هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb لینی.وارنر: آلبوم تصاویر ارسال شد
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
لینی.وارنر: آلبوم تصاویر ارسال شد
دیو وانگ در نقش لیو تاو
19 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
ماریا فرناندا کاندیدو در نقش ویسنسیا سانتوس
25 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
الیور ماسوچی در نقش آنتون ووگل
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
الکساندر کازنتساو در نقش هلموت
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
پاپی کوربی در نقش ویندا روزیر
18 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
آلیسون سودول در نقش کوئینی گلدشتاین
19 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
ازرا میلر در نقش کریدنس بربون یا اورلیوس دامبلدور
28 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
مدس میکلسن در نقش گلرت گریندل‌والد
3 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
تدی، نیفلر
1 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
پیکت، داربد
1 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
ریچارد کویل در نقش آبرفورث دامبلدور
2 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
ویلیام نادیلم در نقش یوسف کاما
1 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
ویکتوریا یتس در نقش بانتی
8 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
کالوم ترنر در نقش تسیوس اسکمندر
4 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
جسیکا ویلیامز در نقش پروفسور لالی هیکس
9 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
دن فوگلر در نقش جیکوب کوالسکی
3 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
ادی ردمین در نقش نیوت اسکمندر
6 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
جود لاو در نقش آلبوس دامبلدور
4 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
گلرت گریندل‌والد
43 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2021/12/24
 : 3
آلبوس دامبلدور به همراه برادران اسکمندر
52 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2021/12/24
 : 3
آلبوس دامبلدور و تیم نیوت اسکمندر
40 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2021/12/24
 : 3
نیوت اسکمندر و داربدش
41 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2021/12/24
 : 3
پوستر رسمی فیلم رازهای دامبلدور
18 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2021/12/24
 : 3
پوستر جنایات گریندل‌والد
271 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
پوستر IMAX جنایات گریندل‌والد
252 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
نیوت اسکمندر
257 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
تسیوس اسکمندر
319 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
گلرت گریندل‌والد
276 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.