عنوان ایتالیایی یادگارهای مرگ منتشر شد.

تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰ | عنوان: کتاب هفت

سالانی، انتشارات ایتالیایی مجموعه کتاب های هری پاتر، عنوان ایتالیایی کتاب هری پاتر و یادگارهای مرگ را منتشر کرد: Harry Potter e i Doni della Morte
این عنوان به ترجمه انگلیسی می شود: هری پاتر و پیشکش های مرگ ( Harry Potter and the Deathly Presents )
طبق برنامه زمانی نسخه ایتالیایی این کتاب قرار است در تاریخ 5 ژانویه سال 2008 منتشر شود.
منبع: The Snitch


نوشته ای از جادوگران®
http://www.jadoogaran.org

نشانی این صفحه :
http://www.jadoogaran.org/modules/news/article.php?storyid=2855