هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

مقاله‌ها :: ترجمه‌ی سایت رسمی رولینگ

ترجمه سوالات وومبت سطح دوم همراه با توضیحات


ترجمه سوالات وومبت سطح دوم به همراه توضیحات برای انتخاب بهترین گزینه و بحث در مورد گزینه ها و اطلاعات داده شده توسط رولینگ در این تست
W.O.M.B.A.T. Grade 2 wombat وومبت
وومبت ( تست استعداد اولیه و جادوی مقدماتی جادوگران) سطح دوم
تعداد سوالات (4 بخش، 18 سوال)

بخش اول
جوهره جادو
(35 از 100)
1. کدامیک از جملات زیر صحیح است؟
1- هگ ها بچه های کوچک را میخورند
2- اینفری نمیتواند حرف بزند
3- گابلین ها از نور خورشید میترسند
4- هیچ سنتور ماده ای وجود ندارد
5- امروزه گاز گرفتگی توسط خون آشام ها قابل درمان است.

توضیح:
- در نظر اول با توجه به مطلب چاپ شده در پیام امروز در مورد اینکه هگ ها بچه های کوچک را میخورند به نظر میرسد که قطعا پاسخ یک صحیح است. ولی از کجا معلوم که این هم یکی از دروغ های پیام امروز نباشد؟ و آیا رولینگ اصلا پیام امروز را در کتاب قابل اعتماد معرفی کرده تا بتوان به نوشته های آن استناد کرد؟
ولی اگر این را گزینه صحیح بپذیریم یعنی در گزینه های دیگر عکس آنها درست است و این مطالب بسیار جالبی را افشا میکند:

1- اینفری ها حرف میزنند
2- گابلین ها از نور خورشید نمیترسند
3- سنتور های ماده هم وجود دارند: قطعا باید این طور باشد چون خود آنها در برخورد با هری و هرماینی به لغت " کره" اشاره کردند پس یعنی بچه دار میشوند و در نتیجه باید سنتور ماده هم در کار باشد.
4- گاز گرفتگی توسط خون اشام ها قابل درمان نیست!

- با توجه به برخورد هری با اینفری ها به نظر میرسد اینفری ها توانایی حرف زدن را ندارند

- بررسی تک به تک گزینه ها:
1- با توجه به مطلب پیام امروز صحیح است
2- با توجه به کتاب ششم و برخورد هری صحیح است
3- با توجه به اینکه یک گابلین در بیرون بانک در کتاب معرفی شده غلط است.
4- صحیح است البته در کتاب هیچ سنتور ماده ای معرفی نشده است
5- درستی و غلط بودن این گزینه مشخص نیست


2. کدامیک از جملات زیر غلط است؟
1- ارواح میتوانند باعث ایجاد حرکت در مایع و گاز شوند.
2- پری های دریایی آب شیرین کمتر از همنوعان آب شورشان ستیزه جو هستند.
3- پوزه یک گرگنما کوتاه تر از پوزه یک گرگ واقعی است.
4- هیچ ویلای نری وجود ندارد
5- هگ در هر پایش 4 پنجه دارد

توضیح:
- بررسی تک به تک گزینه ها:
1- میرتل آب توالت را حرکت میداد پس این گزینه صد در صد صحیح است.
2- در مورد پری ها چه شور چه شیرین! به جز اینکه کمی وحشی هستند اطلاعی در دست نیست!
3- پوزه گرگنما قطعا با گرگ واقعی فرق دارد و این در کتاب سوم گفته شده و هرماینی در پاسخ به اسنیپ به پوزه اشاره کرد ولی اسنیپ حرفش را قطع کرد و معلوم نشد در مورد پوزه میخواسته چه بگوید ولی اینکه چه فرقی دارد و آیا کوتاه یا بلند تر است مشخص نیست در نتیجه این گزینه به احتمال قریب به یقین صحیح است.
4- البته هیچ ویلای نری در کتاب معرفی نشده است و خیلی هم بعید است که ویلای نر وجود داشته باشد در نتیجه به احتمال زیاد این گزینه هم صحیح است.
5- اطلاعاتی در مورد هگ ها نداریم!

به نظر میرسد از گزینه های 2 یا 5 باید یکی را شانسی انتخاب کرد!


