هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb لینی.وارنر: آلبوم تصاویر ارسال شد
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
لینی.وارنر: آلبوم تصاویر ارسال شد
پوستر جنایات گریندل‌والد
235 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
پوستر IMAX جنایات گریندل‌والد
214 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
نیوت اسکمندر
225 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
تسیوس اسکمندر
273 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
گلرت گریندل‌والد
241 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
کوئینی گلدستین
210 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
ویندا روزیر
222 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
جیکوب کوالسکلی
32 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
گلرت و ویندا روزیر
39 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
نیوت، تینا، لتا و یوسف کاما
29 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
تسیوس در وزاتخانه همراه مقامات
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
تینا و یوسف کاما
22 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
نیوت، جیکوب و یوسف کاما
22 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
نیوت، جیکوب و یوسف کاما
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
نیوت و جیکوب
22 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
نیوت اسکمندر و بانتی
25 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
نیوت و تینا
31 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
یوسف کاما
25 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
تینا، جیکوب و نیوت
27 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
تینا گلدستین
61 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
حضور مقامات وزارتخانه در کلاس دامبلدور
27 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
کلاس دامبلدور در هاگوارتز
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
بازگشت به هاگوارتز
30 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
تینا و نیوت
50 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
نیکلاس فلامل و جیکوب کوالسکی
51 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
نیوت و جیکوب
27 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
کریدنس و نجینی
217 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
سرافینا پیکوئری
36 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.