عکس های جدید از افتتاحیه ی لندن، افتتاحیه ی نیویورک و پشت صحنه ی هری پاتر

تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۶ ۸:۳۰:۰۰ | عنوان: فیلم 7

عکس هایی از پشت صحنه ی هری پاتر 7 و افتتاحیه ها در لندن و نیویورک منتشر شده که میتوانید آنها را در اینجا و اینجا و اینجا ببینید.
منبع :مجیکال منگریز
نوشته ای از جادوگران®
http://www.jadoogaran.org

نشانی این صفحه :
http://www.jadoogaran.org/modules/news/article.php?storyid=3751