هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل
پاسخ به: دادسرای عمومی جادوگران
پیام زده شده در: ۱۴:۲۹ شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
#31
اژی با شنیدن اسم مرکز مشاوره بعد از چند تایی جرقه زدن، جیغش به هوا بلند شد.
- نمیخوااااااااااااااااام!
- اژی مامان برای تو میخوایم تغییر بدیم.
- گفتم نمیخوااااااااام، یا یه جای دیگه رو تغییر بدین یا "تغـ"تون رو عوض کنید.
- اما اژی مامان...
- الان دارم ناراحت میشما!

گویا مرگخوارها چاره ای نداشتن. باید به ساز اژی میرقصیدن.

- واقعا چرا ارباب باید توی این موقعیت بخوان ما رو تنها بذارن؟
- لینی معجون رهاسازی سوزن گیر کرده بدم؟
- نه یکی بیاد منو توجیه کنه که واقعا چرا ارباب باید توی این موقعیت بخوان ما رو تنها بذارن؟

مرگخوار ها از لینی به ستوه اومده بودن. بنابراین بلاتریکس در اقدامی حرفه ای شیشه ای رو وارونه روی لینی قرار میده و بعد از اون لینی فقط تصویر بود و صدایی ازش به گوش نمیرسید.
- خب حالا به ادامه ی کارتون برسید! داشتیم چی میگفتیم؟
- .... .... ..... ..... .... .... ...؟

اژی با لبخند ژکوندش به بلاتریکس خیره شده بود!

- .... .... ..... ..... .... .... .... ...؟
- موهای اینو بزنیم از ته بدیم ماما بذاره رو سرش!
- .... .... ..... ..... .... .... .... ...؟


ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!


تصویر کوچک شده


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۲:۵۳ شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
#32
نتیجه دوئل(هاگوارتزی) مانامی ایچیجو و گابریل تیت:


امتیازهای داور اول:
مانامی ایچیجو: 26 امتیاز – گابریل تیت: 24 امتیاز

امتیازهای داور دوم:
مانامی ایچیجو: ۲6.۵ امتیاز – گابریل تیت: 25 امتیاز

امتیازهای داور سوم:
مانامی ایچیجو: ۲3.5 امتیاز – گابریل تیت: 23 امتیاز

امتیازهای نهایی:
مانامی ایچیجو: 25.33 امتیاز - گابریل تیت: 24 امتیاز


برنده دوئل: مانامی ایچیجو!

..................

نتیجه دوئل آرتمیسیا لافکین و هوریس اسلاگهورن:


امتیازهای داور اول:
آرتمیسیا لافکین: 24.5 امتیاز – هوریس اسلاگهورن: صفر امتیاز

امتیازهای داور دوم:
آرتمیسیا لافکین: ۲5 امتیاز – هوریس اسلاگهورن: صفر امتیاز

امتیازهای داور سوم:
آرتمیسیا لافکین: ۲4 امتیاز – گهوریس اسلاگهورن: صفر امتیاز

امتیازهای نهایی:
آرتمیسیا لافکین: 24.5 امتیاز - هوریس اسلاگهورن: صفر امتیاز


برنده دوئل: آرتمیسیا لافکین!

...............

- آرتمیسیا لافکین!

آرتمیسیا از جاش بلند شد و سریع خودش رو به میز رسوند.

- خانوم لافکین؟ شما برای مصاحبه ی اولیه پذیرفته شدین. این فرم رو پر کنید و برای آزمون پیش از مصاحبه برید به اتاق در آبی! بعدش که آزمونتون تموم شد برای مصاحبه برید به اتاقی که درش بنفش مایل به قرمزه!

آرتمیسیا تلاش می کرد تمام ین موارد رو خیلی سریع به ذهنش بسپره که اشتباه نکنه. فرم ها رو از مرد پشت میز گرفت و راه افتاد.
- گفت اول میرم اتاق در آبی بعد میرم اتاق قرمز مایل به بنفش. نه... نه... گفت آبی مایل به سبز... نه اینم نبود... بنفش داشت!

