هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

Re: سنت مانگو
پیام زده شده در: ۱۲:۱۴ سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۳
#12

فنریر گری بکold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۵۰ یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۲
آخرین ورود:
۱۵:۲۳ دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸
از شب تاريك
گروه:
کاربران عضو
پیام: 355
آفلاین
سيريوس با تو سري داره كريچر مياره
_بيا ببينم خل چل شق
_ارباب كثيف نزن مريض
بلا با خوش رويي جلوي پيشخون چه كمكي از دستم ساخته ست
_هيچي اين زيادي چروك شده مي خواستم برام اتوش كنيد
_بله مي خواستيت اتوش كنيد
_(سيريوس با لبخندي ابلهانه)اهان
_نميد گيرز اين اقارو ببريد بخش مسمويت جادويي
مسمويت هاي جادويي _اتاق 36
ونوس:خوب ببينم تو دعوايي دارويي از دسته كسي نگرفتي بخوري ؟
_نه واسا چرا انيپ ديروز اومد يك آب كدوحلوايي اورد داد من گفت بهش دست نزن بعدن من ازت ميگيرم بدمنم نتونستم جلويي خودمو بگيرم اونو خوردم بعد چيزي يادم نيومد تا امروز صبح كه از خواب پاشودم
_خوب سيريوس تو مسموم كردن به داروي منگلسيم الان حالت خوبه مي توني بري اما حواست باشه از دسته هركسي خوردني نگيري


وقتي به دنيا مي آيم:سياهم
وقتي بزرگ مي شوم:سياهم
وقتي مريض مي شوم:سياهم
ولي تو
وقتي به دنيا مي آيي:صورتي هستي
وقتي بزرگ مي شوي:سفيد
وقتي مري


Re: سنت مانگو
پیام زده شده در: ۲:۱۵ سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۳
#11

مرلین (پیر دانا)old


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۲:۲۸ یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۸۲
آخرین ورود:
دیروز ۱۱:۰۷:۴۵
گروه:
کاربران عضو
پیام: 1292 | خلاصه ها: 1
آفلاین
خوب آسانسور باحالي بود!
با اين كارا مختون رو بپرورونين براي بدست آوردن ايده!
اين هم يك روش درماني جديد براي بيمارستان سنت مانگو.


امضا چی باشه خوبه؟!


Re: سنت مانگو
پیام زده شده در: ۲:۰۸ سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۳
#10

