بازی های مسابقات سه جادوگر

تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱ ۱۳:۴۰:۰۰ | عنوان: بازی

برادران وارنر مسابقات سه جادوگر هری پاتر را به عنوان بازی فلش در وب سایت شان منتشر کرده است. در این بازی شما به عنوان شخصیت هری پاتر بازی می کنید و بر فراز آتش اژدهای شاخدم مجارستانی پرواز می کنید یا در مرحله دیگر شما می توانید درون دریاچه مدرسه شنا کنید. اما می بایست از مردمان و موجودات زیر دریا دوری کنید. همچنین در مرحله سوم شما می بایست از موانع مارپیچ محصور فرار کنید و سپس قادر به لمس جام آتش می باشید. آیا می خواهید که بازی کنید؟! به ریش یا سن نگاه نکنید! فقط ...
اینجا کلیک کنید.
منبع: اختصاصینوشته ای از جادوگران®
http://www.jadoogaran.org

نشانی این صفحه :
http://www.jadoogaran.org/modules/news/article.php?storyid=3494