3. وزارت سحر و جادو کدامیک از موارد زیر را در دسته خیلی خطرناک طبقه بندی کرده است؟
1- دمنتور ها
2- هگ ها
3- اینفری ها
4- خون آشام ها
5- گرگ نما ها

توضیح:
- هگ ها و خون آشام ها و گرگ نما ها در بین جامعه جادوگری وجود دارند و دیده میشوند پس به نظر نمیرسد در دسته خیلی خطرناک قرار بگیرند.
- دمنتور ها میتواند گزینه صحیح باشد چون اثرات مخربی دارند. ولی وزارت خانه از آنها برای نگهبانی آزکابان استفاده میکرد پس شاید به نظر آنها خیلی هم خطر ناک نبوده اند؟
- اینفری قطعا خیلی خطر ناک است و احتمال صحیح بودن این گزینه زیاد است.

4. وزارت سحر و جادو کدامیک از موارد زیر را در دسته فنا ناپذیر ( هرگز نمرده است و نمیتواند بمیرد) طبقه بندی کرده است؟
1- دمنتور ها
2- ارواح
3- اینفری ها
4- ارواح مزاحم ( مانند پیوز)
5- خون آشام ها

توضیح:
- رولینگ در وب سایت خود گفته که پیوز یک روح نیست چون هیچ وقت یک موجود زنده نبوده است در نتیجه میتوان این گزینه را به عنوان گزینه صحیح انتخاب کرد و امیدوار بود که بقیه موجودات بتوانند به نحوی از بین بروند! البته ارواح و اینفری ها از مرده به وجود آمده اند در نتیجه بالاخره قبلا مرده اند!


5. کدام مشکل ( هنوز قطعیت پیدا نکرده) به باور بیشتر مورخین نقطه آغاز شورش نفرت انگیز گابلین ها در سال 1612 بوده است؟
1- نبود نماینده ای برای گابلین ها در ویزنگاموت
2- قصد جادوگران برای به خدمت دراوردن گالبین ها مانند پری های خانگی
3- خودداری جادوگران از دادن حق حمل چوب جادوگری به گابلین ها
4- قصد جادوگران برای به دست گرفتن کنترل بانک گرینگاتز
5- کشتار های زنجیره ای و وحشیانه گابلین ها به وسیله یک جادوگر قاتل به نام یاردلی پلات

توضیح:
- بررسی تک به تک گزینه ها:
1- نیوت اسکمندر به گزینه یک در انشای خودش در کتاب پنجم در مورد شورش گابلین ها اشاره میکند پس میتواند گزینه صحیح باشد
2- مشخص نیست
3- در وومبت سطح 1 به این قاون اشاره شده که جادوگران حق حمل چوب جادو را برای گابلین ها محدود کردند پس این میتواند یک گزینه صحیح مهم باشد
4- مشخص نیست
5- مشخص نیست


6. کدامیک از جملات زیر در مورد غول های کوهستان صحیح است؟
1- نوع زندگی غول ها به صورت قبیله ای است که رییس قبلیه زن است ( زن سالاری)
2- غول های ماده معمولا بزرگتر از غول های نر هستند
3- قدرت بینایی غول ها در مقایسه با انسان بسیار ضعیف است.
4- غول ها شب زی هستند (دارای زندگی شبانه)
5- بسیاری از غول ها همجنس خوار هستند

توضیح:
- بررسی تک به تک گزینه ها:
1- چون کارکوس که هاگرید ملاقات کرد مرد بوده پس گزینه اول قطعا غلط است.
2- چیزی از سایز غول ها با توجه به جنسیت نمیدانیم
3- قدرت بینایی ترول ها در کتاب خیلی کم معرفی شده ولی در مورد غول ها چیزی گفته نشده
4- دیدیم که غول ها در شب میخوابند پس نمیتوانند شب زی باشد این گزینه هم غلط است.
5- دیدیم که غول ها همدیگر را زخمی میکردند ولی اینکه مرده هم را هم بخورند دیده نشده ولی ممکن است این گزینه صحیح باشد.


7. کدامیک از موارد زیر در مورد پری های خانگی غلط است؟
1- امید به زندگی در بین پری های خانگی به طور میانگین 200 سال است.
2- تابعیت پری خانگی در درجه اول به خانه ای که در آن بردگی میکند وابسته است( بیشتر از ساکنین خانه)
3- نمیتوان به پری های خانگی دستور داد که همنوعان خود را بکشند
4- جادوی پری های خانگی آنقدر قدرت دارد که بتواند افسون های جادوگران را باطل کند.
5- تولید مثل پری های خانگی بسیار نادر است و تازه آن هم با دستور صاحب آنها صورت میگیرد.

