مصاحبه مجله همشهری جوان با اعضای جادوگران

تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۸ ۱۱:۰۰:۰۰ | عنوان: مصاحبه

در شماره جدید مجله همشهری جوان پرونده ای برای آثار فانتزی ایرانی، و فانتزی نویسی در میان طرفداران جوان این سبک منتشر شده است که قسمتی از آن به مصاحبه با نویسندگان و اعضای سایت های مختلف فانتزی اختصاص داشت. دو تن از اعضای سایت جادوگران، ایوان روزیه و پرنس (روونا ریونکلا) نیز در این مصاحبه حضور داشتند.

برای بزرگنمایی عکس ها اینجا و اینجا را کلیک کنید.
همچنین میتوانید قسمتی از این پرونده را در اینجا مطالعه کنید.

تصویر اصلی

تصویر اصلی


نوشته ای از جادوگران®
http://www.jadoogaran.org

نشانی این صفحه :
http://www.jadoogaran.org/modules/news/article.php?storyid=3964