هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

مقاله‌ها :: نقد ادبی، تجزيه و تحليل

بررسی نمونه فصل دوم از کتاب هفتم ترجمه ویدا اسلامیه


ترجمه های کتاب هفتم و بررسی آنها
همانطور که اطلاع دارید پس از انتشار کتاب هفتم افراد و سایت های زیادی قصد ترجمه کتاب هفتم را داشتند.
تعدادی از این افراد ترجمه را به پایان رسانده و تعدادی نیز به هر دلیل آن را نیمه کاره انجام داده اند.

به طور کلی دو نوع ترجمه از کتاب هفتم صورت گرفته است. دسته اول ترجمه های بدون کسب سود بودند که در اینترنت منتشر شدند. این ترجمه ها با اهداف متفاوتی از جمله سرعت ترجمه، بالا بردن میزان بازدید، جلب توجه، قبول نداشتن ترجمه مترجم رسمی انجام شده اند.
باید توجه داشت که این افراد با هر هدفی ترجمه را انجام داده باشند و هر چه هم در ترجمه شان غلط باشد باز کارشان دارای ارزش است چون:
1- برای کسب منفعت این کار را نکرده اند
2- مسلما کسی از قصد غلط ترجمه نکرده و به کسی هم تضمین نداده که کار با کیفیت ارایه کند.

متاسفانه اولین نکته منفی در بیشتر این ترجمه ها عدم استفاده از منبع صحیح کتاب انگلیسی است. pdf که به عنوان مرجع در اختیار بیشتر مترجمان بوده دارای بیش از 300 غلط و افتادگی است که ناشی از ocr بودن آن است. از این 300 غلط شاید افرادی توانسته باشند تعدادی را از روی قرینه ها متوجه شوند ولی تعداد زیادی هم جا افتاده و همینطور غلط ترجمه شده است.
در ادامه به چند سایت عمده از این ترجمه ها بدون ذکر لینک اشاره میکنم:
1- ترجمه گروه هری پاتر 2000:
ترجمه را کامل انجام داده ولی تنها نکته این ترجمه سرعت آن بوده و غلط های آن به حدی فاحش است که قابل خواندن نیست. فقط متاسفانه افرادی این گروه را مسخره و ریشخند کرده اند در حالیکه همانطور که گفتم هر کاری دارای ارزش خود است. به نظر اینجانب صحیح نیست کتابی فقط به قصد سرعت ترجمه شود ولی اگر هم چنین شد افراد آگاه خود میدانند که آن را نخوانند و منتظر ترجمه با کیفیت بمانند.

2- ترجمه سایت دنیای جادوگری:
این ترجمه کامل و نسبتا خوب انجام شده ولی تعدد افراد در ترجمه همیشه به کار لطمه میزند. اینجانب فقط چند فصل را سرسری نگاه کردم ولی تفاوت بین مترجیمن مشهود بود. همچنین از pdf غلط استفاده شده که به خودی خود صد و خرده ای غلط در ترجمه وارد میکند.

3- ترجمه سایت آکادمی فانتزی:
12 فصل ترجمه شده فصل اول خیلی غلط دارد بیش از بیست سی مورد ولی سایر فصل ها خیلی خوب ترجمه شده البته هر فصل دارای دو سه غلط است. البته بنده فقط فصل دو را کامل خواندم.
خیلی خوب بود اگر مترجم 11 فصل بعدی فصل آغازین را هم ترجمه میکرد که جزو فصل های مهم کتاب است. همچنین در هر فصل دارای دو سه غلط تایپی و املایی است.
بسیار متاسفانه این ترجمه نیز با pdf غلط ترجمه شده که دقیقا دو سه غلط دیگر در هر فصل به کتاب اضافه کرده که به اسم مترجم تمام میشود. از سایتی که داعیه مرجع بودن در زمینه فانتزی دارد و افراد تحصیل کرده و مطلع در آن هستند انتظار بیشتری میرفت که حداقل بتوانند متن صحیح در اختیار مترجم قرار دهند.

4- ترجمه سایت ترجمه کتاب هفتم:
این سایت کتاب را کامل و با نام یادگارهای مرگ ترجمه کرده. به دلیل اینکه این ترجمه با مشارکت بنده انجام شده در مورد آن صحبت نمیکنم.

5- ترجمه سایت چاه ویرز:
این سایت با تعدد مترجمین و فقط تا فصل ششم انجام داده که کار ضعیفی ارایه کرده است.

