هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : نام, Z به A
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
پوستر کریدنس بربون
73 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پوستر کامیک کان فیلم جنایات گریندل‌والد
40 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/21
امتیاز رتبه : 3
پوستر کوئینی و جیکوب
15 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
امتیاز رتبه : 3
پوستر IMAX جنایات گریندل‌والد
79 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پوستر  کوئینی گلداستین
7 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
امتیاز رتبه : 3
پیکت
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پیکِت
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
گریندل والد در مقابل جمعیت
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
گریندل والد
47 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
گاوصندوق نیکلاس فلامل
48 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/24
امتیاز رتبه : 3
گلرت و ویندا روزیر
18 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل‌والد در بند
22 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل‌والد
62 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/29
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل‌والد
4 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل‌والد
72 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل والد در جوانی
71 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
کریدنس در صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
13 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
کریدنس در صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
20 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
کریدنس و نجینی
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
کریدنس و نجینی
56 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
کاپا
53 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3
کلاس دامبلدور در هاگوارتز
20 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
کلاس دفاع علیه جادوی سیاه در تریلر جنایات گریندل والد
42 بار دیده شده
2 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
کوئینی در پاریس
25 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
امتیاز رتبه : 3
کوئینی گلدستین
3 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
امتیاز رتبه : 3
کوئینی گلدستین
72 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
کوئینی
11 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.