توضیح:
- بررسی تک تک گزینه ها:
1- به نظر میرسد کریچر 200 سال داشته باشد از طرفی کله های جن های خانگی روی دیوار گریمولد تعیین کننده حضور تعداد بیشتری پری خانگی در خاندان بلک هاست و این خاندان با توجه به شجره خانوادگی 150 ساله است پس احتمالا عمر پری ها کمتر از 200 سال است.

2- دامبلدور در ملاقات با هری در فصل سوم شاهزاده نیمه خالص میگوید: " اگر تو خانه را به ارث برده باشی پس به ارث بردی ..."
که ... کریچر است و در نتیجه به نظر میرسد به خانه تابعیت دارند.
جورج ویسلی در کتاب دوم فصل سوم میگوید: " پری های خونگی در خونه های بسیار قدیمی اربابی و قلعه ها و این جور جاها هستن و ما نمیتونیم یکی رو تو خونه خودمون داشته باشیم"
درنتیجه به نظر میرسد به خانه تبعیت دارند. پس این گزینه صحیح است.
ولی کریچر از خانه بلک ها و دابی از خانه مالفوی به قلعه هاگوارتز آمدند پس افراد هم بی اثر نیستند.
این گزینه مبهم است!
3- دستور برای اذیت کردن که زیاد داده شده است ولی کشتن مشخص نیست. مبهم است!
4- به نظر میرسد که با توجه به کارهای دابی در مقابل هری ( جادوکردن کیک، مسدود کردن دیوار سکوی نه و سه چهارم، بلاجر ) این گزینه صحیح باشد.
5- ما در مورد زاد و ولد پری های خانگی چیزی نمیدانیم ولی با توجه به بردگی آنها به نظر میرسد احتمالا این گزینه هم صحیح است.

در آخر به نظر میرسد گزینه های صحیح به ترتیب احتمال بیشتر به کمتر اینها هستند: 1 و 2


امور جاری جادوگری
(25 از 100)

8. در نظر سنجی اخیر وزارت سحر و جادو مشخص شد که چه مساله ای امروزه بیشترین توجه جامعه جادوگری را به خود جلب کرده است؟
1- اطلاعات نا رسایی که وزارت سحر و جادو درباره بازگشت لرد ولدمورت به مردم داده است.
2- اقدامات نارسایی که وزارت سحر و جادو در جنگ با لرد ولدمورت صورت داده است.
3- منابع محدودی که وزارت سحر و جادو برای محافظت از جامعه جادوگری صرف کرده است.
4- اقدامات فوق العاده عالی که وزارت سحر و جادو در بازگشت لرد ولدمورت انجام داد و این بهترین عملکرد وزارت خانه بود که جامعه جادوگری در طی سال ها به خود دیده بود.

توضیح:
- گزینه 4 که قطعا غلط است مگر اینکه وزارت خانه نظر سازی کرده باشد! با توجه به کتاب به نظر میرسد اقدامات نارسا از همه مهمتر باشد و گزینه 2 صحیح باشد ولی کسی این نظر سنجی را ندیده تا نظر قطعی بدهد!

9. با توجه به مقاله اخیر روزنامه پیام امروز، والدین از چه درسی از دروس مدرسه سحر و جادوی هاگوارتز از همه بیشتر شکایت داشته اند؟ ( در بازه زمانی صد ساله)
1- مراقبت از جانوران جادویی
2- حفاظت در برابر جادوی سیاه
3- تاریخ جادوگری
4- ماگل شناسی

توضیح:
- چون قضیه مربوط به 100 سال میشود معلم یا مدیر خاصی مد نظر نیست و باید فراتر از جریان های تازه کتاب به گزینه ها نگاه کرد. مثلا با توجه به جریانات اخیر و قضیه هاگرید و برخورد وی با آمبریج و شکایت مردم از این درس این گزینه میتواند صحیح باشد ولی این یک جریان تازه است نه مال 100 سال
- با توجه به اینکه 40 سال است بعد از ولدمورت درس دفاع در برابر جادوی سیاه طلسم شده به نظر میرسد این درس مطلوب مردم نباشد.
- گزینه های یک و دو میتوانند صحیح باشند.