ولی قصد بنده از این مقاله منحصر به ترجمه نشر تندیس است چون این ناشر رسمی کتاب های هری پاتر است و انتظار میرود ناشر رسمی وقتی حداقل 200 300 میلیون تومان از کتاب سود میکند ترجمه ای با کیفیت ارایه دهد. کسانی که این کتاب را میخرند حق دارند نسبت به آن اعتراض کنند همانطور که وقتی یک ماشین یا یخچال میخرید فروشنده باید به شما جنس با کیفیت تحویل دهد ناشر رسمی نیز باید کیفیت قابل قبولی داشته باشد و هر گونه انتقادی را گوش کرده و پاسخگو باشد.
در زیر فصل دوم کتاب هفتم را به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شده است.
What the…

ترجمه اسلامیه: عجب؟
ترجمه صحیح: لعنت به
the already crammed bin just visible inside his bedroom door

ترجمه اسلامیه:
داخل سطل آشغال لبریز شده ای انداخت که تنها از داخل اتاق خوابش قابل مشاهده بود.
ترجمه صحیح:
داخل سطل آشغالی که توی اتاق خوابش جلوی در دیده میشد و همین الان هم پر شده بود.
Then he tramped across to the bathroom

ترجمه اسلامیه:
آنگاه با قدمهای سنگین به دستشویی رفت.
ترجمه صحیح:
سپس با چند جهش مستقیم خودش را به دستشویی رساند
but he had to admit to himself that this jagged cut in his finger would have defeated him

ترجمه اسلامیه:
اما باید پیش خود اقرار میکرد که ( حتی اگر هم مجاز به استفاده از جادو بود) از عهده ترمیم زخم ناصاف انگشتش بر نمی امد.

ترجمه صحیح:
ولی باید قبول میکرد این بریدگی ناجور روی انگشتش او را مغلوب میکرد.
توضیح: خانم اسلامیه جمله ای اضافه کرده اند در صورتیکه نویسنده خودش در جملات بعدی دلیل مغلوب شدن را توضیح میدهد و مترجم نباید از خودش جمله اضافه کند.

he groped around in the bottom


ترجمه اسلامیه: به جستجو در کف چمدانش پرداخت
ترجمه صحیح: کورکورانه در ته آن دست میکشید

she was angry with Harry

ترجمه اسلامیه: با هری قهر بود
ترحمه صحیح: از دست هری عصبانی بود.
greenish hue

ترجمه اسلامیه: ته رنگ زرد آن
ترجمه صحیح: رنگ سبز چهره‌ام

well-publicized

ترجمه اسلامیه: خبر ان به طور گسترده ای در مطبوعات انعکاس یافت.

ترجمه صحیح: علنی

who was to die in Azkaban

ترجمه اسلامیه: که او را محکوم به حبس ابد در آزکابان کرده بود
ترحمه صحیح: که در آزکابان مرده بود
توضیح: در واقع رولینگ میخواهد بگوید پدر آلبوس آنقدر در زندان ماند تا مرد.

Nothing more or less than

ترجمه اسلامیه: کمابیش
ترجمه صحیح: بدون شک و شبهه

From narrow escapes from chimeras in Greece

ترجمه اسلامیه: از فرارم از چند میلیمتری شیمرا ها در یونان گرفته
ترجمه صحیح: از خطر شیمرا ها که در یونان از بیخ گوشم گذشت.
توضیح: جمله اسلامیه هم در مفهوم صحیح است ولی مترجم رسمی باید طبق کتاب ترجمه کند.

His letters told me little of his day-to-day life

ترجمه اسلامیه:
در نامه هایش هیچ توضیحی درباره زندگی روزانه اش برایم نمینوشت
ترجمه صحیح:
در نامه‌هایش به طور مختصر از زندگی روزانه‌اش میگفت

Other quills will describe the triumphs of the following years

ترجمه اسلامیه:
قلم پرم از شرح موفقیت های او در سال های پس از آن قاصر است
ترجمه صحیح:
نویسندگان دیگر پیروزی‌های او را در سال‌های بعد شرح داده‌اند

Dumbledore’s innumerable contributions to the state of Wizarding knowledge

ترجمه اسلامیه:
گام های بیشمار دامبلدور در راه کسب دانش جادوگری
ترجمه صحیح:
کمک‌های بی‌شمار دامبلدور به اندوخته دانش جادوگری

will benefit generations to come

ترجمه اسلامیه:
چراغ راه نسل های آینده خواهد بود
ترجمه صحیح:
به نسل‌های آینده سود رساند
توضیح: اسلامیه بدون توجه به متن از خودش جمله گذاشته است.

