هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

جستجوی نتایج

(نشان بده 1 - 16)
گالری هری پاتر
گالری هری پاتر داربد (Bowtruckle)
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۴ ۲۰:۵۹:۳۲)
گالری هری پاتر کراپ (Crup)
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۴ ۲۱:۰۲:۱۷)
گالری هری پاتر رانسپور (Runespoor)
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۴ ۲۱:۰۵:۰۷)
گالری هری پاتر نیزل(kneazle)
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۴ ۲۱:۱۰:۲۴)
گالری هری پاتر نیفلر (niffler)
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۴ ۲۱:۱۲:۳۳)
گالری هری پاتر استریلر (Streeler)
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۴ ۲۱:۱۴:۴۹)
گالری هری پاتر پافسکین (puffskein)
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۴ ۲۱:۱۷:۰۳)
گالری هری پاتر مرغ طوفان (Thunderbird)
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۱۴ ۱۷:۴۲:۵۶)
گالری هری پاتر عکس گروهی از اعضای محفل ققنوس در جنگ اول با لردسیاه
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۲۷ ۲۰:۱۲:۲۶)
گالری هری پاتر عکس گروهی از اعضای محفل ققنوس در جنگ دوم با لردسیاه
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۲۷ ۲۰:۱۳:۳۶)
گالری هری پاتر کشته شدن سیریوس بلک به دست بلاتریکس
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۲۷ ۲۰:۲۶:۱۴)
گالری هری پاتر اعضای محفل ققنوس در جنگ اول با لرد سیاه به تفکیک اسم
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۲۷ ۲۰:۳۰:۲۳)
گالری هری پاتر اعضای محفل ققنوس در جنگ دوم با لرد سیاه به تفکیک اسم
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۳/۲۷ ۲۰:۳۰:۴۵)
گالری هری پاتر نیوت اسکمندر
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۴/۱۲ ۱۶:۳۳:۱۹)
گالری هری پاتر کردنس، نهانه ی قدرتمند فیلم اول
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۴/۱۲ ۱۶:۳۴:۰۲)
گالری هری پاتر نیوت اسکمندر
  رز-ویزلی (۱۳۹۶/۴/۱۲ ۱۶:۳۴:۱۹)
  

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.