10. چند درصد از ساحران و ساحره ها معتقدند افسون های تغییر دهنده آب و هوا باید به دلیل اثراتی که روی محیط زیست دارند قانون مند شوند؟ (ارقام به وسیله کمیته افسون های تجربی جمع آوری شده اند)
1- 3%
2- 33%
3- 53%
4- 93%

توضیح:
- این سوال اصلا مشخص نیست فقط نکته جالب این است که پس به طور قطع و مسلم افسون های تغییر دهنده آب و هوا هم وجود دارند!
- جادوگران به حیوانات زیاد رحم ندارند و آنها را برای تست جادو های خود میکشند پس زیاد هم نباید محیط زیست برایشان اهمیت داشته باشد؟
- یک گزینه حد وسط مثل 53% برای انتخاب بهتر از بقیه به نظر میرسد.


11. کدامیک از موارد زیر به عنوان تهدید کننده سلامتی در بیمارستان سنت مانگو بیمارستانی برای امراض و سوانح جادویی اخیرا باعث نگرانی عمومی شده است؟ ( منبع: بخش پذیرش بیمارستان سنت مانگو)
1- ضایعه مغزی ایجاد شده به علت مشکوک به طلسم فرمان
2- مرگ به علت مشکوک به دیدن تسترال ها
3- موارد زیادی از گاز گرفتگی مشکوک به گرگ نماها
4- خون ریزی های غیر قابل کنترل به خاطر شیرینی های خون دماغی

توضیح:
- چون گفته شده " اخیرا" در نتیجه این جریان بسیار تازه است و مربوط به بازگشت ولدمورت میشود. در نتیجه طلسم فرمان و گرگنما ها درست به نظر میرسند.

- با توجه به غیر قابل کنترل بودن فنریر گری بک در گاز گرفتن هر کسی به نظر میرسد گزینه 3 از همه صحیحتر باشد.12. کدامیک از تغییرات زیر را 18 درصد از جادوگران مایل هستند در شرایط عضویت در مجمع ویزنگاموت ببینند؟ ( منبع : نظر سنجی وزارت سحر و جادو)
1- میانگین سنی کمتر از 87 سال
2- مدرکی دال بر داشتن خون اصیل
3- حداکثر عضویت سه ساله
4- داشتن معرفی نامه از گابلین ها

توضیح:
- چون 18 درصد نسبتا عدد کمی است در نتیجه میتوان گزینه 2 را که نسبتا جادوگران کمی به آن اعتقاد دارند را انتخاب کرد.


بخش سوم
اشیاء جادویی
(15 از 100)
13. فرض کنید که در حال حاضر دارای یک چوب جادو هستید، داشتن کدام سه مورد از چیز های زیر را در مواجهه با یک مشکل حتما لازم میدانید؟
1- دستگیره ضد ماگل
2- چوب جارو
3- پاتیل
4- گوی شیشه ای
5- گوش های گسترش یابنده
6- پودر پرواز
7- آینه دشمن نما
8- دست روشنایی
9- ردای نامریی
10- لونااسکوپ
11- اومنیکولار ( دوربین آهسته کننده صحنه ها)
12- کاغذ پوستی
13- قدح اندیشه
14- پودر ایجاد کننده تاریکی فوری
15- وسایل معجون سازی
16- قلم پر خود نویس
17- یادآور
18- آشکار ساز
19- ترازو
20- سنسور راز داری
21- دشمن یاب
22- تلسکوپ
23- زمان برگردان
24- آینه دو جهته
25- بی سیم جادوگری

توضیح:
- دیگه نبود؟ به نظر میرسد که از سوالات سر کاری رولینگ است. البته به نحو زیرکانه ای میگوید که اینقدر در کتاب وسیله معرفی شده که برای یک جادوگر امکان ندارد همه آنها را با خود داشته باشد و باید انتخاب کند.
- بسیاری از این وسایل مجاز نیستند مثل دست روشنایی یا کمیاب هستند مثل آینه دو جهته و ردای نامریی
- اگر بخواهیم به چیز هایی که معمولا هری انتخاب میکند بچسبیم میتوان با اطمینان چوب جارو و ردای نامریی را انتخاب کرد.

