هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb نمایش فرزند نفرین شده
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر قدیمی
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
نمایش فرزند نفرین شده
«چرل اسکیت» در نقش «رز ویزلی»
880 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
«نوما دامزوونی» در نقش «هرماینی گرنجر»
523 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
«پل ثورنلی» در نقش «رون ویزلی»
474 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
خانواده «ویزلی»
508 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
«پاپی میلر» در نقش «جینی ویزلی»
619 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
«سم کلمت» در نقش «آلبوس سوروس پاتر»
1021 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
«جی‌می پارکر» در نقش «هری پاتر»
1045 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
خانواده «پاتر»
721 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
پوستر تئاتر «کودک نفرین شده»
512 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
طرج روی جلد نمایشنامه «کودک نفرین شده»
297 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
«آنتونی بویل» در نقش «اسکورپیوس مالفوی»
589 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/2
امتیاز رتبه : 3
«الکس پرایس» در نقش «دراکو مالفوی»
599 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/2
امتیاز رتبه : 3
دراکو و اسکورپیوس مالفوی
524 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/2
امتیاز رتبه : 3
رز ویزلی در گروهبندی
573 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/7
امتیاز رتبه : 3
هری، دراکو و رون
436 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/10
امتیاز رتبه : 3
علائم گروه های هاگوارتز در نمایش کودک نفرین شده
390 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/10
امتیاز رتبه : 3
هری و آلبوس سوروس
259 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
هری و جینی
380 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
هری
231 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
هری
235 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
هری و آلبوس سوروس
237 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
هری
236 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
هری و آلبوس سوروس
271 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
هری و تابلوی دامبلدور
353 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
هری، رون و هرماینی
328 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
سکوی نه و سه چهارم
259 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
دراکو
272 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
بدون شرح
283 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.