هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۲۳:۰۴ جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
#29

سيريوس بلك قدیمی


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۶:۰۰ یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
آخرین ورود:
۱۷:۲۲ چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
از موتور خونه جهنم !
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 1086
آفلاین
نتیجه بازنگری داوری بازی دو تیم گویینگ مری و تراختور سازی در ورزشگاه آزادیتراختور سازی: 80

*فلورانسو: 81
*هری پاتر: 82
*نارسیسا مالفوی: 77گویینگ مری: 81.25

*لاکرتیا بلک: 84
*گودریک گریفیندور: 81
* هرمیون گرنجر: 77
*لاکرتیا بلک: 83برنده» گویینگ مری


تصویر کوچک شده


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱۰:۴۹ پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
#28

آلبوس دامبلدور old


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۰۱ سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳
آخرین ورود:
۱:۲۸ سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 154
آفلاین
هفته پایانی مسابقات لیگ کوییدیچ

ترنسیلوانیا - تنبل های وزارتی؛ استادیوم المپیک

تنبل های وزارتی: 84.8

× سیوروس اسنیپ: 85
× وندلین شگفت انگیز: 86
×هکتور دگورث گرنجر: 86
× لینی وارنر: 84
×سیوروس اسنیپ: 83

ترنسیلوانیا: 79

× فلور دلاکور: 85
× روونا راونکلاو: 82
× گلرت پرودفوت: 70

برنده: تنبل های وزارتی


کیو.سی.ارزشی - مرلینگاه سازی لندن؛ مجموعه ورزشی غول های غارنشین

کیو.سی.ارزشی: 87

× ویولت بودلر: 86
× تد ریموس لوپین: 88
× ویکتوریا ویزلی: 85
× جیمز سیریوس پاتر: 89

مرلینگاه سازی لندن: 0

× هیچ بازیکنی شرکت نکرد.

برنده: کیو.سی.ارزشی


تراختور سازی - گویینگ مری؛ استادیوم آزادی

تراختور سازی: 81.6

× فلورانسو: 84
× هری پاتر: 83
× نارسیسا مالفوی: 78

گویینگ مری: 80.2

× لاکرتیا بلک: 80
× گودریک گریفیندور: 81
× هرمیون گرنجر: 78
× لاکرتیا بلک: 82

برنده: تراختور سازیتصویر کوچک شده

تصویر کوچک شده

موفقیت برای انسان بی جنبه مقدمه گستاخی ـست...


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱۹:۲۹ شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
#27

آلبوس دامبلدور old


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۰۱ سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳
آخرین ورود:
۱:۲۸ سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 154
آفلاین
هفته چهارم مسابقات لیگ کوییدیچ؛ مرلینگاه سازی لندن - ترنسیلوانیا؛ استادیوم آزادی

ترنسیلوانیا

روونا راونکلاو: 77
گلرت پردفوت: 75
فلور دلاکور: 80

امتیاز کل: 77.3

مرلینگاه سازی لندن

مورگانا لی فای: 70
مرلین کبیر: 73
آرسینوس جیگر: 75

امتیاز کل: 72.6

برنده بازی: ترنسیلوانیا


تصویر کوچک شده

تصویر کوچک شده

موفقیت برای انسان بی جنبه مقدمه گستاخی ـست...


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱:۴۴ شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
#26

آلبوس دامبلدور old


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۰۱ سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳
آخرین ورود:
۱:۲۸ سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 154
آفلاین
هفته چهارم مسابقات لیگ کوییدیچ؛ تنبل های وزارتی - تراختور سازی؛ مجموعه ورزشی غول های غارنشین

تراختور سازی

فلورانسو: 76
هری پاتر: 78

امتیاز کل: 0

تنبل های وزارتی

سیوروس اسنیپ: 87
هکتور دگورث گرنجر: 82
آشا: 85
لینی وارنر: 89
سیوروس اسنیپ: 88

امتیاز کل: 86.2

برنده: تنبل های وزارتی


تصویر کوچک شده

تصویر کوچک شده

موفقیت برای انسان بی جنبه مقدمه گستاخی ـست...


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱:۳۰ شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
#25

آلبوس دامبلدور old


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۰۱ سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳
آخرین ورود:
۱:۲۸ سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 154
آفلاین
هفته چهارم لیگ کوییدیچ؛ گویینگ مری - کیو.سی.ارزشی؛ استادیوم المپیک

کیو.سی.ارزشی

تد ریموس لوپین: 100
جیمز سیریوس پاتر: 100
ویولت بودلر: 100
ویکتوریا ویزلی: 100
تد ریموس لوپین: 100

امتیاز کل: 100

گویینگ مری

گودریک گریفیندور: 80
لاکرتیا بلک: 72
هرمیون گرنجر: 78

امتیاز کل: 77.5

برنده بازی: کیو.سی.ارزشی


تصویر کوچک شده

تصویر کوچک شده

موفقیت برای انسان بی جنبه مقدمه گستاخی ـست...