بخش چهارم
ماگل شناسی
( 25 از 100)
14. کدامیک از موارد زیر تنها اختراع جادوگری است که هنوز ماگل ها نتوانسته اند با استفاده از قوه نبوغ خود نسخه ای درست مثل آن را به وجود بیاورند؟
1- چوب جاروی پرنده
2- از بین برنده آلودگی های جادویی همه کاره خانم اسکورز
3- اومنیکولار ( دوربین آهسته کننده صحنه ها)
4- طلسم تعمیر ریپارو
5- ردا های اتو شونده خودکار

توضیح:
- به نظر میرسد که ریپارو برای ماگل ها دست نیافتنی باشد. البته از چوب جارو هم نباید گذشت. ما هواپیما داریم ولی چوب پرنده نداریم و در سوال گفته شده درست مثل آن


15. کدامیک از موارد زیر ر تنها اختراع ماگلی است که جادوگران نمیتوانند با استفاده از جادو نسخه ای درست مثل آن را به وجود بیاورند؟
1- هواپیما
2- ماشین
3- کامپیوتر
4- تلفن
5- تلوزیون

توضیح:
- درست مثل آن اصلا وجود ندارد نه رادیو و نه تلوزیونی دیده نشده شاید بتوان گفتگو از طریق آتش را شبیه به تلفن دانست ولی درست مثل آن نیست.
- کامپیوتر گزینه ای است که احتمالا از بقیه درستتر است چون خیلی بعید تر است.


16. باور های زیر به طور گسترده در بین جامعه جادوگری رسوخ کرده اند. ولی فقط یکی از آنها واقعا صحیح است ( با توجه به آخرین تحقیقی که از طرف موسسه ماگل شناسی انجام شده است) آن باور کدام است؟
1- احتمال به دنیا آوردن بچه های اسکویب ( فاقد نیروی جادویی) در ساحران و ساحره های ماگل زاده بیشتر از آنهایی است که یک یا تعداد بیشتری از والدین آنها جادوگرند.
2- ساحران و ساحره های ماگل زاده معمولا یک جد یا جده جادوگر در جایی از شجره نامه خانوادگی خود دارند، در نتیجه احتمالا جادوگری را از او به ارث برده اند.
3- به طور کلی احتمال مبتلا شدن به بیماری های جادویی خاصی در ساحران و ساحره های ماگل زاده کمتر از آنهایی است که یک یا تعداد بیشتری از والدین آنها جادوگرند.
4- به طور کلی نشانه های جادویی بودن در کودکی ساحران و ساحره های ماگل زاده آهسته تر از آنهایی بروز میکند که یک یا تعداد بیشتری از والدین آنها جادوگرند.
5 - ساحران و ساحره های ماگل زاده دارای مهارت های طبیعی هستند.

توضیح:
- چون جادوگر ها در این مورد خرافاتی هستند به نظر میرسد گزینه 2 خرافی تر از همه باشد. و صحیحتر است.
- گزینه 5 هم جالب است چون اکثر ماگل زاده ها مثل هرماینی مستعد هستند.


17. کدامیک از جملات زیر غلط است؟ ( با توجه به آخرین تحقیقی که از طرف موسسه ماگل شناسی انجام شده است)
1- یک ماگل ممکن است بتواند با داشتن یک چوب جادو و یک کتاب ورد جادو های ابتدایی را انجام دهد.
2- یک ماگل ممکن است سهوا گذرش به مکان های محافظت شده ای مثل بیمارستان سنت مانگو و کوچه دیاگون بیافتد.
3- یک ماگل ممکن است بتواند جانوران جادویی را دیده و به درستی آنها را تشخیص دهد.
4- یک ماگل ممکن است جانوران جادویی را دیده و باز هم وجود آنها را انکار کند،حتی بدون آنکه نیازی به مداخله با جادو باشد.
5- یک ماگل ممکن است به غیر ممکن ها اعتقاد داشته باشد.

توضیح:
- گزینه 1 احتمال قریب به یقین درست است چون امکان جادو برای یک ماگل وجود ندارد و رولینگ هم گفته است که مرز کاملا مشخص است.


