميكرد و به دنبال اشكالي در جمله خودش ميگشت كه باعث خنده هلگا شده بود!....
هلگا سرانجام به زور جلوي خنده خودش رو گرفت و گفت:
خانم خيلي از لطفتون ممنونم ولي من به خاطر احتياج به پول اين شغل رو نگرفتم!...تازه اين شغل فقط براي سرگرميه من خودم توي ژاندارمري هاگزميد و دفتر فرماندهي كارآگاهان و اداره سواستفاده از وسايل مشنگي كار دارم!يعني در واقع فكر كنم كه بيش از اندازه كار دارم!كلي درس نخوندم كه ظرفاي شما رو بشورم كه!
پيرزن براي چند لحظه با دهن باز به هلگا نگاه كرد و سپس گفت:آهان...فهميدم من هي ميگم چقدر قيافه تو آشناست برام دخترم!تو توي دهكده ما رئيس ژاندارمريي؟هموني كه با كارمنداش از دهكده مواظبت ميكنه؟...
هلگا لبخندي زد و سرش رو به نشانه مثبت تكون داد!...
پيرزن سرخ شد و گفت:اي واي..پس...پس...ببخشيد كه مزاحت شدم دخترم...
هلگا خنده اي كرد و گفت:خواهش ميكنم شما مراحمين...و سپس داد زد:مسافريني كه بايد توي ايستگاه هاگزميد پياده بشن رسيديم!...بعد از اينكه پيرزن و بقيه مسافرها پياده و چند نفر هم سوار شدن هلگا داد زد:ادوراد؟...ادي؟...ساعت سه ست!الان مسابقه شروع ميشه!بيا بشين پشت فرمون!...
بعد از چند دقيقه ادي كه موهاش شاخ شاخ شده بود و قيافش هم خواب آلود بود اومد پايين و جاي هلگا نشست!هلگا هم بدو بدو رفت بالا تا همراه رز كوييديچ تماشا كنه!!!.....


هاف[size=large][color=FF0066]ل[/co


Re: اتوبوس شووالیه
پیام زده شده در: ۱۶:۳۰ پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۴
#4

اوکهارت


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۶:۰۲ یکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۳:۰۴ شنبه ۶ آذر ۱۳۸۹
از ازكابان
گروه:
کاربران عضو
پیام: 82
آفلاین
مسافران با تعجب به كمك راننده اتوبوس شواليه نگاه ميكردن كه يه دختر بيست و خرده اي ساله بود و حتي از ادوارد هم تند تر ميروند!...
چند مسافر پياده شدن و چند نفر هم سوار شدن...از بين كساني كه سوار شدن هلگا يك نفر رو شناخت...
هلگا:هي..رز؟(زلر)...تو اينجا چيكار ميكني؟...
_من..خونمون..تلوئزيونش..خرابه..ميرم..ديک..سوراخببينم..کوئيديچو
_مگه..من..مردم..برو..بالا
_مگه..تلويزيون..دارين
ا_ره..بابا..برو..با..فقط.بپا..ادواردو..بيدار..نکني..اخلاقشو..کهدت..ميدوني
اره
مريه..بالا..وهلگا..ميرونه..يه..پيرزن....کنجکاو..بلند..ميشه..و..ميره..کنار..هلگا
دختر..جون..ايسگاهه..بعدي..هاگزميده
بله..چند..ثانيه..ديگه..يرسيم
دختر..ج.ن..اين..کار..بات..سنگين..نيست..اگه..سنگينه..بيا..خونه..ما..ظرفا..ر.و..بش.ور
حرف..پيرزن..تمام..نميشه..که..صداي..داد..ادي..مياد

.......................................................................Re: اتوبوس شووالیه
پیام زده شده در: ۱۲:۳۰ پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۴
#3

