کتاب هری پاتر، غرش و توسعه عظیمی به کتابخانه های بریتانیا داد

تاریخ ۱۳۸۶/۵/۲۳ ۱۳:۳۰:۰۰ | عنوان: کتاب هفت

کتاب آخر نویسنده مشهور جی.کی.رولینگ در سری کتاب های هری پاتر، موجب برپایی یک غرش و انفجار عظیمی از بازدید و مراجعه مردم در کتابخانه های بریتانیا شده است. خوانندگان هوس دستیابی به کتاب هری پاتر و یادگارهای مرگبار را می کنند که طی آمار در شب و نیمه شب در بیرون از منازل خود در 3.500 کتابخانه مشغول دستیابی به آن هستند.
وزیر فرهنگ جیمز پارنل در این باره گفته است:
"این مورد نشان از این است که نیرو و توان جوانان امروزی به آمدن این کتاب فقط صرف بازی های کامپیوتری نمی شود"
همچنین وی در بازتاب این خبر گفته است:
" مردم جوان امروزی نوشته هایی با سبک های سخت و ترسناک و جدی را دوست دارند و در تلاش یافتن آن هستند و در کتابخانه ها و اماکن عمومی نظیر آن، به صورت رایگان در دسترس آنان قرار می گیرد"
منبع


نوشته ای از جادوگران®
http://www.jadoogaran.org

نشانی این صفحه :
http://www.jadoogaran.org/modules/news/article.php?storyid=2765