هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


[en]Potter trio signed on for final two films[/en][fa]مثلث هری پاتر برای دو فیلم پایانی،امضا کردند[/fa]

  • لطفا برای یک نوشته بیش از یک بار رای ندهید
  • از 1 تا 10 میتوانید رای دهید یک یعنی به درد نخور و 10 یعنی عالی
  • لطفا منصف باشید. اگر یکی 1 یا 10 بگیرد این ارزش یابی مفید نخواهد بود.
  • برای نوشته های خودتان رای ندهید.
  

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.