کینگزلی شکلبوتold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۰:۰۵ شنبه ۲۰ دی ۱۳۸۲
آخرین ورود:
۱۶:۱۶ یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۸۷
از فضا
گروه:
کاربران عضو
پیام: 402
آفلاین
هوووم!
همین چند دقیقه پیش بود که مخم قاطی کرده بود در افکار خود شناور بودم که ناگهان مرلین ظاهر شد و ما گفتگویی با هم داشتیم و مخمون طی این گفتگو بسیار فعال شد حال به این گفتگو توجه کنید!
این گفتگو حتی ثانیه ای وقفه نداشت!
تا آخرش بخونین!
merlin_kabir: صبر الان
rooh_ollah: بوق
BUZZ!!!
rooh_ollah: بوق
merlin_kabir: http://66.195.18.194/~jadoogar/modules/newbb/index.php
rooh_ollah: بوق
rooh_ollah: بوق
rooh_ollah: هوووووووووووووومم
rooh_ollah: م
rooh_ollah: ر
rooh_ollah: س
rooh_ollah: ي
rooh_ollah: مرسي
merlin_kabir: شبه مخت قاط زده
merlin_kabir: خوب ميشي ايشالا
rooh_ollah: هووووووووووووووومم
rooh_ollah: بنگ
rooh_ollah: بنگ
rooh_ollah: بوق
rooh_ollah: بوق
rooh_ollah: بيغ بيغ
rooh_ollah: بق بقو
rooh_ollah: جق جقو
rooh_ollah: بيل
rooh_ollah: بيل
rooh_ollah: مرغ سحر
rooh_ollah: تبر بدست
rooh_ollah: نون خرما
merlin_kabir: ونگ
rooh_ollah: عرق يمين
rooh_ollah: کد جبين
rooh_ollah: ونگوگ گوش بدست
rooh_ollah: همت بکن ساقي
rooh_ollah: درياي غم ساحل ندارد
rooh_ollah: پارو بزن
rooh_ollah: مومن مسجد نديده
merlin_kabir: خوبي؟
rooh_ollah: بيل بدست دوپا
rooh_ollah: آدم فضايي
rooh_ollah: لبو
rooh_ollah: نون خرما
merlin_kabir: چررررررررررررررررب
rooh_ollah: نون پنير
rooh_ollah: سبد
rooh_ollah: بسکتبال
rooh_ollah: حبه قند
merlin_kabir: راستي
rooh_ollah: فندوق
merlin_kabir: من دارم يه برنامه توووپ ميخرم
merlin_kabir: برا ترجمه
rooh_ollah: بامبول
rooh_ollah: ياري
merlin_kabir: فك كنم خيلي بدرد بخوره
rooh_ollah: منال
rooh_ollah: سيب گلابي
merlin_kabir: شكل
rooh_ollah: قر نده
merlin_kabir: بوت
rooh_ollah: صندوق
rooh_ollah: قربيلک
merlin_kabir: راي گيري
rooh_ollah: شنبليله
merlin_kabir: چراغ
rooh_ollah: قدرت
rooh_ollah: سوسک
merlin_kabir: ياهو مسنجر
rooh_ollah: چرنبيل
merlin_kabir: كفش
rooh_ollah: گوي
merlin_kabir: فيتال
rooh_ollah: کمند افکن
merlin_kabir: لوستر
rooh_ollah: بلند
rooh_ollah: آچار فرانسه
merlin_kabir: بلوند
rooh_ollah: دسته بيل
rooh_ollah: قنديل
merlin_kabir: پي جي
rooh_ollah: سمين
rooh_ollah: عند مرام
rooh_ollah: بز گر
merlin_kabir: زيبا
rooh_ollah: زرگر
merlin_kabir: خربزه
rooh_ollah: مندونه
merlin_kabir: كشك لازنگو
rooh_ollah: چمدون
merlin_kabir: روم سيا
rooh_ollah: ياربيل
merlin_kabir: كلاه به سر
rooh_ollah: ضنبيل
merlin_kabir: شكم پاره
merlin_kabir: علاف
rooh_ollah: کلاه خود
rooh_ollah: لوله
merlin_kabir: آسمون جل
rooh_ollah: جو
merlin_kabir: اسب بي نعل
rooh_ollah: کدي
rooh_ollah: لواشک
rooh_ollah: سمند
merlin_kabir: آخ اين مكالمه جون ميده واسه سايت
rooh_ollah: خودرو
merlin_kabir: پيكان
rooh_ollah: ايران رادياتور