بعد از کلی فکر به اتاق در آبی رسید و موقتا بیخیال فکر کردن به رنگ در دوم شد. نفس عمیقی کشید و دستگیره در رو چرخوند و در رو باز کرد. رو به روش اتاقی بزرگ قرار داشت، بدون پنجره و هر گونه روزنه ای. فقط یه میز و صندلی وسط اتاق قرار داشت که روی میز سه تا کاغذ و یه قلم پر قرار گرفته بود.
نیم ساعت بعد بلاخره همه ی سوال ها رو جواب داد و با رضایت کامل داشت جواب هاش رو چک میکرد. تقریبا همه سوال ها رو چک کرده بود که صدایی تمرکزش رو به هم ریخت!

وییییییییییزززززززززززززززز!

- صدای چی بود؟

وییییییییییزززززززززززززززز!

- صدای چی بووووود؟

وییییییییییییییییییییییییییییییزززززززززززززززز!

- صدای چی بووووود؟

وییییییییییییییییییییییییییییییزززززززززززززززز!

تالاپ!

سوسک سیاه و زشت و بالداری با ابعادی شبیه موش خرمایی صاف وسط کاغذ هاش فرود اومد و در حالی که دو تا دست جلوییش رو به هم میمالید با لبخندی ژکوند زل زد به آرتمیسیا!

آرتمیسیا خیره شد به سوسک مذکور! سوسک هم خیره شد به اون!
دقایقی طولانی آرتمیسیا و سوسک زل زده بودن تو چشم های هم. تا اینکه بلاخره...

-سوووووووووووووووووووووووووووسک!
- کوفت سوسک چه خبرته بابا!
- تو... تو حرف میزنی؟
- پس میخوای نزنم؟ با این هیکلم!
- سمت من نیا! زشت ایکبیری!
- عفت کلام داشته باش. ترس ندارم که به این گوگولی ای!
- نمیخوام! من میخوام برم!

آرتمیسیا این رو میگه و با عجله به سمت در میره و دستگیره رو میچرخونه.... ولی در باز نمیشه!

- قفله!
- چرا قفله؟ بازش کن میخوام برم!

سوسک با یکی از شاخک های متعددش به تابلویی بالای سر آرتمیسیا اشاره میکنه!

نقل قول:
برای امنیت هر چه بیشتر امتحان و جلوگیری از تقلب دادن و تقلب رساندن به شما داوطلب گرامی، در از زمان برخورد دست شما با ورقه های امتحانی به طور خودکار قفل خواهد شد و پس از اتمام زمان امتحان باز می شود.
زمان باقی مانده تا پایان امتحان: سه روز و بیست و سه ساعت و پنجاه و نه دقیقه!


- این... این...
- خیلی وقته خرابه! ولی بگیر نگیر داره.

آرتمیسیا باورش نمیشد. ناامیدانه در رو به سمت خودش کشید ولی انگار هیچ فایده ای نداشت. سوسک ویز ویز کنون کنار پای آرتمیسیا فرود اومد.

- من یه پیشنهاد واست دارم! سرتو بذار رو شاخکام خوابت بگیره!

انگار آرتمیسیا چاره ای نداشت. باید تا پایان زمان امتحان این موجود زشت رو توی این اتاق تحمل می کرد!


ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!


تصویر کوچک شده


پاسخ به: دادسرای عمومی جادوگران
پیام زده شده در: ۱۷:۴۱ پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
#33
- این داره کجا میاد؟
- ماما!
- این بیاد سمت ما نصفش میکنیم! دورش کنید از ما! زشت بد ترکیب آتیش پراکن رو!
- ماما! غذا!
- اینو از ما دور کنید تا لهش نکردیم! دوباره تکرار نمیکنیم!