Life and Lies of Albus Dumbledore

ترجمه اسلامیه:
زندگی و نیرنگ های البوس دامبلدور
ترجمه صحیح:
زندگی و دروغ های البوس دامبلدور
توضیح: و متاسفانه نام یک فصل و یکی از نام های مهم کتاب غلط ترجمه شده هرگر lie به معنی نیرنگ نیست. معنی نیرنگ در انگلیسی کلمه ای مثل trick است.

Dumbledore is a biographer’s dream

ترجمه اسلامیه:
دامبلدور سوژه بینظیری برای هر زندگینامه نویسیه
ترجمه صحیح:
دامبلدور رویای هر زندگینامه نویسیه

Skeeter’s book contains less fact than a Chocolate frog card

ترجمه اسلامیه:
در کارت های قورباغه ای شکلاتی حقایق بیشتری درج شده تا کتاب اسکیتر
ترجمه صحیح:
تو کتاب اسکیتر کمتر از یه کارت شکلات قورباغه‌ای حقیقت وجود داره

توضیح: در اینجا رولینگ منظورش یک کارت قورباغه ای خاص بوده که کارت دامبلدور است و نه همه کارت ها

Family skeletons notwithstanding

ترجمه اسلامیه:
آیا با توجه به این پیشینه خانوادگی
ترجمه صحیح:
آیا بدون توجه به این پیشینه خانوادگی

it’s all in the book

در ترجمه اسلامیه حذف شده است.

On that intriguing noteI take my leave

ترجمه اسلامیه:
پس از این اشاره وسوسه انگیز قصد رفتن میکنم
ترجمه صحیح:
با این متن شیوا، من زبانم بند آمد

Skeeter has quilled an instant bestseller

ترجمه اسلامیه:
اسکیتر کتاب پر فروشی را به رشته تحریر دراورده است که انتشار ان قریب الوقوع است.
ترجمه صحیح:
اسکیتر کتابی را با قلم پرش نوشته که پس از انتشار فورا پر فروش خواهد شد.
توضیح: مسلما تا کتاب منتشر نشود پر فروش بودن آن حدس است.

fury rose in him like vomit

ترجمه اسلامیه:
خشم همچون اتشفشان از وجودش فوران میکرد.
ترجمه صحیح:
خشم در درونش مانند استفراغ بالا می‌آمد

در مواردی ترجمه اسلامیه غلط نیست ولی به خوبی منظور را بیان نمیکند. مثلا:
The broken bit of mirror danced away from himhe picked it up and turned it over in his fingers

ترجمه اسلامیه:
تکه شکسته اینه پیچ و تابی خورد و از او دور شد ان را برداشت و در میان انگشتانش برگرداند.
ترجمه صحیح:
تکه شکسته آینه از جا پرید و در هوا رقص کنان از او دور شد. او آن را در هوا گرفت و در میان انگشتانش از این طرف به آن طرف کرد.

توضیح: باید خواننده بداند که هری آینه را در هوا گرفته

صد در صد خانم اسلامیه در کتاب ها همینطور بهتر شده و پیشرفت داشته اند ولی کتاب هری پاتر مدرسه نیست و قرار نیست مترجمی بعد از 8 سال تازه به اینجا برسد که هنوز ترجمه اش به این صورت باشد.هر کسی بود بعد از این همه مدت ترجمه به اینجا میرسید کتاب هری پاتر با سود 300 میلیون تومانیش میتواند بهترین مترجم ایران را داشته باشد. از هر نظر که فکر کنید افراد بسیار مناسبتری در ایران یافت میشوند که با سابقه 20 30 کتاب ترجمه میتوانند هری پاتر را فوق العاده عالی ترجمه کنند.