merlin_kabir: تجارت
merlin_kabir: صادرات
rooh_ollah: بانک ملي
rooh_ollah: انگور
merlin_kabir: كوشش رادياتور
rooh_ollah: طناب
rooh_ollah: قوزي
merlin_kabir: لوگوي سايت
rooh_ollah: گتگوري
merlin_kabir: مد اي مودي
rooh_ollah: بوق
merlin_kabir: بق
rooh_ollah: کريم
merlin_kabir: سدريك
rooh_ollah: منتفق
merlin_kabir: جوجه كباب
rooh_ollah: مستحجل
merlin_kabir: مونث
rooh_ollah: رکيک
merlin_kabir: غليظ
rooh_ollah: نيرو انتظامي
merlin_kabir: مطبوع
rooh_ollah: معتاد
merlin_kabir: نزديك
rooh_ollah: بق بقو
merlin_kabir: هرويين
rooh_ollah: چکش
merlin_kabir: عينك
rooh_ollah: گوزن
merlin_kabir: دسته بيل
rooh_ollah: هندل
merlin_kabir: شمشير
rooh_ollah: چرخ گوشت
merlin_kabir: گاز
merlin_kabir: گو
rooh_ollah: باور
merlin_kabir: ...
merlin_kabir: ز
rooh_ollah: اوستا
merlin_kabir: يارو
rooh_ollah: فرمون
merlin_kabir: پپسي كولا
merlin_kabir: كوكا
rooh_ollah: زيلو
rooh_ollah: فرمول
rooh_ollah: بندر
rooh_ollah: دمبيل
merlin_kabir: ايميج
rooh_ollah: نريز
merlin_kabir: گوگل
rooh_ollah: کورن
merlin_kabir: دامبول
merlin_kabir: اسميت
rooh_ollah: گوره خر
merlin_kabir: راجر ويزلي
rooh_ollah: غاز قلنگ
merlin_kabir: شتر گاو پلينگ
rooh_ollah: راحر دت
rooh_ollah: غم باد
merlin_kabir: فك
merlin_kabir: نفس
rooh_ollah: کريم پوست کلفت
merlin_kabir: بيده
rooh_ollah: مغازه
merlin_kabir: جيمز
rooh_ollah: جنجالي
merlin_kabir: امريكا
rooh_ollah: روزنامه
merlin_kabir: پيام
rooh_ollah: کلا قشنگ
merlin_kabir: آسانسور
rooh_ollah: دندون دراز
merlin_kabir: نيش باز
rooh_ollah: قربيلک فرمون خودرو
merlin_kabir: يعني چي؟
merlin_kabir: چشم بي هدف
rooh_ollah: خرسه دوپا
merlin_kabir: هوووم
rooh_ollah: زنبور
merlin_kabir: ويز
rooh_ollah: بوق
merlin_kabir: چابك سوار
merlin_kabir: رامسر
rooh_ollah: گاردان
rooh_ollah: توابع
merlin_kabir: هوم پيج
rooh_ollah: بيگ بنگ
merlin_kabir: ويليج
rooh_ollah: ويلچر
merlin_kabir: بگ بينگ
rooh_ollah: دمپايي
merlin_kabir: كاربونا
rooh_ollah: سه پايه
merlin_kabir: ماست
rooh_ollah: آچار کلاغي
merlin_kabir: استرليزه
rooh_ollah: مخ تاطيل
merlin_kabir: اره آهن بر
rooh_ollah: قيچي دماغ بر
merlin_kabir: تعطيل
rooh_ollah: شرک دو
merlin_kabir: فيتال معمل
rooh_ollah: نمانمده
merlin_kabir: هري زيستر
rooh_ollah: غذا
merlin_kabir: چرب
merlin_kabir: كو كو
rooh_ollah: رب انار
merlin_kabir: انگور
rooh_ollah: خب بسه بزاريم تو سايت
merlin_kabir: بيزي
rooh_ollah: چطوره؟
merlin_kabir: بزارم يا بزاري؟
rooh_ollah: ميزارم
merlin_kabir: خيلي كيف داد
rooh_ollah: آره
merlin_kabir: مخ آدم وا ميشه
rooh_ollah: ميزارم
rooh_ollah: حال دادا
rooh_ollah: صب کن
merlin_kabir: آره
rooh_ollah: باحال ميکنم ميزارم
merlin_kabir: چيز بد بد واس من نذاري
rooh_ollah: نه بابا
rooh_ollah: واسه همين دارم ميگم
rooh_ollah: که فيلتر کنم
merlin_kabir: آهان
rooh_ollah: پي جي 13 و اينا!