لینی درست وقتی که اژدها تلاش میکرد دماغش رو با ردای لرد پاک کنه اون رو بلند می کنه!

- ارباب ببینید چه گوگولیه!
- پیکس! فرزند ما رو بردن و ما اصلا حوصله نداریم! این موجود زشتو از جلو چشم ما دور کنید! مایل نیستیم ببینیمش!

لینی و مرگخوار ها یا حرف لرد رو نشنیدن یا نمیخواستن که بشنون. چون دور اژدها که اندازه کف دست بود حلقه زدن و داشتن فکر میکردن باهاش چی کار کنن.

- به نظر گرسنه میاد، به نظرتون چی بدیم بخوره؟
- باید به اژدهای مامان غذای سالم و مقوی بدیم! هویج برای بینایی بسیار مفیده. بهش پوره ی هویج با سس آلوورا بدیم!
- فکر نکنم خیلی سبزیجات دوست داشته باشه بانو!

ایوا با دیدن چهره ی مروپ بعد از شنیدن این جمله سعی کرد هر چه زودتر قضیه رو ماست مالی کنه!
- بیاید اول براش اسم انتخاب کنیم. کسی پیشنهادی نداره؟
- معجون؟
- نرمک؟
- مگولی؟

لینی که با حالتی مادرانه به اژدها خیره شده بود، پیشنهادی داد که کسی نتونه ردش کنه!
- اژی!


ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!


تصویر کوچک شده


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۰:۴۴ سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
#34
نتیجه دوئل(هاگوارتزی) پلاکس بلک و بیدل نقال:


امتیازهای داور اول:
پلاکس بلک: 27 امتیاز – بیدل نقال: صفر امتیاز

امتیازهای داور دوم:
پلاکس بلک: ۲۵.۵ امتیاز – بیدل نقال: صفر امتیاز

امتیازهای داور سوم:
پلاکس بلک: ۲۷ امتیاز – بیدل نقال: صفر امتیاز

امتیازهای نهایی:
پلاکس بلک: 26.5 امتیاز - بیدل نقال: صفر امتیاز


برنده دوئل: پلاکس بلک!

..........................

نتیجه دوئل(هاگوارتزی) جیمز پاتر و نیوت اسکمندر:


امتیازهای داور اول:
نیوت اسکمندر: 25.5 امتیاز – جیمز پاتر: صفر امتیاز

امتیازهای داور دوم:
نیوت اسکمندر: ۲۳ امتیاز – جیمز پاتر: صفر امتیاز

امتیازهای داور سوم:
نیوت اسکمندر: ۲۵ امتیاز – جیمز پاتر: صفر امتیاز

امتیازهای نهایی:
نیوت اسکمندر: 24.5 امتیاز - جیمز پاتر: صفر امتیاز


برنده دوئل: نیوت اسکمندر!


ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!


تصویر کوچک شده


پاسخ به: كلاس معجون سازي
پیام زده شده در: ۱:۴۲ جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
#35
پست دوم از تدریس جلسه ی سوم درس معجون سازی


پست قبلی ابتدا خوانده شود!


پست دوم


هکتور کلا همیشه دیر نیم گالیونی اش می افتاد. همیشه دیر میفهمید کجا باید حرف بزنه و کجا حرف نزنه. اصلا کجا باید وانمود کنه حرف زدن بلد نیست.
مثل اون موقع که نمیدونست میتونه بگه کاغذ رمز رو بهش ندادن، یا مثلا کاغذ رو یه درخت مدافع حقوق درخت ها برد و اصرار داشت که خواهرزاده عموشه. هکتور همیشه دیر میفهمید باید چی کار کنه.

- ارباب میخواید برم بگم کاغذ رمزو رو کرم فلوبر خورد؟

ویبره زدن مشتاقانه هکتور همانا و برخورد لنگ ویبره رونده اش به در همان! قبل از اینکه لرد بتونه هکتور رو به چهل و دو قسمت مساوی تقسیم کنه، در باز شد و کله ی قرمزی در ارتفاع نیم متری زمین پیدا شد.
- پیاز ها رو بیارید بذارید تو آشپزخونه! مامانبزرگ مالی پیاز ها رو آوردن!