بنده قصد صحبت در مورد نوع لحن و نوشتار ترجمه انتشارات تندیس را ندارم چون مساله ای است که به صورت سلیقه ای باید در انجمن ها بحث شود. فقط باز تاکید میکنم ایشان به عنوان مترجم هرگز نباید جملات دلخواه خود اضافه کنند و فقط باید جملات نویسنده را به کار ببرند.
ولی باز تاکید میکنم این کتاب آخر خانم اسلامیه و بهترنی ترجمه شان است. کتاب های زیر کتاب ششم که توسط ایشان ترجمه شده در هر فصل ده برابر این مقدار غلط دارند چون ایشان مترجم کهنه کاری نبوده اند و مشکل اصلی هم همین است.
قبلی « تفاوت LyCanها (الهه ی قدرت یک گرگ) و WereWolfها (گرگینه) هری پاتر و ترایپاد عشق - فصل اول » بعدی
API: RSS | RDF | ATOM
جادوگران®
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
فرستنده شاخه
george
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۸/۲۴ ۰:۳۳  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۸/۲۴ ۰:۳۸
عضویت از: ۱۳۸۴/۱/۷
از:
پیام: 32
 Re: بررسی نمونه فصل دوم از کتاب هفتم ترجمه ویدا اسلامیه
کارت خیلی درسته،بی خیال این متعصبها.
راستی ببینم شما علی نیلی نیستی،ترجمتون از کتاب هفت خوب بود و در واقع از همه ترجمه هایی که کتابو کامل ترجمه کرده بودن خیلی بهتر بود ولی اگه ترجمه سایت آکادمی فانتزی کامل انجام می شد اونوقت دیگه اون بهترین بود. موفق باشید.
solitarius
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۱۱ ۱۷:۳۸  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۱۱ ۱۸:۱۶
عضویت از: ۱۳۸۶/۵/۲۰
از: قبرستان
پیام: 46
 Re: بررسی نمونه فصل دوم از کتاب هفتم ترجمه ویدا اسلامیه
نقل قول:
His letters told me little of his day-to-day life

ترجمه صحیح ترش این میشه:
درنامه هایش کمتر چیزی از زندگی روزانه خود را برایم می نوشت...
به هر حال فرق Little و A little در زبان انگلیسی مشخصه. ترجمه ای که شما برای این جمله انجام دادین معنی کلمه A little رو میرساند. به نظر من ترجمه خانم اسلامیه صحیح تره.
irmtfan
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۱۱ ۱۰:۳۲  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۱۱ ۱۰:۳۲
عضویت از: ۱۳۸۲/۱۰/۱۳
از: پریوت درایو - شماره 4
پیام: 3125
 Re: بررسی نمونه فصل دوم از کتاب هفتم ترجمه ویدا اسلامیه
نه
بعضی از تغییرات عمدی بوده و بعضی ها هم واقعا ایراد ترجمه هست که برای همه وجود داره.

2- دوست عزیز هری بیرون دره پس چطور سطلی رو که فقط از داخل اتاق دیده میشه رو میبینه؟ لجاجت رو کنار بزارید و قبول کنید هر ترجمه دارای ایراده

3- برید و معنی tramp رو همراه با across یا through ببینید:
tramp a long walk:
مثال:
The girls went for a tramp through the countryside.


7- greeneish سبزه و شما از خود خانم اسلامیه بپرسید بهتر از اینه که الکی از طرف ایشان صحبت کنید.

8- علنی یعنی اینکه همه فهمیدن نه اینکه بزوما در روزنامه چلپ شده باشه ممکنه دهان به دهان باشه

9- نه رولینگ منظورش این بوده که اون فرد در آزکابان مرد و تموم

10- nothing more than به معنی only هست یعنی فقط همینه یعنی اینجا رولینگ میخواسته بگه همه آلبوسو بدون تردید ممتاز میدونستن نه کمابیش. کمابیش یعنی همچین یه خورده ای

13- دوست عزیز شما مثل اینکه مساله ای دارید چون از یک طرف میگید اسلامیه کار درستی میکنه که عین کلماتو به کار نمیبره و از یک طرف دیگه میگید چرا من قلم پر به کار نبردم
منم اعتقاد ندارم که باید کلمات رو عینا به کار برد ولی مفاهیم رو باید عینا به کار برد. منظور اینجا نویسندگان دیگر بوده که خانم اسلامیه قطعا اشتباه کرده

16- دو کلمه اول untruthful statement, falsehood که نوشتید به معنی کذبه و به معنی نیرنگ نیست

معنی deception رو هم از کمبریج براتون میارم که بینید به معنی نیرنگ نیست بلکه به معنی مخفی کردن حقیقته
when people hide the truth, especially to get an advantage

معنی نیرنگ رو هم از فرهنگ دهخدا میارم تا ببینید معنیش چیه

نقل قول:

سحر. افسون . نيرنج . (لغت فرس ) (يادداشت مولف ) (انجمن آرا) (آنندراج ) (برهان قاطع) (غياث اللغات ) (رشيدي ). جادوئي . افسون . (اوبهي ). ساحري . افسونگري . (برهان قاطع). طلسم . (برهان قاطع) (غياث اللغات ). جادو. فسون:


17 - مدرک از روی فرهنگ ها ارایه کنید یا از کتاب مترجم دیگه ای برام مدرک بیارید که دریم کنایه از سوژه بی نظیره

18- نخیر برام مدرک بیارید که a عمومیت میده. a در اینجا اشاره به عدد یک یعنی one است.