یوزر آیدی شماره ی 57.
یکی از اعضای فوت شده،سوخته و خاکستر شده ی جادوگران.


Re: سنت مانگو
پیام زده شده در: ۱:۱۵ سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۳
#9

آرتور ویزلی


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۳:۴۷ یکشنبه ۷ تیر ۱۳۸۳
آخرین ورود:
۱۴:۱۵ شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۸۴
از بارو_خانه ی ویزلی ها
گروه:
کاربران عضو
پیام: 192
آفلاین
چه خوب بالاخره تصمیم گرفتید یه اهمیتی هم به مشنگ ها بدید بهر حال من در خدمت گذاری حاضرم


I come back


Re: سنت مانگو
پیام زده شده در: ۰:۲۱ سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۳
#8

ریموس  لوپین old


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱:۴۷ یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۸۲
آخرین ورود:
۱:۳۳ دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۵
گروه:
کاربران عضو
پیام: 245
آفلاین
معذرت میخوام...کسی میتونه اینجا به من کمک کنه؟...میدونین که مشکلمو...فقط میخوام که اون عواقبش یه جوری کم بشه...هرچی گشتم دنبال این سوروس پیداش نکردم...Re: سنت مانگو
پیام زده شده در: ۱۶:۲۳ دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۳
#7

مرلین (پیر دانا)old


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۲:۲۸ یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۸۲
آخرین ورود:
دیروز ۱۱:۰۷:۴۵
گروه:
کاربران عضو
پیام: 1292 | خلاصه ها: 1
آفلاین
واي..
من اگه كزاز هم بگيرم اينجا نميام.
ولي شايدم اومدم
صبر ميكنم ببينم اگه ونوس آمپول آروم ميزنه شايد برا واكسن ويروس دومبول اومدم.


امضا چی باشه خوبه؟!


Re: سنت مانگو
پیام زده شده در: ۱۶:۱۶ دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۳
#6

ونوس


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۶:۱۴ دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۲
آخرین ورود:
۲۳:۰۰ چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴
از کاخ المپ
گروه:
کاربران عضو
پیام: 386
آفلاین
نقل قول:

بلاتریکس نوشت
بعد از بررسی سوابق شما..شما به عنوان شفادهنده انتخاب شدید...و امیدوارم بیماران اینجا از دست شما شفا بیابند!

بفرمایید این هم روپوش سفید شما...می تونید شروع کنید!

مرسی!
امیدوارم که همه از زیر دست من جون سالم به در ببرند
Re: سنت مانگو
پیام زده شده در: ۱۶:۱۴ دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۳
#5

ونوس


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۶:۱۴ دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۲
آخرین ورود:
۲۳:۰۰ چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴
از کاخ المپ
گروه:
کاربران عضو
پیام: 386
آفلاین
_!
ونوس لکه رو با دستمال پاک میکنه!
_داشتم با جوهر صورتی نامه ی خداحافظی می نوشتم دستم جوهری شد!
Re: سنت مانگو
پیام زده شده در: ۱۶:۱۳ دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۳
#4

بلاتریکسold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۳:۴۱ پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۳
آخرین ورود:
۱۰:۴۵ یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲
از لیتل هنگلتون
گروه:
کاربران عضو
پیام: 466
آفلاین
بعد از بررسی سوابق شما..شما به عنوان شفادهنده انتخاب شدید...و امیدوارم بیماران اینجا از دست شما شفا بیابند!

بفرمایید این هم روپوش سفید شما...می تونید شروع کنید!
Re: سنت مانگو
پیام زده شده در: ۱۶:۰۹ دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۳
#3

بلاتریکسold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۳:۴۱ پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۳
آخرین ورود:
۱۰:۴۵ یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲
از لیتل هنگلتون
گروه:
کاربران عضو
پیام: 466
آفلاین
اوه ونوس...در مورد باز کردن فروم نظر بدی نیس..باید با پاتر و مملی صحبت بشه..اگر صلاح دونستن...
شفادهنده شدن هم بله شرایط خاصی میخاد..که به زودی اعلام میشه!

راستی اون چیه رو دستت؟! تاول خونی؟ به گیاه خاصی دست زدی؟

شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.