فرد سر قرمز بعد گفتن این جمله توی راهرو ها گم شد. حالا فقط لرد مونده بود و نگاه های لرد که حتی از وزن خانه ریدل ها با تمام ساکنینش هم سنگین تر بود.
- اممم چیزه ارباب من مطمئنم زیاد نیستن. حتما زود تموم میشه!

هکتور داشت زیر نگاه لرد تبدیل به پوستر می شد.

- من اول میرم تو ببینم خطری نباشه!

هکتور و بعد از اون لردی که هنوز تلاش می کرد با نگاه هاش هکتور رو له و لورده کنه وارد شدن.

- هک یادمون میمونه و مطمئن باش وقتی این ماجرا تموم شد کل آزمایشگاهتو تو دماغت فرو میکنیم.
- اربا...

- تام! همیشه میدونستم دلت روشنه و فرزند روشنایی هستی. بیا به آغوش روشنایی!
- هک!

هکتور قبل از اینکه تبدیل به پوره دگورث گرنجر بشه، دست به عمل میزنه.
- ما مامور سرشماری هستیم. اومدیم سر هاتونو بشمریم!

حدودا سه ساعت و نیم بعد و بعد از اینکه هکتور تونست دامبلدور رو قانع کنه که قصدشون فقط سرشماریه نه پیوستن به محفل بلاخره تونستن کارشون رو انجام بدن و از اونجا بیان بیرون. البته این سرشماری تلفاتی هم داشت و بانو مروپ حتما از بادمجونی که پای چشم هکتور کاشته شده بود خوشش می اومد!

- مقصد بعدی کجاست هکتور؟

هکتور سعی میکرد با یک چشم مقصد بعدی رو بخونه.
- بیست تا خیابون اونور تر، سمت راست راست، خونه ی... خونه ما ارباب!
- تو مگه خونه هم داری؟
- بله ارباب همه ی فک و فامیلم اونجا زندگی میکنن. همه ی هکتورک ها و دگی ها!

لرد دلش نمیخواست با دگی ها رو به رو بشه. همین یه دونه برای هفت پشتش بس بود ولی چاره ای نداشت. این خونه آخرین خونه بود و بعدش کار تموم میشد. اما خب دقایقی بعد و با باز شدن در خانه ی هکتور، لرد کاملا پشیمون شد.
- ما اینجا باید سرشماری کنیم؟

لرد بعد از دیدن حداقل صد سر که با چهره های مشابه هکتور رو به روی او ایستاده بودن و دقیقا مشابه هکتور بدون لحظه ای وقفه ویبره میزدن این رو گفته بود.

- اربابا این شما و این خانواده ی دگورث گرنجر!

به نظر میرسید سر شماری از این خونه سال های سال طول بکشه!

- هک ما میکشیمت!

تکلیف جلسه سوم:

به گروه های دو نفره تقسیم بشید و یکی از سه تا سوژه ای که لینکش رو میدم انتخاب کنید و یک دو پستی میزنید. عین کاری که من و لرد کردیم. یکی از سوژه ها رو برداشتیم و پست اول رو لرد زد و پست دوم رو من.
سوژه ها:
دستور العمل
حفره اسرار دوم
شوخی
نکته1: لازم نیست حتما هر دو نفر از یک گروه باشید.( مثلا لازم نیست هر دو گریفندور یا هافلپاف باشید. میتونید از سایر گروه ها همگروهی انتخاب کنید.)
نکته 2: بالای پستتون سوژه رو قید کنید.
نکته 3: بالای پستتون نام خودتون و همگروهیتون رو قید کنید. مثلا: لرد- هکتور
نکته 4: فقط از سه سوژه ی داده شده استفاده کنید. سوژه های غیر از این پذیرفته نمیشن.
نکته 5: به کسانی که نکات رو حتی یکیش رو رعایت نکنن امتیاز داده نمیشه.


