هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : بازدید, تصاویر با بیشترین بازدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
لتا لسترنج
172 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
لتا لسترنج و برادران اسکمندر
113 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/14
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر و تینا گلدستین
92 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/28
امتیاز رتبه : 3
نیوت و نیفلر
87 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/14
امتیاز رتبه : 3
تسیوس اسکمندر
87 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر
81 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/29
امتیاز رتبه : 3
دامبلدور در لندن
80 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
پوستر کریدنس بربون
61 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر جنایات گریندل‌والد
60 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل‌والد
59 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/29
امتیاز رتبه : 3
پوستر IMAX جنایات گریندل‌والد
55 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل والد در جوانی
53 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
خانه ی نیکلاس فلامل
51 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/24
امتیاز رتبه : 3
تسترال
49 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
امتیاز رتبه : 3
ویندا روزیر
48 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت جوان در هاگوارتز و در کنار دامبلدور
47 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/19
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل‌والد
46 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر
46 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
کوئینی گلدستین
45 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
گریندل والد
44 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
آلبوس دامبلدور
43 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/29
امتیاز رتبه : 3
گاوصندوق نیکلاس فلامل
41 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/24
امتیاز رتبه : 3
کلاس دفاع علیه جادوی سیاه در تریلر جنایات گریندل والد
39 بار دیده شده
2 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
بازیگران اصلی فیلم جنایات گریندل‌والد
38 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/25
امتیاز رتبه : 3
پروفسور دامبلدور
38 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
تینا در پاریس
37 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
نیوت و دامبلدور
37 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
نیفلر
36 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/12
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است | ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.