هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb کتاب‌های هری پاتر BreadCrumb تصاویر متفرقه
نمایش بر اساس : بازدید, تصاویر با کمترین بازدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
تصاویر متفرقه
نسخه‌ی ۲۵مین سالگرد کتاب هری پاتر و سنگ جادو
13 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2023/10/27
امتیاز رتبه : 3
طرفدار هری پاتر در ۲۵مین سالگرد سنگ جادو
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2023/10/27
امتیاز رتبه : 3
کوچکترین طرفدار هری پاتر
15 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2023/10/27
امتیاز رتبه : 3
طرفدار هری پاتر در ۲۵مین سالگرد سنگ جادو
16 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2023/10/27
امتیاز رتبه : 3
طرفداران هری پاتر و نسخه‌ی ۲۵مین سالگرد سنگ جادو
16 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2023/10/27
امتیاز رتبه : 3
خانواده‌ی طرفدار هری پاتر در ۲۵مین سالگرد سنگ جادو
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2023/10/27
امتیاز رتبه : 3
ساختمان امپایر استیت در ۲۵مین سالگرد سنگ جادو
22 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2023/10/27
امتیاز رتبه : 3
پشت سر قايم شو
48 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/11/13
امتیاز رتبه : 3
بد دندان
53 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/11/13
امتیاز رتبه : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
56 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
امتیاز رتبه : 3
ماهي هاي مستتر
57 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/11/13
امتیاز رتبه : 3
مجموعه‌ی کتاب‌های هری پاتر
58 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/2/1
امتیاز رتبه : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
64 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
امتیاز رتبه : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
68 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
امتیاز رتبه : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
76 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
امتیاز رتبه : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
76 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
امتیاز رتبه : 3
یک هوادار با چاپ جدید کتاب هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه
77 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/2/1
امتیاز رتبه : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
99 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
امتیاز رتبه : 3
اعضای محفل ققنوس در جنگ دوم با لرد سیاه به تفکیک اسم
101 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/17
امتیاز رتبه : 3
عکس گروهی از اعضای محفل ققنوس در جنگ دوم با لردسیاه
102 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/17
امتیاز رتبه : 3
تصویری از نسخه‌ی مصور قصه‌های بیدل نقال
105 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/4/12
امتیاز رتبه : 3
عکس گروهی از اعضای محفل ققنوس در جنگ اول با لردسیاه
107 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/17
امتیاز رتبه : 3
کشته شدن سیریوس بلک به دست بلاتریکس
119 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/17
امتیاز رتبه : 3
شجره‌نامه‌ی خانواده‌ی مالفوی
142 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/7
امتیاز رتبه : 3
هيپوگريف
206 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/11/13
امتیاز رتبه : 3
اعضای محفل ققنوس در جنگ اول با لرد سیاه به تفکیک اسم
222 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/17
امتیاز رتبه : 3
تصویری از خوابگاه هافلپاف در نسخه مخصوص چهارگروه تالار اسرار
242 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/6/30
امتیاز رتبه : 3
تصویری از خوابگاه ریونکلاو در نسخه مخصوص چهارگروه تالار اسرار
330 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/6/30
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.