ویرایش شده توسط هکتور دگورث گرنجر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۴ ۱:۴۵:۵۴

ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!


تصویر کوچک شده


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۱۵:۱۱ سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
#36
سوژه دوئل(هاگوارتزی) گابریل تیت و مانامی ایچیجو: چوب دستی موقت!


توضیح:

شما توی جنگل ممنوعه گم شدین... و به دلیلی چوب دستیتون رو هم از دست دادین. مجبور می شین سعی کنین یه چوب دستی جدید برای خودتون بسازین.
می تونین تنها باشین یا همراه شخص یا اشخاصی.
مغز چوب دستی(ماده ای که وسطش می ذارن) کمی سخته. می تونین از هر چیزی که فکر می کنین خاصیت جادویی داره استفاده کنین.

توضیح بدین که توی جنگل چیکار می کنین و چه بلایی سر چوب دستی خودتون میاد و چوب دستی جدید رو چطوری می سازین و آیا کار می کنه یا نه.


برای ارسال پست در باشگاه دوئل ده روز( تا 23:59 جمعه 21 شهریور) فرصت دارید.


موی دماغتان سرسبز باد!


شش سال و چهل و شش روزه که موی دماغ ما شدی تو!


ویرایش شده توسط لرد ولدمورت در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ ۱۶:۴۷:۳۱

ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!


تصویر کوچک شده


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۲۳:۱۵ چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹
#37
نتیجه دوئل(هاگوارتزی) زاخاریاس اسمیت و آیلین پرینس:


امتیازهای داور اول:
آیلین پرینس: 24.5 امتیاز – زاخاریاس اسمیت: 23 امتیاز

امتیازهای داور دوم:
آیلین پرینس: 25 امتیاز – زاخاریاس اسمیت: 25.5 امتیاز

امتیازهای داور سوم:
آیلین پرینس: 26.5 امتیاز – زاخاریاس اسمیت: 26 امتیاز

امتیازهای نهایی:
آیلین پرینس: 25.33 امتیاز – زاخاریاس اسمیت: 24.83 امتیاز


برنده دوئل: آیلین پرینس!


ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!


تصویر کوچک شده


پاسخ به: كلاس معجون سازي
پیام زده شده در: ۱:۵۲ دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
#38
امتیاز های جلسه دوم معجون سازی


آرتمیسیا لافکین: 14 امتیاز

آرتمیسیای عزیز! همون طور که جلسه پیش هم بهت گفتم در پیش بردن سوژه عجله داری. میخوای هر چه سریع تر به آخرش برسی و این باعث میشه سوژه های خوبی رو از دست بدی. مثلا در پست قبلی بهت سوژه خوبی داده شده بود. تقابل شخصیت رودولف و بید کتک زن که میتونست مونث از آب در بیاد و خب همین گفتگو حتی به شکل نیمه کاره هم میتونست پست خوب و حتی طولانی رو بسازه. با وارد کردن برادر هاگرید و رفتن به جنگل ممنوع کمی سوژه رو سخت کردی. هنوز برای بردن سوژه به این مرحله زود بود.

لاوندر براون: 15 امتیاز

لاوندر عزیز! ما توی پست هامون نهایت تلاشمون رو میکنیم تا بدون توهین به جبهه مقابل و شخصیت ها از طنز استفاده کنیم. کمی در این مورد دقت کن. در مورد نحوه و مکان استفاده از شکلک ها هم باید دقت بیشتری به خرج بدی. بعضی از دیالوگ هات نیازی به شکلک نداشتن. شخصیت ها رو هم باید بهتر بشناسی. مثلا شخصیت رودولف اینطوریه که برای جنس مخالفش ضعف میکنه و این در مورد مرلین صادق نیست. ضمن اینکه به طور کلی پستت رو خیلی سریع پیش بردی. از سوژه های کوچیک خوب استفاده کن. مثلا پست قبلی خودت که لینی زده رو ببین. کل سوژه پستش مخفی شدن لرد بین طالبی ها بود. ولی خب ازش به خوبی استفاده کرد. حتی میشد توی پست بعدی هم در همون مورد نوشت. ولی خب تو همه بخش ها رو سریع و با هم پیش بردی و خیلی جاها رو از دست دادی.