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱۸:۱۰ جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴
#24

آلبوس دامبلدور old


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۰۱ سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳
آخرین ورود:
۱:۲۸ سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 154
آفلاین
هفته سوم لیگ کوییدیچ؛ گویینگ مری - تنبل های وزارتی؛ ورزشگاه آزادی

گویینگ مری

آلبوس سوروس پاتر: 80
رز زلر: 73
لاکتریا بلک: 76
فرد ویزلی: 71

امتیاز کل: 76

تنبل های وزارتی

سیوروس اسنیپ: 85
هکتور دگورث گرنجر: 82
آشا: 84
سیوروس اسنیپ:87

امتیاز کل: 85.5

برنده: تنبل های وزارتی


تصویر کوچک شده

تصویر کوچک شده

موفقیت برای انسان بی جنبه مقدمه گستاخی ـست...


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱۳:۵۳ جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
#23

سيريوس بلك قدیمی


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۶:۰۰ یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
آخرین ورود:
۱۷:۲۲ چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
از موتور خونه جهنم !
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 1086
آفلاین
هفته سوم مسابقات کوییديچ؛ مرلینگاه سازی لندن - تراختور سازی

برنده بازی: تراختور سازی


تصویر کوچک شده


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱۶:۳۳ چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
#22

آلبوس دامبلدور old


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۰۱ سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳
آخرین ورود:
۱:۲۸ سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 154
آفلاین
هفته سوم مسابقات کوییديچ؛ مرلینگاه سازی لندن - تراختور سازی؛ استادیوم المپیک

تراختور سازی

پست اول؛ آنتونین دالاهوف: 70
پست دوم؛ فلورانسو: 71
پست سوم: فلورانسو: 73

امتیاز کل: 0( 71.25)

مرلینگاه سازی

شرکت نکرد.

* با توجه به شرایط برنده ی بازی توسط رئیس فدراسیون تعیین می شود.


ویرایش شده توسط آلبوس دامبلدور در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۴ ۱۳:۵۳:۴۸

تصویر کوچک شده

تصویر کوچک شده

موفقیت برای انسان بی جنبه مقدمه گستاخی ـست...


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱۹:۰۸ دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
#21

هرمیون گرنجرold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۶:۱۴ سه شنبه ۸ آذر ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۳:۱۱ جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
از اتاق خون محفل
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 239
آفلاین
بازی سوم، کیو.سی.ارزشی و ترنسیلوانیا ، مجموعه ورزشی غول های غارنشین


به دلیل کمبود وقت توضیح واسه پست ها داده نشد.

کیو.سی.ارزشی:

پست اول ، ویکتوریا ویزلی:65 امتیاز
پست دوم ، تد ریموس لوپین: 70 امتیاز
پست سوم ،جیمز سیریوس پاتر: 75 امتیاز

مجموع:70 امتیاز

به پست ها 5 امتیاز اضافه کردم به دلیل داستان خیلی قشنگ و ادامه دادن داستان قبلی. در کل پست ها سطح خوبی نداشتن و به نظرم با توجه به نویسنده های تیم ، خیلی بهتر میتونستن نوشته بشن.


ترنسیلوانیا :

پست اول، فلور دلاکور: 70 امتیاز
پست دوم، روونا راونکلاو: 72 امتیاز
پست سوم، گلرت گریندل والد: 68 امتیاز
پست چهارم، فلور دلاکور:72 امتیاز

مجموع:71 امتیاز

برنده بازی ، ترنسیلوانیا !


ویرایش شده توسط جیمز پاتر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۲:۳۱:۲۵پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱۷:۱۸ پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
#20

لیلی پاترold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۲:۳۵ یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۲۲:۰۲ یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴
از دره گودریک
گروه:
کاربران عضو
پیام: 55
آفلاین
هفته دوم، کیو.سی.ارزشی vs تراختور سازی

استادیوم آزادی

کیو.سی.ارزشی:
پست اول ، جیمز سیریوس پاتر: 75 امتیاز
پست دوم ، ویولت بودلر: 78 امتیاز
پست سوم ،ویکتوریا ویزلی: 68 امتیاز
پست چهارم ،تد ریموس لوپین: 80 امتیاز
مجموع: 75 امتیاز

تراختور سازی:
پست اول ،آنتونین دالاهوف: 63 امتیاز
پست دوم ، فلورانسو: 65 امتیاز
پست سوم ، هری پاتر: 68 امتیاز
مجموع: 65 امتیاز

برنده بازی؛ "تیم کیو.سی.ارزشی".


و آن هنگام که انتظارش را ندارید؛ یهویی می‌شه!

ماجراهای خانواده پاترشما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.