در پایان باید بگم رجوع کنید به مترجم برحسته کشور ذبیح ا.. منصوری که بیان کرده کار مترجم تفسیر و توضیح معانی کتاب نیست و هر گونه دخل و تصرف در جملات نویسنده خیانت به نویسنده است. وقتی رولینگ نوشته استفراغ و کسی بیاد اونو عوض کنه یعنی رولینگ تو نفهم بودی و جمله بدی نوشتی که من اومدم و درستش کردم.
hossein-weasley
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۱۰ ۹:۳۳  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۱۰ ۹:۳۳
عضویت از: ۱۳۸۳/۶/۵
از: هاگزمید
پیام: 19
 Re: بررسی نمونه فصل دوم از کتاب هفتم ترجمه ویدا اسلامیه
قبل از اين كه اين اشتباهاتي رو كه به فصل دوم كتاب هفتم ترجمه ويدا اسلاميه رو رد كنم، مي خوام بپرسم چرا شما عقيده دارين خانم اسلاميه از قصد "غلط" ترجمه مي كنه و فكر مي كنين با اين كار چه چيزي نصيبش ميشه؟ اگه منظورتون روان كردن جمله هاست كه دليل محبوبيت اين ترجمه همينه و اگه منظورتون عدم تبعيت از قانون نانوشته ي شما مبني بر اضافه نكردن قسمتي اضافي به جمله هاست كه باز هم دليل محبوبيت ترجمه ايشون همينه و اين مترجمه كه جمله ها رو مي نويسه و اين حق رو داره كه ابهام رو از بين ببره، مگر اين كه اين كار به داستان لطمه ي جدي بزنه كه خدا رو شكر نزده.

1- منظور خانم اسلاميه جمله ي ناتمامي بوده مثل "عجب، اين ديگه اين جا چي كار مي كنه؟" يا "عجب، اين ديگه چه كوفتيه؟".
ترجمه شما غلط هست. چون هري هنوز ناسزايي نداده و مشخص نيست كه بعد از the ، كلمه ي hell يا چنين چيزي بياد، و اگر هم بياد جمله سؤالي هست و "لعنت به ..." جمله ي سؤالي نيست. به نظر مي رسه منظور جو اين بوده: "اين ديگه چيه؟" يا "اين ديگه چه كوفتيه؟" يا...

2- سطل آشغال تنها از داخل اتاق خواب ديده ميشه، چون جلوي در هست، پس نه تنها جمله ي خانم اسلاميه مفهوم رو مي رسونه بلكه بهترم هست. در ضمن جمله ي شما با "خرده هاي فنجان" به دو صورت مي تونه در بياد:
1) داخل سطل آشغالی انداخت که توی اتاق خوابش جلوی در دیده میشد و همین الان هم پر شده بود.
2) داخل سطل آشغالی که توی اتاق خوابش جلوی در دیده میشد و همین الان هم پر شده بود انداخت.
كه جمله ي اول خيلي طولاني ميشه و در جمله ي دوم خواننده سررشته ي جمله رو از ياد مي بره. در ضمن سطل آشغال در حقيقت پشت در هست و شما «"جلوي" در» رو از خودتون ساختين.

3- نه من مي تونم بفهمم منظور از "جهش مستقيم" چيه و احتمالاً نه خواننده. در اين جا معني tramped ، "راه رفتن با قدم هاي سنگين" هست كه ايجاد سر و صدا مي كنه. حال آن كه شما از كلمه ي "جهش" كه به معني پريدن هست استفاده كردين و جهش در صورتي اتفاق مي افته كه مسير داراي بلندي و ارتفاع باشه. كلمه ي "مستقيم" هم نمي تونه معادل انگليسي در اين جمله داشته باشه.

4- زخم ناجور يعني بدخيم يا خيلي بد. در حالي كه منظور نويسنده ناهموار بودن زخمه نه شدت جراحت. اگر منظورتون از جمله اي كه خانم اسلاميه از خودش اضافه كرده "حتی اگر هم مجاز به استفاده از جادو بود" هست، اين جمله در پرانتز هست و مشخصه كه مترجم اضافه كرده براي سهولت درك، چون ممكنه خواننده متوجه نشه و در جمله از would استفاده شده كه زمان جمله رو برمي گردونه به جمله ي قبلش. و اگه منظورتون جمله ي بعدش هست كه در اون به ترميم كردن اشاره شده، حرفتون حقه. ولي جمله ي شما غلطه. مغلوب شدن يعني شكست خوردن كه چون در اينجا فرد موردنظر زخمي هست، اين فعل، كشته شدن فرد بر اثر شدت جراحت وارده قلمداد ميشه. در كل من اين جمله رو پيشنهاد مي كنم:
"اما بايد پيش خود اقرار مي كرد كه در آن صورت نيز از پس زخم ناصاف انگشتش بر نمي آمد."