18. ماگل ها .... هستند.
1- نادان
2- در خطر
3- پستتر از جادوگران
4- بی توجه به محیط اطرافشان
5- جالب
6- جزء واقعیت های آزار دهنده زندگی

توضیح:
- تمام این گزینه ها صحیح هستند. در خطر به خاطر فصل اول کتاب ششم و جالب از نظر آرتور ویسلی.
- فقط یکی را میتوان شانسی انتخاب کرد. مثلا 1و 2و3و4و5


منابع برای توضیحات:
- HPL- لکسیکون -- وومبت سطح دوم
- انجمن های رسمی سایت ماگل نت
- کتاب های هری پاتر
قبلی « هری پاتر و آغاز پایان - فصل35 ترجمه FAQ سايت رولينگ- آخرين بارگزاريها » بعدی
API: RSS | RDF | ATOM
جادوگران®
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
فرستنده شاخه
Ginny_w
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۸/۲۳ ۲۲:۰۳  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۸/۲۳ ۲۲:۰۳
عضویت از: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶
از: هاگوارتز
پیام: 32
 خييييييييييييييييييييييلي خووووووووووووووووب

عالي بود فقط مي‌شه مل آزمون‌هاي سمج (سطوح مقدماتي جادوگري ) را هم پيدا كني ؟
ghiozila
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۶ ۳:۴۶  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۶ ۳:۴۶
عضویت از: ۱۳۸۵/۴/۱۱
از: بالاتر از دست راست !
پیام: 291
 o0o0o0o
خیلی جالب و نو بود
دستتون درد نکنه
ali_m_m_m
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۳ ۲۰:۱۹  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۳ ۲۰:۱۹
عضویت از: ۱۳۸۵/۶/۲۳
از: اعماق روشنایی ها
پیام: 64
 ترجمه سوالات وومبت سطح دوم همراه با توضیحات
اوه اوه..

من یه مدت دنبالش بودم..ولی منصرف شدم از خیر این تست مستا...

اینقدر که سختن..

سوالاش خیلی سطح بالائن...

ما اینطوری می مونیم:=>
samatnt
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۳ ۱۴:۱۷  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۳ ۱۴:۱۷
عضویت از: ۱۳۸۴/۴/۱
از: از جهندم سياه همسادتونم نمي شناسي؟؟؟؟؟؟
پیام: 998
 عنوان
مرسي خوب بود
torshi
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۳ ۷:۵۴  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۳ ۷:۵۴
عضویت از: ۱۳۸۵/۲/۲۲
از: خونمون
پیام: 360
 او
خيلي جالب و زيبا بود. دستت درد نوكنه جيـــــــــــگر
mohammadbcb
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۲ ۲۲:۲۲  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۲ ۲۲:۲۲
عضویت از: ۱۳۸۴/۶/۱۰
از: Hogwarts
پیام: 320
 عالیه
سوالات خوبیه دستتون درد نکنه زحمت کشیدین
negin.sdh
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۲ ۲۰:۵۶  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۲ ۲۰:۵۶
گریفیندور
عضویت از: ۱۳۸۵/۳/۲۵
از: عمارت پوگین
پیام: 467
 Re: بماند
خیلی خوب بود......مرسی از زحمتی که کشیدی
ترجمه زیبایی بود
سانی بودلر
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۲ ۱۸:۴۴  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۲ ۱۸:۴۴
عضویت از: ۱۳۸۵/۵/۲۸
از: V.F.D
پیام: 125
 مرسی.

خیلی خوب و کامل بود .
زحمت کشیدی .
ilia.hermione
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۲ ۱۷:۵۱  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۲ ۱۷:۵۱
عضویت از: ۱۳۸۵/۷/۱۱
از: هرجا که حال کنیم. که فعلا هیچ جا حال نمیکنیم.
پیام: 219
 بماند
با سلام.
واقعا ممنونم ازتون. انصافا سایت تیم ترجمه خوبی داره چیزی که تو سایتهای دیگه هری پاتری کمتر به چشم میاد.
بازم ممنون.
irmtfan
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۲ ۱۷:۲۱  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۲۲ ۱۷:۲۱
عضویت از: ۱۳۸۲/۱۰/۱۳
از: پریوت درایو - شماره 4
پیام: 3125
 وومبت سطح دو
لطفا در این جا بحث نکنید
بحث راجع به موارد مطرح شده را فقط در این تاپیک انجام دهید:


بحث در مورد وومبت یک و دو

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.