هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : محبوبیت, تصاویر با بیشترین محبوبیت
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
پوستر جنایات گریندل‌والد
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
پوستر کوئینی و جیکوب
15 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
پوستر تینا و یوسف کاما
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
پوستر لتا و تسیوس
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
پوستر گریندل‌والد و کریدنس
10 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
پوستر نیوت و دامبلدور
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
ویندا روزیر
22 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
کریدنس و نجینی
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر و تینا گلدستین
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
کوئینی گلدستین
3 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل‌والد
4 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
برادران اسکمندر
5 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
پوستر آلبوس دامبلدور
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/21
امتیاز رتبه : 3
پوستر گلرت گریندل‌والد
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/21
امتیاز رتبه : 3
خانه ی نیکلاس فلامل
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/24
امتیاز رتبه : 3
تصاویری از خانه ی نیکلاس فلامل
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/24
امتیاز رتبه : 3
خانه ی نیکلاس فلامل
56 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/24
امتیاز رتبه : 3
گاوصندوق نیکلاس فلامل
48 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/24
امتیاز رتبه : 3
از جانوران جدید جنایات گریندل‌والد
28 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
آوگری (Augurey)
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
سرافینا پیکوئری و تسترال‌ها
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پیکت
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیفلر کوچک
12 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
سرافینا پیکوئری
20 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
کریدنس و نجینی
54 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت و جیکوب
12 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیکلاس فلامل و جیکوب کوالسکی
15 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا و نیوت
19 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.