گابریل تیت عزیز من چند بار تاکید کردم که متن تکلیف رو با دقت بخونید. من ازتون خواسته بودم توی یکی از تاپیک های ایفا پست بزنید. متاسفانه نمیتونم امتیازی به پستت بدم.

پومانا اسپراوت: 14 امتیاز

پومانای عزیز! مشکل پست شما هم چند تکه کردن و تغییر سوژه است. نیازی به این تغییر های اساسی توی سوژه نیست. پستت میتونست فقط در مورد همون فرد جلو در باشه.

الکساندرا ایوانوا: 16 امتیاز

الکساندرای عزیز! پستت خوب بود ولی مشکل اصلی پستت این بود که کمی طولانی شده بود و اینکه شما هعم سوژه های زیادی رو از دست دادی. بهتر بود فقط یک نفر رو توی پستت اسم میبردی و باقیش رو به نفر بعدی میسپردی.

هلنا ریونکلاو: 16 امتیاز

اینکه گند کار رون در اومد و خرابکاریش مشخص شد خوب بود. ولی بهتر بود دیگه اخر پستت قضیه رو به سمت مروپ نمیبردی هنوز جا داشت که روی این سوژه ی کارگاه کار بشه.

هوریس اسلاگهورن عزیز! متاسفانه به دلیل بی توجهی به تکلیفی که من دادم و عدم رعایت قوانینش نمیتونم بهتون امتیازی بدم!

مگان راوستوک: 13 امتیاز!

مگان عزیز! مگان عزیز! سوژه تا حدی در پست قبلی شما تغییر کرده بود ولی شما بیشتر تغییرش دادین و پیچیده اش کردید. ضمن اینکه پستتون خیلی خیلی سریع پیش رفته و تقریبا از هیچکدوم از سوژه هایی که میتونستید استفاده نکردید. شخصیت های پستت هم هنوز جا افتاده نیستن و لازمه اونا رو بیشتر بشناسی.

رابستن لسترنج: 17 امتیاز!

پستت خوب بود راب. اینکه دلفی رو با مروپ جایگزین کردی هم خوب بود. فقط انتظار طنز بیشتری از تو داشتم. از رابی که باورم نمیشد تازه وارد باشه قطعا انتظار بیشتری میره!

سوروس اسنیپ: 14 امتیاز!

سوروس عزیز! مهم ترین دلیل این امتیازت این بود که اصلا به پایان پست قبلی توجه نکردی. یک دفعه پریدی وسط یه جایی که من نفهمیدم چجوری به اینجا رسیدی! درسته که سوژه و پست های قبلیش گنگ و بسیار سخت بودن ولی خب میتونستی با کمترین تغییر فقط در مورد احساسی که برایان با خوردن معجون بهش دست داده رو بنویسی. پست خودت هم تا حد زیادی برام گنگ بود.

فلور دلاکور: 18 امتیاز

فلور عزیز پستت خوب بود. هم از نظر پیش بردن سوژه و هم از نظر توجه به سوژه های کوچیک. فقط کمی شخصیت های پستت باید قوی تر بشن.

گابریل ترومن عزیز. شما هم به متن تکلیف من دقت نکردی. من گفتم حتما باید یکی از تاپیک های ایفای نقش که سوژه ادامه دار دارن رو انتخاب کنید. متاسفانه نمیتونم به پستت امتیازی بدم.

اما دابز: 17 امتیاز!

