هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


navid.kh
navid.kh


شخصی
تاریخ گرفتن نقش ۱۳۹۸/۳/۱۰ ۱۶:۰۰
معرفی شخصیت اسم:گیلدروی لاکهارت

جنسیت:مذکر

نژاد:دو رگه

شغل:نویسنده، معلم دفاع در برابر جادوی سیاه در مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتز

رنگ مو: بلوند

رنگ چشم: آبی

چوبدستی: چوب درخت آلبالو و رگ قلب اژدها( 9 اینچ)

بوگارت:اسلایتی بندی
Slighty bendy

گروه:ریونکلاو

ویژگی های اخلاقی:جادوگر خوب ولی تنبل که به همین دلیل به جای تلاش برای کسب شهرت به تقلب روی آوردم.

ویژگی ظاهری:قد متوسط رو به بلند مو های حالت دار بلوند و لبخند دلنشین و در کل چهره جذاب.

افتخارات:برنده 5 دوره زیباترین لبخند.

خلاصه زندگی:
کودکی:
گیلدروی لاکهارت که از مادری ساحره و پدری مشنگ زاده شد و دو خواهر بزرگتر داشت، تنها
فرزند از سه فرزند پدر و مادرش بود که توانایی جادو کردن داشت.پسرکی باهوش و خوشقیافه
که مشخص بود مادرش او را بیشتر از خواهرانش دوست دارد و این حقیقت که اویک جادوگر
هم بود باعث شد غرور مانند علفی هرز در وجودش رشد کند.
تحصیل:
ورود الکهارت جوان به مدرسهی علوم و فنون جادوگری هاگوارتز به آن اندازه که او و مادرش
انتظار داشتند رضایتبخش نبود.در مدرسهای پر از جادوگر که تعداد زیادی از آنها هم از الکهارت
زبردستتر بودند، به اوچندان توجه نمیشد.)در حقیقت تصور لاکهارت از ورودش به هاگوارتز
دقیقا مخالف تصوری بود که هری پاتر چند دهه بعد قبل از ورود به هاگوارتز داشت. او در ذهن
خودش تجسم میکرد که در راهروها قدم میزند و از گوشه و کنار پچپچهای بقیه درباره ی
تواناییهای جادویی اش بلند میشود.اما هرگز به ذهنش خطور نکرده بود که همه ی دانشآموزها
قبل از ورودشان به مدرسه همین خیالات را درباره ی خودشان دارند.( او در ذهنش خودش را
یک قهرمان و نابغهی تمام عیار میدید و فهمیدن اینکه سرشناس نیست، تواناییهایش ویژه
نیستند و هیچکس تحت تاثیر موی فرِ طبیعیاش قرار نمیگیردبزرگترین شوک ناخوشایندی
بود که به او وارد شد.
البته اینطورنبود که لاکهارت هیچ استعدادی نداشته باشد.برعکس، معلمهایش حس میکردند
که هوش و تواناییاو از میانگیندانشآموزان بالالتر است و اگر سخت تالش کند میتواند برای
خودش کسی شود، حتی اگرنمیتوانست به جاهطلبیهایی که باهمکالسیهایش در میان
میگذاشت جامه ی عمل بپوشاند )لاکهارت به هرکسکه به حرفهایش گوش میکرد میگفت
که او تا پیش از پایان تحصیلش یک سنگ جادو خواهد ساخت وقصد دارد قبل از آنکه سخت
تالش کند تا تبدیل به جوانترین وزیر سحر و جادوی بریتانیا شود، به مقام کاپیتانی تیم کوییدیچ
انگلستان برسد و جامجهانی رابالای سر ببرد(
پس از هاگوارتز:وقتی که لاکهارت بالاخره از هاگوارتز رفت، معلم های مدرسه نفس راحتی کشیدند.خیلی زود
خبر کارهایش از گوشه و کنار رسید و کارهای متهورانهاش او را مشهور و مشهورتر کرد. بسیاری
از اساتید سابقش با خود فکر کردند که شاید دربارهی او در اشتباه بوده اند چون لاکهارت با سفر
کردن به محل دورافتاده ی زندگیِ چند جانور خطرناک و شوم، از خودش شجاعت و انعطافپذیری
نشان داده بود.
حقیقت آن بود که لاکهارت سرانجام شغل حقیقی اش را پیدا کرده بود.او هیچوقت جادوگر بدی
نبود، فقط یک ساحر تنبل بود،و تصمیم گرفته بود تمامی استعدادهایش را در یک زمینه به کار
ببندد: افسون حافظه.با حرفه ای شدن در اجرای این افسون توانست خاطرات تعداد زیادی از
جادوگران زبردست و شجاع را دستکاری کند و همین به او اجازه داد که بتواند کارهای دلیرانه ی
آنها را به نام خودش تمام کند. هر بار پس از پایان یکی از »ماجراجوییهایش« با کتابی آمادهی
چاپ به بریتانیا باز میگشت که در آن شاهکارهای شجاعانه ی »او« با جزئیات فراوان مندرآوردی
بازگو شده بود.
شناسه نمایشی گیلدروی لاکهارت
محل زندگی جهنم
منطقه‌ی زمانی (GMT+3:30) تهران
شغل معلم دفاع در برابر جادوی سیاه
علاقه‌مندی‌ها کتاب ها و داستان هام
عضویت از ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳:۴۵
اجتماعی
پیام‌ها 33
آخرین ورود ۱۳۹۸/۵/۳۱ ۷:۴۷
امضا
گیلدروی لاکهارت عظیم


تصویر کوچک شده


تصویر کوچک شده

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.