هلگا هافلپافold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۲:۴۳ یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۱۳:۵۲ یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲
از كجا باشم خوبه؟!؟!
گروه:
کاربران عضو
پیام: 706
آفلاین
***********يك ساعت بعد در اتوبوس شواليه***********

سرژ و كرام از اتوبوس پياده شدند و اتوبوس دوباره به آرامش قبلي خودش دست يافته چرا كه كرام پس از ديدن سرژ با اون ريخت و قيافه خيلي جدي تصميم به بلاك كردن آي پي سرژ گرفته بود و سرژ پس از كلي زير ميزي و خواهش و التماس توانسته بود كرام را مجبور به خشگه حساب كردن كند و خود را از بلاك شدن آي پي نجات دهد!
ادوارد كه از ديشب تا حالا يه تنه رانندگي كرده بود حسابي خسته بود و چشماش رو به زور نگه داشته بود!...يك بار كه نزديك بود خوابش ببره و بزنه يه جادوگر و يه ساحره رو كه داشتن از خيابون رد ميشدن نفله كنه اعتراض مسافران در آمد و كلي سرش داد و بيداد كردن ادوارد هم كه چاره اي نداشت مجبور شد كمك رانندش رو صدا كنه و خودش به طبقه بالا بره و كمي استراحت كنه!...
ادوارد داد زد:هلگا؟(!)...
صداي دختري جوان از طبقه بالا اومد كه گفت:بله چيه ادوارد؟...
ادوارد خميازه طولاني و بلندي كشيد و گفت:ميشه بياي و فعلا تو رانندگي كني؟...من خيلي خسته ام!...پس كمك راننده براي چي استخدام كردم؟...
هلگا از پله ها پايين اومد گفت:باشه پس تو برو بالا بخواب...فقط سر ساعت سه بايد بيدار بشي چونكه من ميخوام از تلويزيون مسابقه كوييديچ ببينم!براي همين تو بايد رانندگي كني!اوكي؟...
ادوارد از روي صندلي بلند شو فرمون رو به دست هلگا سپرد و گفت:اوكي...حالا نميشه سه نيم بيدار شم؟...تو همش دو روز اينجا كار ميكني تازه نصفش هم كوييديچ ميبيي!...
هلگا روي صندلي نشست و گفت:نميشه ديگه..خب آخه شانس تو روزهاي جمعه و پنجشنبه كه من اينجام كوييديچ داره..ادوارد ميخوام كوييديچ ببينم!مسابقه ايران و پرتغاله!الكي كه نيست!...
ادوارد گفت:باشه بابا...تو هم با اين كوييديچت...من نميدونم اين كوييديچ چي داره كه تو اينقدر خودت رو ميكشي براش..اه...
و از پله ها بالا رفت و دو بار هم چونكه چشماش بسته بود و پله جلوييش رو نميديد نزديك بود بخوره زمين ولي بلاخره موفق شد به طبقه بالا رسيد!....
مسافران با تعجب به كمك راننده اتوبوس شواليه نگاه ميكردن كه يه دختر بيست و خرده اي ساله بود و حتي از ادوارد هم تند تر ميروند!...
هلگا بعد از چند دقيقه داد زد:مسافران كوچه دياگون بايد اينجا پياده بشن..رسيديم...
چند مسافر پياده شدن و چند نفر هم سوار شدن...از بين كساني كه سوار شدن هلگا يك نفر رو شناخت...
هلگا:هي..رز؟(زلر)...تو اينجا چيكار ميكني؟...

ادامه دارد.....