5- استفاده كردن از around نشون مي ده كه منظور نويسنده جستجو كردن بوده. دست كشيدن در اينجا درسته ولي جزء اون چيزي نيست كه شما به عنوان "وفاداري به متن اصلي" مي شناسيدش. قبل از اين جمله نويسنده به تفصيل توضيح داده كه چمدان خالي نيست. پس حذف كلمه ي كوركورانه لطمه اي به جمله نمي زنه.

6- معمولاً وقتي كسي از كس ديگري عصباني ميشه خودش رو به خواب نمي زنه. وقتي اين جغد خودش رو به خواب مي زنه حتماً با هري قهره، و اين قهر هم همون طور كه در آخر جمله انگليسي گفته شده موقتي هست و فقط "در آن لحظه" بوده.

7- اولاً ترجمه ي خود شما غلطه. يعني رنگ سبز مربوط به چهره ي اون ميشه ولي نه تمام چهره اش، بلكه مربوط به تاول هاست. در اينجا كلمه ي hue صد در صد به معني "ته رنگ" يا "فام" هست چون خانم رولينگ چند كلمه قبل از اون از كلمه ي "چهره" استفاده كرده بود و مي تونست اين بار از ضمير استفاده كنه، پس چرا بايد بعد از greenish كه اغلب بعد از hue مياد، از يه كلمه ي متفاوتي استفاده كنه؟ چرا جو بايد بگه: "تاول هاي پراكنده در چهره ام و رنگ سبز رخسارم"!!؟ حتي اگر hue در اينجا معني چهره هم بده باز هم greenish به معني سبز خالص نيست كه شما به كار برديد بلكه به معني متمايل به سبزه. دوماً اگه از خانم اسلاميه بپرسين كه چرا به جاي سبز از كلمه ي زرد استفاده كردين يا مي گه حواسم نبوده يا دليل قانع كننده اي براتون مياره. شما فكر مي كنين مي گه عمداً اين كارو كردم؟

8- معني تحت اللفظي اين كلمه هر دو ميشه. ولي بايد ببينيم منظور گوينده چي بوده. پدر دامبلدور واقعاً اين كارو انجام داده، ولي "الفي يس" طرفدار دامبلدوره و مي خواد نشون بده كه اين مسئله اهميتي نداره، در اين صورت چرا بايد از كلمه ي علني استفاده كنه؟ مگه چند نفر اون حادثه رو ديدن؟ چرا بايد بگه كه اون حادثه كاملاً واضح و قابل انتظاره؟ به نظر من كه در اين مورد كاملاً اشتباه كرديد.

9- در واقع رولينگ اصلاً نگفته كه اون مي ميره يا نه، فقط گفته كه بايد تا آخر عمر در آزكابان به سر ببره، يا به قول شما در آزكابان بميره. از كجا معلوم كه چند وقت بعد فرار نكرده باشه؟ (مثلاً مي گم!) بايد در كنار die به was هم توجه كرد كه اتفاق رو اجباري مي كنه ولي زمانش مشخص نميشه.

10- اول معني كمابيش رو خدمتتون عرض كنم: كم و بيش - تخميناً - كم و زياد - اندك و بسيار (دهخدا)
اما معني more or less : كم يا بيش - كمابيش (فارسي به انگليسي)
more or less: to a lesser or greater degree
كه هر سه كلمه ي كمابيش رو تأييد و "بدون شك و شبهه" را رد مي كنند. يه ديكشنري واسه من بگو كه اين كلمه رو بدون شك و شبهه ترجمه كرده باشه.

11- اولاً: لطفاً جمله هاي خانم اسلاميه رو تحريف نكنين. ايشون هميشه از "شيمر" استفاده مي كرده و مي كنه و از "شيمرا" استفاده نمي كنه.
دوماً: در اينجا اتفاقاً خانم اسلاميه بيشتر طبق كتاب ترجمه كرده تا شما. درسته كه narrow escapes به معني گذشتن خطر از بيخ گوش هم هست ولي يك معني هاي ديگه اي هم داره مثل "نجات معجزه آسا" و escape with very little time to spare. براي همين خانم اسلاميه از اون معني استفاده كرده كه بيشتر به جمله ي اصلي وابسته است.

