محفل ققنوس در رده دومين فيلم بزرگ تابستان 2007!

تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ ۱۳:۳۰:۰۰ | عنوان: فيلم 5

به گزارش وبسايت Box Office Mojo ، بر طبق آمار و جمع كل صورت گرفته جهاني، فيلم هري پاتر و محفل ققنوس در رده دومين فيلم بزرگ تابستان 2007 قرار گرفت. اين فيلم در رده پنجم بزرگترين فيلم در آمريكا در تابستان 2007 نيز قرار گرفت.
هري پاتر و محفل ققنوس فروشي فراتر از 284,680,000 ميليون دلار در بليط فروشي ها آمريكا، و$612,200,000 ميليون دلار در ساير كشورها و در مجموع $896,880,000 در سرتاسر جهان داشته است...جمع كل سينماي جهاني
1. دزدان دريايي كارائيب
2. هري پاتر و محفل ققنوس
3. مرد عنكبوتي 3
4.شرك 3

جمع كل سينماي آمريكا
1. مرد عنكبوتي 3
3. شرك 3
.
.
5. هري پاتر و محفل ققنوس
منبع: The Snitchنوشته ای از جادوگران®
http://www.jadoogaran.org

نشانی این صفحه :
http://www.jadoogaran.org/modules/news/article.php?storyid=2826