عکس هایی از مراحل بسته بندی کتاب و حلقه اسرار آمیز

تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۱ ۲:۲۰:۰۰ | عنوان: كتاب شش

تعداد زیادی عکس از مرکز بسته بندی و انبار سایت آمازون منتشر شد.این عکس ها مراحل مختلف بسته بندی و قرار گیری کتاب شاهزاده نیمه خالص را در جعبه های مخصوص نشان میدهند.شما میتوانید این عکس ها را در اینجاببینید.تصویر اصلی

حلقه مرموز
به این عکس که در مراحل بسته بندی کتاب گرفته شده نگاه کنید.آیا حلقه ای در انگشتان هری می بینید؟ این حلقه همچنین در کاور پشتی کتاب (نسخه انگلیسی) وجود دارد .ولی به طور قطع در اولین تصویر کاور کتاب(نسخه آمریکایی) وجود نداشت.
لینک خبر 1 2


نوشته ای از جادوگران®
http://www.jadoogaran.org

نشانی این صفحه :
http://www.jadoogaran.org/modules/news/article.php?storyid=859