12- در جمله ي شما اين ابهام وجود داره كه به خواننده اين رو القاء مي كنه كه اون بگي نگي از زندگي روزانه اش مي گفته. ولي اگه يك مترجم حرفه اي باشيد مي دونيد كه در اين مواقع بايد برخلاف جمله ي انگليسي از فعل منفي استفاده كرد تا در خواننده اين ذهنيت شكل بگيره كه دامبلدور از زندگيش نمي خواسته چيزي بگه. جمله ي خانم اسلاميه هم اين پيام رو نمي رسونه كه اون به هيچ وجه چيزي نمي گفته بلكه همون طور كه گفته شده هيچ توضيحي نمي نوشته يعني يه چيزايي مي گفته ولي توضيح نمي داده.

13- در جمله ي شما كلمه ي قلم پر به كار نرفته كه اين خودش يك نقطه قوت براي جمله ي ويدا اسلاميه هست. نويسنده ي اين مقاله (الفي يس) مي خواد زمينه اي براي اشاره اي كوتاه به موفقيت هاي اون ايجاد كنه و اين منظور رو برسونه كه مجالي نيست كه اونا رو شرح بده و كتاب ها و جرايد ديگري اين كار رو كرده اند. جمله ي خانم رولينگ هم زمانش گذشته نيست ولي جمله ي شما هست.

14- اين طور كه شما نوشتين اين منظور رو مي رسونه كه كمك نقدي كرده! در هر حال اون هر دانش مفيدي رو كه كسب مي كنه مسلماً در اختيار جامعه هم قرار مي ده و هدف از كسب دانش همين هست. آوردن "گام ها" هم براي همينه كه نشون بده كه باعث پيشرفت جامعه شده.

15- اتفاقاً خانم اسلاميه ترجمه بسيار عالي از اين جمله كرده است. مگر اين كه شما اعتقاد داشته باشين كه اصطلاحات و ضرب المثل هاي انگليسي بايد به همون صورت ترجمه بشن. ميشه بگين كجاي اين جمله بدون توجه به متنه؟ "چراغ راه شدن" يعني مسير ترقي رو نشان دادن و كمك كردن" و معني benefit هم مفيد بودن و كمك كردن هست. (وقتي بخوايد اشكال بگيريد هر سر سوزني رو پيدا مي كنيد، حتي اگه درست باشه.)

16- شما گفتين كه "هرگر lie به معنی نیرنگ نیست" واقعاً تعجب برانگيزه كه اين معاني براي lie پيدا ميشن كه يكيشون به معني نيرنگه: untruthful statement, falsehood; deception
اگه فصل رو خونده باشين، كه فكر كنم به دفعات زيادي خونده باشين، متوجه ميشين كه اين عنوان يك كتابه. در اين كتاب گفته نشده كه دامبلدور دروغي گفته بلكه گفته شده نيرنگ هايي زده و حقه هايي سوار كرده كه بعضي حقايق پناهن مونده ن. در ضمن خانم رولينگ از شباهت دو كلمه ي life و lie استفاده كرده و در صورت امكان ميشه كلمه اي براي lie آورد كه حروفش تا حدودي مثل زندگي باشن. (همون طور كه مي دونين حروف ن-ي-گ در اين دو كلمه مشترك هست) براي همين اين يكي از شاهكارهاي خانم اسلاميه هست.

17- در اينجا dream كنايه از سوژه ي بي نظيره.

18- بله، ولي در جمله از a استفاده كرده كه به كارت شكلات قورباغه اي عموميت مي ده. مي تونست از The استفاده كنه.

19- به معني كلمه ي notwithstanding توجه كنين: in spite of, despite
و به معني فارسي اون: باوجود اينکه ،على رغم ،باوجود،بدون توجه
در معني انگليسي كه اصلاً از "بدون توجه" استفاده نشده و در معني فارسي هم به عنوان گزينه ي اخر استفاده شده. ولي در كل من هيچ كدوم رو كاملاً درست نمي دونم و استفاده از "گذشته از" رو بهتر مي دونم. تا حدودي درست مي گين، ولي جمله ي ويدا هم درسته.

20- لابد عمدي بوده!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟

21- تقريباً هر دوتون اشتباه مي كنين تا حدودي ترجمه اسلاميه بهتره، ولي معني درست به نظرم اين ميشه:
با اين متن وسوسه انگيز، مطلبم را به اتمام مي رسانم.

22- درسته.

23- به نظرم ترجمه ي اسلاميه در اين مورد بسيار گوياتر هست. معمولاً در زبان فارسي خشم به استفراغ تشبيه نميشه.