امای عزیز! پستت خوب اینکه سوژه رو بیش از حد و با سرعت پیش نبردی هم خوب بود. کمی شخصیت های پستت قوی نبودن و نیاز داره روشون کار کنی.

زاخاریاس اسمیت: 15 امتیاز!

ایراد های املایی زیاد توی پستت دیده میشه زاخاریاس. از طرفی جمله بندی هاتم در خیلی از موارد ایراد داشتن. با توجه به طول پستت که خیلی کوتاه بود سوژه رو با عجله و زیاد پیش بردی.

موفق باشید!


ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!


تصویر کوچک شده


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۲۲:۴۹ شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹
#39
نتیجه دوئل (هاگوارتزی) گابریل تیت و پومانا اسپراوت:


امتیازهای داور اول:
گابریل تیت: 23 امتیاز – پومانا اسپراوت: 26.5 امتیاز

امتیازهای داور دوم:
گابریل تیت:23 امتیاز – پومانا اسپراوت: 25.5 امتیاز

امتیازهای داور سوم:
گابریل تیت: 19 امتیاز - پومانا اسپراوت: 25 امتیاز

امتیازهای نهایی:
گابریل تیت: 21.66 امتیاز – پومانا اسپراوت: 25.66 امتیاز


برنده دوئل: پومانا اسپراوت!

................

ما قوانین هاگوارتز رو نمی دونیم. دوئل رو فقط اجرا می کنیم. ولی تا جایی که اطلاع داریم برای دوئل هاگوارتزی، نباید هم گروه باشین. باز می تونین از مدیر هاگوارتز سوال کنین.


ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!


تصویر کوچک شده


پاسخ به: دفتر دوئل(محل درخواست دوئل)
پیام زده شده در: ۲۱:۵۹ شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
#40
سوژه های دوئل:


سوژه دوئل(هاگوارتزی) گابریل تیت و پومانا اسپراوت: پرحرفی نا بجا!

توضیح:

امروز یه روز خاص برای شماست. می تونه روز تولدتون باشه. جشن خاصی باشه. اولین روز مدرسه یا اولین روز کاریتون باشه. یا مثلا قرار مصاحبه کاری یا قرار عاشقانه داشته باشین یا هر روزی...
ولی ناگهان اتفاق عجیبی میفته! تمام اشیا شروع به حرف زدن با شما می کنن! با اصرار حرف می زنن و حتی شاید بخوان همراهمتون بیان.
توضیح بدین که اون روز چطوری می گذره.
تصمیم با خودتونه که صدای اشیا رو فقط خودتون بشنوین یا همه بشنون.

برای ارسال دوئل در باشگاه دوئل، یک هفته( تا 23:59 یکشنبه 2 شهریور) فرصت دارید.


......................

سوژه دوئل(هاگوارتزی) فلور دلاکور و مگان راوستوک: معجون جابجا!


توضیح:

شما قراره توی مسابقه یا امتحان یا رقابتی شرکت کنین. و یا به هر دلیل دیگه ای به معجون شانس احتیاج دارین.
ولی معجونی که می خورین معجون شانس نیست... یه معجون اشتباهیه!
توضیح بدین که معجون رو از کجا تهیه می کنین(یا خودتون درستش می کنین) و برای چی قراره استفاده بشه و چه نتیجه ای داره.


برای ارسال پست در باشگاه دوئل دو هفته ( تا 23:59 یکشنبه 9 شهریور) فرصت دارید.


نکته 1: سوژه ها رو در مورد شخصیت خودتون بنویسین.
نکته 2: سوژه های اصلی توضیحاتی هستن که داده شدن. اسم سوژه ها فقط برای وارد کردن به لیست، انتخاب می شه.

دماغتان در موهایتان رشد کند!


ویرایش: دماغتو در موهات رشد می دیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه جالب بود بقیه هم انجام بدن.


ویرایش شده توسط لرد ولدمورت در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ ۲۲:۰۴:۴۶

ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!


تصویر کوچک شده


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.