----------------------------------------------------
ادوارد كمك راننده كه حتما لازم داري نه؟....پس من كمك راننده اتوبوس شواليه!چه طوره؟


هاف[size=large][color=FF0066]ل[/co


Re: اتوبوس شووالیه
پیام زده شده در: ۱:۲۳ پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۴
#2

مریدانوس


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۱:۱۲ سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۸۳
آخرین ورود:
۲۳:۳۱ چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲
از قعر فراموشی دوستان قدیمی
گروه:
کاربران عضو
پیام: 191
آفلاین
ادوارد که انگار حالت تهوع گرفته بود، استارت ماشين را زد و رفت...همه مسافران نگاه هایی کنجکاوانه به فرد تازه وارد می انداختند ، در طول راه مسافر تازه وارد هیچ حرفی نزد ، تا اینکه هنگام پیاده شدن ، وقتی که می خواست گالیونی به ادی بدهد ، ادی او را شناخت ...
_ سرژ !!!
_سیـــــــــس بابا ! کلی سعی کردم کسی منو نشناسه !
ادی با نگاهی پرسشگر به سر و وضع سرژ پرسید :
_ چی شده حالا با این سر و وضع ؟!
_ هیچی بابا داشتم پیاده می رفتم سه دسته جارو "جلسه حزب" که هم یه پیاده روی لایتی کنم ، هم یه هوایی بخورم که یکی ازین طرفدارام که اتفاقا خون آشام هم بود ، دنبالم کرد ، داشتم از دستش فرار می کردم که یهو پام به ردام گیر کرد و با مخ افتادم توی جوق آب !!! بعدش هم به این ریخت و وضع دراومدم ، می خواستم قبل ازینکه به عنوان یه خواننده مردمی محبوب توسط رقبام رسوا بشم ، تیز برگردم خونه ، اینا رو عوض کنم و برم سر جلسه ...
صدای مسافرها کم کم داشت در میومد و سرژ تصمیم گرفت تا پرتش نکرده اند بیرون با پای خودش از اتوبوس پیاده شود ، که در همین موقع کرام وارد اتوبوس شد ؛
سرژ : وااااااااااای ، بدبخت شدم ، باز این بی موقع نازل شد ...اتوبوس شووالیه
پیام زده شده در: ۱۸:۴۹ چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۸۴
#1

اوکهارت


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۶:۰۲ یکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۳:۰۴ شنبه ۶ آذر ۱۳۸۹
از ازكابان
گروه:
کاربران عضو
پیام: 82
آفلاین
اتوبوس شواليه با سرعت سر سام‌آوري در حال حركت بود. ادوارد هم که پشت رل نشسته بود و از خود بي خود شده بود.
ادي: مسافرين محترمي که قصد سفر به هاگزميد رو داشتن ايستگاه بعدي بايد پياده شن... اما کساني که مي‌خوان دياگون بره‌ن، بايد همين‌جا پياده شن، سيل مسافران به طرف درها روانه شد و ادي هم مشغول جمع کردن گاليون بود. پس از 5 دقيقه، اتوبوس به راه افتاد. چند نفر از مسافرين يه روزنامه دست‌شون بود و داشتن مطالعه مي‌كردن ...چند نفر مشغول گپ زدن بودند...
ماگلها اصلاً ماشين شوآليه ،يا بهتر بگم اتوبوس شوآليه، رو نمي‌ديدند...گاهي ادوراد ماشين رو پيچ و تاپ مي داد...مثل هميشه تيرهاي چراغ برق و بقيه رو از سر راه اتوبوس شواليه كنار مي‌رفتند و با اون سرعت زياد، فقط لوستر اتوبوس کمي جابه‌جا مي‌شد...
ادي :به هاگزميد رسيديم... بپرين پايين...
وقتي مسافرن پياده شدند، مردي که شنل سياه و تکه تکه پوشيده بود و بوي تعفن مي داد وارد اتوبوس شد، و همه را متوجه خود کرد... همه نگاه‌ها متوجه او بود... اين مرد چه کسي مي‌توانست باشد...؟ در حالي که از هر نقطه‌ي بدنش، گِل مي‌چکيد، وارد اتوبوس شد... ادوارد که انگار حالت تهوع گرفته بود، استارت ماشين را زد و رفت...

با تشکر از رونان


ویرایش شده توسط پرفسور کويیرل در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۹ ۱:۲۰:۴۴شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.