هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

جستجوی نتایج

(نشان بده 1 - 20)
انجمن‌ ها
انجمن‌ ها سال اولی ها از این طرف: کلاه گروهبندی
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ۲:۳۷:۵۷)
انجمن‌ ها پاسخ به: گفتگو با مدیران ، انتقاد ، پیشنهاد و ...
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۰:۳۸:۱۴)
انجمن‌ ها پاسخ به: بازي با كلمات
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۰:۳۴:۲۰)
انجمن‌ ها پاسخ به: گفتگو با مدیران ، انتقاد ، پیشنهاد و ...
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۱۲/۹ ۱۲:۱۸:۵۸)
انجمن‌ ها پاسخ به: قلم پر تندنویس
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ۴:۱۵:۲۴)
انجمن‌ ها پاسخ به: کارگاه نمایشنامه نویسی
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۱۰/۴ ۲۰:۰۴:۰۳)
انجمن‌ ها پاسخ به: بازي با كلمات
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۹/۶ ۱۸:۴۰:۵۰)
انجمن‌ ها پاسخ به: کارگاه نمایشنامه نویسی
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۸/۱۰ ۲۳:۰۹:۰۲)
انجمن‌ ها پاسخ به: بازي با كلمات
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۸/۱۰ ۲۲:۵۴:۴۶)
انجمن‌ ها پاسخ به: گفتگو با ناظرين انجمن كينگزكراس
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۷/۲۸ ۰:۳۸:۳۴)
انجمن‌ ها پاسخ به: کارگاه نمایشنامه نویسی
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۷/۲۱ ۱۸:۳۶:۳۶)
انجمن‌ ها پاسخ به: بازي با كلمات
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۷/۲۱ ۱۸:۳۵:۵۸)
انجمن‌ ها پاسخ به: بنیاد مورخان
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۷/۷ ۱۳:۵۳:۳۳)
انجمن‌ ها پاسخ به: گفتگو با مدیران ، انتقاد ، پیشنهاد و ...
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۷/۱ ۲۳:۳۱:۲۱)
انجمن‌ ها پاسخ به: بنیاد مورخان
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۶/۳۱ ۱۷:۱۲:۵۱)
انجمن‌ ها پاسخ به: گفتگو با مدیران ، انتقاد ، پیشنهاد و ...
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۶/۳۱ ۱۱:۱۹:۳۹)
انجمن‌ ها پاسخ به: گفتگو با مدیران ، انتقاد ، پیشنهاد و ...
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۶/۲۳ ۱۶:۱۹:۴۱)
انجمن‌ ها پاسخ به: اتاق مدیریت
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۶/۷ ۱۱:۱۸:۲۸)
انجمن‌ ها پاسخ به: روز عشق و عاشقی !
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۶/۵ ۱۶:۱۱:۳۴)
انجمن‌ ها پاسخ به: كلاس تغیير شكل
  lili_potter_ (۱۳۹۲/۶/۵ ۱۵:۱۱:۰۵)
  بعدی >>

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.