24- pick up معني برداشتن هم مي ده معني قاپيدن رو هم ميده، از كجا معلوم اين يكي درست باشه؟ اصلاً در هوا گرفتن يه تيكه آينه براي يه جستجوگر آسونه ولي دستش از اين حادثه جون سالم به در نمي بره.
half-bloodprince
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۷ ۲۰:۲۵  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۷ ۲۰:۲۵
عضویت از: ۱۳۸۳/۶/۱۷
از:
پیام: 460
 Re: بررسی نمونه فصل دوم از کتاب هفتم ترجمه ویدا اسلامیه
اصلا! جاي تعجّب نداره. اين ويدا عادتشه كه غلط ترجمه كنه. اگه غلط نداشته باشه شب خوابش نمی‌بره
shadmehr
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۶ ۲۳:۲۳  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۶ ۲۳:۲۳
عضویت از: ۱۳۸۵/۱/۲۳
از: آمپول می ترسم !!
پیام: 646
 Re: بررسی نمونه فصل دوم از کتاب هفتم ترجمه ویدا اسلامیه
نمیشه به اون صورت گفت که اینا غلطه ، چون اسلامیه خواسته برای زبون فارسی روون تر باشه
iranboy
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۶ ۱:۱۱  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۶ ۱:۲۲
عضویت از: ۱۳۸۵/۴/۲۷
از: ته چاه
پیام: 730
 Re: بررسی نمونه فصل دوم از کتاب هفتم ترجمه ویدا اسلامیه
مواردي كه نوشته شده رو همش رو نه؛ ولي تعداديش رو ميشه اشتباه در ترجمه ذكر كرد.

سختگيرانس كه همه ي اونها رو اشتباه بدونيم چرا كه بستگي به ديد مترجم داره و تعداديش اشتباه نيست. حتي در بعضي هاش ترجمه ي هري جان هم مشكل داشت و به نظر نوشته رو از فرم خارج ميكرد! و روون نبود.
البته ساير موارد بعضي جاها جزئي و بعضي ديگر قطعآ اشتباه بودند و قبول دارم.


اما با مطلب كه در آخر گفته شد موافقم و بهتر بود مترجمي قوي براي اين كتاب انتخاب ميشد.
سوال اينجا پيش مياد كه چرا مترجمين قوي ِ كشور بعد از انتشار چند كتاب از هري پاتر و با توجه به فروش بسيار عالي اون، تصميم به ترجمه ي اين كتاب نگرفتند؟؟؟
hilda
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۵ ۲۳:۵۷  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۵ ۲۳:۵۷
عضویت از: ۱۳۸۵/۶/۲۷
از: نا كجا اباد
پیام: 134
 Re: بررسی نمونه فصل دوم از کتاب هفتم ترجمه ویدا اسلامیه
خوب درست كه اين اشتباهات فاحش و به ترجمه صدمه مي زنن ، و عادت بدي براي ويدا اسلاميه شده كه متن رو به سليقه ي خودش تغيير بده ولي در واقع در بعضي از موارد كمك به درك بيشتري از متن مي كنه
edalatjoo
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۵ ۲۳:۱۵  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۵ ۲۳:۱۵
عضویت از: ۱۳۸۶/۲/۲۴
از: دور
پیام: 321
 Re: بررسی نمونه فصل دوم از کتاب هفتم ترجمه ویدا اسلامیه
با این که هنوز کامل کتاب نشر تندیس رو نخوندم می گم که این غلط ها یکم فاحش هست ، اما باید دقت کنیم که کتاب ترجمس ! نه نسخه ی انگلیسی ! بیشتر غلط هائی که هری گرفته بود درست بود و تغریبا به کتاب ضربه می زد ، اما بعضی جاها متن رو روون تر کرده بود .
در کل من می گم که با تجربه ی کمی که خانم اسلامیه داشت ف این کار کار خوبی بود ، اما بیشتر قوتش توی روون بودن اونه .
sina_gh_Crash2
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۵ ۲۱:۲۶  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۵ ۲۱:۲۶
عضویت از: ۱۳۸۶/۶/۳
از: تو چه پنهون آواره ام!
پیام: 422
 Re: بررسی نمونه فصل دوم از کتاب هفتم ترجمه ویدا اسلامیه
صحیح... خب تا یه حدودی این غلطها اشکالی نداره ولی تو یه فصل انقدر یه خورده زیاده... همونطور که گفتی کارش خیلی بهتر شده ولی بازم مشکل داره.

خسته نباشی زحمت کشیدی این غلطا رو در آوردی.

بعضی اشتباهای خانم اسلامیه واقعا فاحشن. به هری پاتر که نرسید ولی امیدوارم تو کتابای بعدی دیگه حل شن یواش یواش.

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.