هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز دو: جنایات گریندل‌والد
پوستر جنایات گریندل‌والد
282 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
پوستر IMAX جنایات گریندل‌والد
265 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر
273 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تسیوس اسکمندر
373 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
گلرت گریندل‌والد
294 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
کوئینی گلدستین
296 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
ویندا روزیر
273 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
جیکوب کوالسکلی
49 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
گلرت و ویندا روزیر
63 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت، تینا، لتا و یوسف کاما
42 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تسیوس در وزاتخانه همراه مقامات
30 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا و یوسف کاما
34 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت، جیکوب و یوسف کاما
37 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت، جیکوب و یوسف کاما
37 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت و جیکوب
40 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر و بانتی
57 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت و تینا
63 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
یوسف کاما
101 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا، جیکوب و نیوت
41 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا گلدستین
96 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
حضور مقامات وزارتخانه در کلاس دامبلدور
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
کلاس دامبلدور در هاگوارتز
43 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
بازگشت به هاگوارتز
41 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
تینا و نیوت
72 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیکلاس فلامل و جیکوب کوالسکی
94 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
نیوت و جیکوب
43 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
کریدنس و نجینی
269 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3
سرافینا پیکوئری
59 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
امتیاز رتبه : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.