هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb نمایش فرزند نفرین شده
نمایش بر اساس : بازدید, تصاویر با بیشترین بازدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
نمایش فرزند نفرین شده
آلبوس سوروس پاتر
1371 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/21
امتیاز رتبه : 3
خانواده "پاتر" در نمایش لندن
1052 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/5/24
امتیاز رتبه : 3
«جی‌می پارکر» در نقش «هری پاتر»
1045 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
«سم کلمت» در نقش «آلبوس سوروس پاتر»
1021 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
«چرل اسکیت» در نقش «رز ویزلی»
880 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
رون، هری و هرماینی
876 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
آلبوس سوروس و اسکورپیوس
845 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
اسکورپیوس مالفوی
812 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/21
امتیاز رتبه : 3
دراکو و اسکورپیوس مالفوی
753 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
خانواده «پاتر»
721 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
نمایش تیم جدید هری پاتر و فرزند نفرین شده
700 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/21
امتیاز رتبه : 3
خانواده "مالفوی" در نمایش لندن
679 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/5/24
امتیاز رتبه : 3
«پاپی میلر» در نقش «جینی ویزلی»
619 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
هری و جینی
618 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/21
امتیاز رتبه : 3
«الکس پرایس» در نقش «دراکو مالفوی»
599 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/2
امتیاز رتبه : 3
خانواده "ویزلی" در نمایش لندن
591 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/5/24
امتیاز رتبه : 3
«آنتونی بویل» در نقش «اسکورپیوس مالفوی»
589 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/2
امتیاز رتبه : 3
رز ویزلی در گروهبندی
573 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/7
امتیاز رتبه : 3
هری پاتر
563 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/21
امتیاز رتبه : 3
هری
539 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
امتیاز رتبه : 3
دراکو و اسکورپیوس مالفوی
524 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/2
امتیاز رتبه : 3
«نوما دامزوونی» در نقش «هرماینی گرنجر»
523 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
دراکو، هری، هرمیون و جینی
520 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/21
امتیاز رتبه : 3
پوستر تئاتر «کودک نفرین شده»
512 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
خانواده «ویزلی»
508 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
«پل ثورنلی» در نقش «رون ویزلی»
474 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/1
امتیاز رتبه : 3
رون و هرمیون
469 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2017/7/21
امتیاز رتبه : 3
آلبوس، رز و اسکورپیوس
440 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/21
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.